Jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności / artykuł

Informacja Lubelskiego Kuratora Oświaty

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
29 marca 2018

Szanowni Państwo,
Lubelski Kurator Oświaty przypomina, że na mocy art. 4 pkt 8 lit. b ustawy z dnia 14.12.2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe w art. 42 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela został dodany ust. 2d w brzmieniu: "W ramach zajęć i czynności, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 KN, nauczyciel nie prowadzi zajęć świetlicowych oraz zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej", który obowiązuje od 01.09.2017 r. i nadal będzie obowiązywał w roku szkolnym 2018/2019.

W związku z powyższym, przypominam, że w przypadku stwierdzenia, że konieczne jest objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, wformach określonych odpowiednio w:
- § 6 ust. 1 pkt 1-3, ust. 2 pkt 1-7, ust. 3 pkt 1-4 oraz ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach , szkołach i placówkach (Dz. U z 2017r., poz. 1591)
lub
- § 7 ust. 1 pkt 1-5a, ust. 2 pkt 1-4 oraz ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach (Dz. U z 2013r., poz. 532 z późn. zm.)
zajęcia te powinny być realizowane jako zajęcia, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy Karta Nauczyciela, tj. zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym w art. 42 ust. 3 lub ustalonym na podstawie art. 42 ust.4a albo art. 42 ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2018-03-29 13:54:54
Data publikacji: 2018-03-29 13:55:22
Osoba sporządzająca dokument: Steć Danuta
Osoba wprowadzająca dokument: Steć Danuta
Liczba odwiedzin: 3851