Program „Aktywna tablica” edycja 2018 – wykaz zatwierdzony przez Wojewodę Lubelskiego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
28 maja 2018

Na podstawie § 12 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017 - 2019 –„Aktywna tablica” (Dz.U. z 2017 r. poz. 1401) oraz porozumienia zawartego w dniu 25 sierpnia 2017 roku z Wojewodą Lubelskim Lubelski Kurator Oświaty ogłasza zatwierdzone przez Wojewodę Lubelskiego wyniki kwalifikacji szkół do objęcia w roku 2018 wsparciem finansowym w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 –„Aktywna tablica”.


W ramach Rządowego programu „Aktywna tablica” wsparcie finansowe w województwie lubelskim w roku 2018 otrzymało 128 organów prowadzących dla 288 szkół podstawowych na ogólną kwotę 3 992 438,08 zł.


Ogółem wpłynęły 334 wnioski szkół prowadzonych przez 163 organy prowadzące.


46 wniosków szkół (13,77%) zostało rozpatrzonych negatywnie, gdyż:

  • nie spełniły wymogów formalnych,
  • zawierały braki lub błędy,
  • błędy wystąpiły we wnioskach organów prowadzących.


Protokół z posiedzenia Zespołu do kwalifikacji wniosków oraz wykaz szkół wraz z wysokością przyznanego wsparcia finansowego w odniesieniu do poszczególnych szkół i organów prowadzących znajduje się w załączniku.
 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2018-05-28 14:56:30
Data publikacji: 2018-05-28 14:58:15
Osoba sporządzająca dokument: Niderla Zbigniew
Osoba wprowadzająca dokument: Niderla Zbigniew
Liczba odwiedzin: 7250