Jesteś tutaj: Strona główna / artykuł

Konkurs z zakresu kształtowania u uczniów kompetencji kluczowych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
16 kwietnia 2018

Podstawowym celem przedmiotowego konkursu jest poprawa funkcjonowania instytucji oraz indywidualnych specjalistów/trenerów tworzących system wspomagania pracy szkoły w obszarach decydujących o przygotowaniu uczniów do funkcjonowania w życiu zawodowym i społecznym.
W ramach konkursu pracownicy instytucji systemu wspomagania/trenerzy zostaną przeszkoleni z zakresu kształtowania u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych do poruszania się rynku pracy. Każdy z przeszkolonych uczestników zobligowany będzie do zrealizowania wspomagania w minimum 1 szkole/placówce/przedszkolu.
 

W ramach projektów, które otrzymają dofinansowanie w konkursie pracownicy instytucji systemu wspomagania/indywidualni trenerzy zostaną przygotowani do:
1. wspomagania szkół/przedszkoli/placówek (praca z konkretną radą pedagogiczną nad działaniami dostosowanymi do potrzeb danej szkoły),
2. prowadzenia międzyszkolnych sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli (doskonalenie nauczycieli w obszarach problemowych i przedmiotowych),
3. specjalistycznego wsparcia w zakresach kompetencji kluczowych uczniów decydujących o funkcjonowaniu na rynku pracy.
 

Uczestnikami szkoleń oraz odbiorcami usług doradczych realizowanych w ramach projektów w niniejszym konkursie - grupą docelową - mogą być:
• pracownicy publicznych i niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli,
• pracownicy publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych,
• pracownicy bibliotek pedagogicznych,
• doradcy metodyczni,
• indywidualni specjaliści i trenerzy (osoby świadczące usługi szkoleniowe i doradcze w obszarze oświaty, które mają potwierdzoną współpracę, z co najmniej jedną z wyżej wymienionych instytucji systemu wspomagania bądź deklarują nawiązanie takiej współpracy).
 

Beneficjentem lub partnerem projektów w ramach ww. konkursu mogą być podmioty publiczne lub niepubliczne, które posiadają zadania statutowe związane z kształceniem lub doskonaleniem zawodowym nauczycieli zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 1591). Oznacza to możliwość ubiegania się o dofinansowanie przez podmioty, które same nie posiadają ww. zadań statutowych, ale zawiążą partnerstwo z organizacją/instytucją, która je posiada.
 

Dzięki Państwa pomocy, ze wsparcia w ramach tego konkursu będzie mogło skorzystać więcej podmiotów tworzących nowy model wspomagania szkół/przedszkoli/placówek, będący częścią systemu doskonalenia nauczycieli.
 

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące konkursu, w tym regulamin konkursu oraz załączniki do niego, są dostępne na stronie: efs.men.gov.pl/nabory/ogloszenie-o-konkursie-szkolenie-i-doradztwo-dla-pracownikow-systemu-wspomagania-pracy-szkoly-oraz-trenerow-z-zakresu-kompetencji-kluczowych-uczniow-niezbednych-do-poruszania-sie-na-rynku-pracy-nau/

W przypadku dalszych pytań w zakresie konkursu, proszę o kontakt na adres konkurs.wspomaganie@men.gov.pl   lub bezpośrednio z opiekunem konkursu, Panią Aleksandrą Michej pod numerem tel.: 22 34 74 617.


 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2018-04-16 14:20:23
Data publikacji: 2018-04-16 14:50:48
Osoba sporządzająca dokument: Guzowska Anna
Osoba wprowadzająca dokument: Lalka-Barańska Elżbieta
Liczba odwiedzin: 746