Jesteś tutaj: Strona główna / Rodzice i uczniowie / artykuł

Relacja z II Lubelskiej Regionalnej Konferencji Rad Rodziców

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
10 grudnia 2018

         W dniu 3 grudnia 2018 roku w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się II Lubelska Regionalna Konferencja Rad Rodziców pt. „Rady Rodziców ważni uczestnicy życia szkół.” Organizatorami konferencji byli: Fundacja „Rodzice szkole” oraz Kuratorium Oświaty w Lublinie. Celem konferencji było upowszechnienie wiedzy dotyczącej działalności Rad Rodziców ze szczególnym zwróceniem uwagi na takie zadania, jak: gospodarka finansowa Rad Rodziców, uchwalanie programu wychowawczo-profilaktycznego, jak również współdecydowanie i współudział w realizacji zadań statutowych szkoły. Zwrócono także uwagę na wynikające z przepisów prawa kompetencje i obowiązki wszystkich rodziców, których świadome i odpowiedzialne współdziałanie ze szkołą jest niezbędne do zapewnienia warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieci i młodzieży.

             Konferencję otworzyła Pani Teresa Misiuk Lubelski Kurator Oświaty, która w swoim wystąpieniu zwróciła uwagę na ogromną rolę rodziców w życiu szkoły. Pani Kurator podziękowała uczestnikom konferencji za liczny udział oraz podkreśliła chęć współpracy z rodzicami zaangażowanymi w wychowanie i kształcenie swoich dzieci.

            Jako pierwszy zabrał głos Pan Wojciech Starzyński Prezes Zarządu Fundacji „ Rodzice Szkole”, który wskazał miejsce i rolę Rad Rodziców w polskim systemie oświaty w świetle obowiązujących regulacji prawnych. Kolejnym mówcą był Pan Krzysztof Zuba, pełnomocnik Fundacji „Rodzice Szkole”, który skupił się w swoim wystąpieniu na zagadnieniu gospodarki finansowej Rad Rodziców. Podał kilka praktycznych rad związanych z założeniem i prowadzeniem rachunku bankowego Rad Rodziców, przygotowaniem preliminarza wydatków, a także pozyskiwaniem dodatkowych środków na działalność na rzecz uczniów.

            W programie konferencji nie mogło zabraknąć głosu drugiego organizatora Konferencji. Z wykładem dotyczącym roli rodziców i ich współuczestnictwa w realizacji zadań statutowych szkoły wystąpiła Pani Bożena Ćwiek, Dyrektor Wydziału Kształcenia Ogólnego Kuratorium Oświaty w Lublinie. Swoją prelekcję poświęciła omówieniu zagadnienia partycypacji rodziców w procesie edukacyjnym w kontekście rozporządzenia MEN w sprawie wymagań państwa wobec szkół i placówek.

            Na zakończenie konferencji wystąpiła Pani Mirosława Grzemba - Wojciechowska, pełnomocnik Fundacji „ Rodzice Szkole” z wykładem pt.” Dyrektor szkoły jako partner i sojusznik Rady Rodziców w budowaniu współpracy wszystkich uczestników życia szkolnego oraz tworzeniu i realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły”. Przytaczając przykłady dobrej praktyki ze swojej szkoły, której była wieloletnim dyrektorem, potwierdziła, że szkoła nie może dobrze funkcjonować bez systemowej i systematycznej współpracy wszystkich podmiotów społeczności szkolnej tj. rodziców, dyrektora, nauczycieli i uczniów.

Po wystąpieniach wspomnianych osób był czas na dyskusję i zadawanie pytań. Konferencję podsumowali: Pan Eugeniusz Pelak, Wicekurator Oświaty oraz Pan Wojciech Starzyński, Prezes Zarządu Fundacji „ Rodzice Szkole”.

Prezentacje prelegentów znajdują się pod niżej załączonym linkiem oraz w załączniku do nin. informacji.

http://www.rodziceszkole.edu.pl/

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2018-12-10 14:21:50
Data publikacji: 2018-12-15 11:07:21
Osoba sporządzająca dokument: Rybicki Marcin
Osoba wprowadzająca dokument: Steć Danuta
Liczba odwiedzin: 3297