Wykaz kontroli doraźnych przeprowadzonych od 1.07.2018 do 31.12.2018 roku

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
06 lipca 2018

 

Wykaz kontroli doraźnych przeprowadzonych od 1.07.2018 do 31.12.2018 roku
Sygnatura protokołu kontroli

Nazwisko i imię wizytatora przeprowadzającego kontrolę

Termin kontroli Numer upoważnienia Zakres kontroli Nazwa, adres szkoły/placówki Zalecenia
DCH.5533.135.2018.HR Henryk Radej 4.07.2018 DCH.5533.135.20148.HR Spełnienie warunków określonych w art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe przez szkołę niepubliczną, która powstała w wyniku przekształcenia Społecznego Gimnazjum w Krasnymstawie w ośmioletnią szkołę podstawową. Społeczna Szkoła Podstawowa im. hetmana Jana Zamoyskiego TWP w Krasnymstawie, ul. Odrodzenie 45, 22-300 Krasnystaw Brak
DCH.5533.136.2018.HR Henryk Radej 31.07.2018 DCH.5533.136.2018.HR Rekontrola w zakresie realizacji zaleceń wydanych w protokole po kontroli doraźnej DCH.5533.127.2017.HR dotyczących organizacji pracy oddziałów przedszkolnych oraz rekrutacji dzieci do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2018/19 w odniesieniu do obowiązującego prawa. Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Artylerii I Armii Wojska Polskiego, ul. 3 Maja 4, 22-145 Dubienka Brak
DCH.5533.137.2018.KS Krystyna Sawicka 28.08.2018 DCH.5533.137.2018.KS Realizacja zaleceń wynikających z kontroli przeprowadzonej w dniach 18 i 19 czerwca br. w zakresie nadzoru dyrektora szkoły nad zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w oddziale przedszkolnym oraz prawidłowość w rozpatrywaniu skarg i wniosków. Szkoła Podstawowa w Wierzbicy, ul. Pogodna 8, 22-150 Wierzbica Wydano 1 zalecenie - patrz arkusz kontroli
DCH.5533.137.2018.EB

Ewa Bejster

Lucyna Szczyrba

31.08.2018 DCH.5533.137.2018.EB Organizacja egzaminu gimnazjalnego  Niepubliczne Gimnazjum Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Wojsławicka 7, 22-100 Chełm  
 WKO.5533.262.2018.DDR/BC

Bożena Ćwiek Dorota Drożdżowska-Rejmak

 17.07.2018   WKO.5533.262.2018.DDR/BC  Kontrola w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa uczniów w szkole oraz zasad organizacji i sposobu udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej  Szkoła Podstawowa nr 6 im. Romualda Traugutta w Lublinie, ul. Czwartaków 11, 20-045 Lublin  Wydano 5 zaleceń - patrz arkusz kontroli
 WKO.5533.324.2018.ER  Ewa Romaniuk  10.07.2018   WKO.5533.324.2018.ER  Kontrola w zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczennicy posiadającej opinię w sprawie specyficznych trudności w uczeniu się  II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie, ul. Ogrodowa 16, 20-075 Lublin  Brak
 WKO.5533.325.2018.ASz  Anna Szczepińska Anna Koper  12.07.2018   WKO.5533.325.2018.ASz  Kontrola w zakresie dokumentacji przebiegu nauczania oraz zgodności z przepisami prawa promowania i klasyfikowania uczniów  Śródziemnomorskie Gimnazjum im. św. Dominika Guzmana, ul. Kowalska 4, 20-115 Lublin   Wydano 17 zaleceń - patrz arkusz kontroli
 WKO.5533.326.2018.GP  Gabriela Porzyć Barbara Grzesiak  19.07.2018   WKO.5533.326.2018.GP  Kontrola w zakresie zapewnienia warunków realizacji podstawy programowej, kwalifikacji nauczycieli, organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych, dokumentacji klasyfikacji i promowania  Niepubliczne Gimnazjum im. Mieszka I w Lublinie, ul. Krochmalna 29, 20-401 Lublin  Brak
 WKO.5533.327.2018.GP  Gabriela Porzyć, Barbara Grzesiak  19.07.2018   WKO.5533.327.2018.GP  Kontrola w zakresie zapewnienia warunków realizacji podstawy programowej, kwalifikacji nauczycieli, organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych, dokumentacji klasyfikacji i promowania  Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I w Lublinie, ul. Krochmalna 29, 20-401 Lublin  Brak
 WKO.5533.328.2018.EP  Elżbieta Pełka-Pryszcz  20.07.2018   WKO.5533.328.2018.EP Kontrola w zakresie zasad organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom oraz zapewnienia im bezpiecznego pobytu w placówce  Przedszkole nr 5 w Lublinie,  Brak
WKO.5533.329.2018.ER Ewa Romaniuk 19.07.2018 WKO.5533.329.2018.ER Kontrola w zakresie prawidłowości organizacji nauczania Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pamięci Majdanka w Lublinie, ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera 2, 20-362 Lublin Wydano 4 zalecenia - patrz arkusz kontroli
 WKO.5533.330.2018.BC  Bożena Ćwiek  19.07.2018   WKO.5533.330.2018.BC  Kontrola w zakresie zgodności działań szkoły z przepisami prawa w zakresie trybu oceniania i klasyfikowania ucznia, organizowania i udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpracy z rodzicem w zakresie udostępniania sprawdzianów pisanych przez ucznia.  XXI Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. św. Stanisława Kostki w Lublinie, ul. ks. M. Słowikowskiego 6, 20-124 Lublin   Wydano 6 zaleceń - patrz arkusz kontroli
WKO.5533.332.2018.AK Anna Koper, Anna Szczepińska

30.08.2018

5.09.2018

WKO.5533.332.2018.AK Kontrola w zakresie realizacji przez szkołę przepisów prawa związanych z ocenianiem ucxzniów, respektowania statutu szkoły i zapewnienia uczniom adekwatnym do potrzeb, oddziaływań wychowawczych i profilaktycznych oraz bezpieczeństwa, a także pomocy psychologiczno-pedagogicznej Prywatna Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Lublinie, ul. Długosza 8a, 20-064 Lublin Wydano 2 zalecenia - patrz arkusz kontroli
WKO.5533.335.2018.DS Danuta Steć, Elżbieta Sobiech 4.09.2018 WKO.5533.335.2018.DS Kontrola w zakresie realizacji zaleceń dotyczących niezgodności z przepisami prawa postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2018/2019 Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Stzreszkowicach Dużych, Strzeszkowice Duże, 24-220 Niedrzwica Duża Wydano 2 zalecenia - patrz arkusz kontroli
 WKO.5533.458.2018.AK  Anna Koper  3.07.2018   WKO.5533.458.2018.AK  Kontrola w zakresie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w przedszkolu  Przedszkole w Zespole Szkół w Piotrkowie Wydano 2 zalecenia - patrz arkusz kontroli
WKO.5533.461.2018.ER Ewa Romaniuk 3.07.2018 WKO.5533.461.2018.ER Kontrola w zakresie prawidłowości rekrutacji do oddziału przedszkolnego oraz współpracy dyrektora szkoły z rodzicami Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Strzeszkowicach Dużych, Strzeszkowice Duże, 24-220 Niedrzwica Duża  Wydano 8 zaleceń - patrz arkusz kontroli
DBP.5533.217.2018.TG Teresa Grodecka 03.07.2018 DBP.5533.217.2018.TG Badanie zasadności skargi wniesionej przez nauczycielkę na dyrektora szkoły w zakresie sprawowanego nadzoru pedagogicznego Szkoła Podstawowa w Paszkach Dużych, Paszki Duże 39, 21-300 Radzyń Podlaski Wydano 8 zaleceń - patrz protokół kontroli
DBP.5533.218.2018.HI Hanna Ilczuk 11.07.2018 DBP.5533.218.2018.HI Nadzór dyrektora nad realizacją podstawy programowej,przestrzeganie praw ucznia oraz udzielanie uczniom wyróżnień. Szkoła Podstawowa im. Kajetana Sawczuka w Komarnie Kolonii, Komarno kolonia 13, 21-543 Konstantynów Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DBP.5533.219.2018.AW Anna Wrzosek 16.07.2018 DBP.5533.219.2018.AW Prawidłowość działań podejmowanych przez radę pedagogiczną oraz dyrektora szkoły, jako jej przewodniczacego, w zakresie realizacji zadań wynikających z kompetencji opiniodawczych rady pedagogicznej. Szkoła Podstawowa nr 2 w Terespolu, ul. Wojska Polskiego 88, 21-550 Terespol Brak

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2018-07-12 11:17:32
Data publikacji: 2018-07-12 13:05:35
Osoba sporządzająca dokument: Noskowicz Dariusz
Osoba wprowadzająca dokument: Szczepanik Piotr
Liczba odwiedzin: 1010

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2018-09-18 12:10:07Kosiniec AndrzejModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-09-18 11:50:47Kosiniec AndrzejModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-09-17 14:49:24Kosiniec AndrzejModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-09-14 12:36:13Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-09-14 08:45:46Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-09-12 14:36:24Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-09-12 14:17:04Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-09-12 09:44:08Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-09-10 10:48:19Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-09-10 10:24:55Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-08-24 10:33:47Kosiniec AndrzejModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-08-24 09:56:54Kosiniec AndrzejModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-08-23 13:24:58Kosiniec AndrzejModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-08-16 14:48:47Kosiniec AndrzejModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-08-16 14:03:25Kosiniec AndrzejModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-08-16 13:55:11Kosiniec AndrzejModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-08-16 13:22:45Kosiniec AndrzejModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-08-16 12:55:14Kosiniec AndrzejModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-08-16 11:32:47Kosiniec AndrzejModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-08-16 10:12:20Kosiniec AndrzejModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-08-16 10:10:17Kosiniec AndrzejModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-08-10 11:26:30Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja