Prognoza wysokości środków Funduszu Pracy w latach 2019 – 2022.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
04 czerwca 2018


Szanowni Państwo,
Prezydenci,
Burmistrzowie Miast,
Wójtowie Gmin
województwa lubelskiego

 

W związku z pismem Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie prognozowanej wysokości środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w latach 2019 - 2022, zgodnie z art. 109c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, z późn. zm.), zwracam się z prośbą o przesłanie informacji zgodnie z załączonym wzorem tabeli.

Do obliczeń należy przyjąć następujące kwoty dofinansowania:
1. w przypadku nauki zawodu – 8.081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy;
2. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

W prognozie należy uwzględnić fakt, że w roku szkolnym 2019/2020 do szkoły branżowej I stopnia będą przyjmowani zarówno absolwenci ośmioletniej szkoły podstawowej, jak również absolwenci dotychczasowego gimnazjum (tzw. podwójny rocznik).
Jeżeli gmina nie wykazuje zapotrzebowania na środki Funduszu Pracy, proszę o przesłanie tabeli negatywnej (zerowej).

Prognozy proszę przekazywać drogą elektroniczną w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 czerwca 2018 r. do godz. 12:00 na adres: mlodociani@kuratorium.lublin.pl oraz w wersji papierowej na adres Kuratorium Oświaty w Lublinie.
 

Z up. Lubelskiego Kuratora Oświaty
Wicekurator Oświaty
Eugeniusz Pelak

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2018-06-04 11:33:38
Data publikacji: 2018-06-04 12:54:10
Osoba sporządzająca dokument: Kotyło Grzegorz
Osoba wprowadzająca dokument: Siwek Paweł
Liczba odwiedzin: 3784