Podsumowanie XIV Regionalnego Konkursu Informatycznego "Dzień Bezpiecznego Komputera"

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
19 marca 2018

142 uczniów różnych typów szkół z woj. lubelskiego, pod opieką 55 nauczycieli 16 lutego 2018 r. wzięło udział w XIV Konkursie Informatycznym "Dzień Bezpiecznego Komputera" organizowanym w ramach Światowych Dni Bezpiecznego Internetu w Zespole Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie.

XIV Regionalny Konkurs Informatyczny "Dzień Bezpiecznego Komputera" organizowany jest we współpracy z Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w ramach Światowego Dnia Bezpiecznego Internetu, pod honorowym patronatem:

 • Lubelskiego Kuratora Oświaty,
 • Prezydenta Miasta Lublin,
 • Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Oddział Lubelski.

Konkurs odbywał się w dwóch etapach szkolnym i regionalnym. Etap szkolny przeprowadzony był w szkołach zgłaszających się do konkursu na podstawie testów przygotowanych prze organizatora.

W szkolnym etapie konkursu udział wzięło 1476 uczniów z 58 szkół z Lublina i województwa lubelskiego.

Do konkursu regionalnego przystąpiło 142 uczniów pod opieką 55 nauczycieli w tym:

 • 62 uczniów szkół podstawowych pod opieką 21 nauczycieli,
 • 80 uczniów gimnazjów/ klas gimnazjalnych, liceów ogólnokształcących, techników pod opieką 34 nauczycieli.

Celem konkursu była promocja bezpiecznego i świadomego korzystania z Internetu oraz środków multimedialnych, uwrażliwienie na problemy płynące z niewłaściwego korzystania z Internetu, przypomnienie zasad odpowiedzialności karnej za naruszenie prawa, ukazanie „dobrych stron Internetu”.


Podczas regionalnego etapu konkursu młodzież i nauczyciele wysłuchali wkładów specjalistycznych z zakresu tematyki konkursu wygłoszonych przez przedstawicieli wojewódzkiej i miejskiej komendy policji, straży miejskiej, wykładowcę wyższej czelni, Polskiego Towarzystwa Informatycznego.


Wykłady – Grupa I – szkoły podstawowe

 • „Informatyka dawniej i dziś”, Polskie Towarzystwo Informatyczne
 • „Bezpieczeństwo w sieci”, Straż Miejska w Lublinie
 • „Odpowiedzialność karna za przestępstwa internetowe”, Miejska Komenda Policji w Lublinie
 • „Zajęcia alternatywne czyli nie tylko Internet”, TwójRobot.pl w Lublinie.


Wykłady – Grupa II – gimnazja/klasy gimnazjalne, licea ogólnokształcące, technika

 • „Anatomia ataku internetowego”, Dyrektor Instytutu Informatyki UMCS w Lublinie
 • „Bezpieczeństwo w sieci”, Straż Miejska w Lublinie
 • „Odpowiedzialność karna za przestępstwa internetowe”, Wydział do walki z cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie
 • „Informatyka dawniej i dziś”, Polskie Towarzystwo Informatyczne.

Podczas konkursu wyłoniono 15 laureatów i grupę wyróżnionych w kategoriach: szkoła podstawowa, gimnazja/klasy gimnazjalne, licea ogólnokształcące, technika

Szczegóły na stronie organizatora http://zsen.lublin.pl/2018/02/17/podsumowanie-xiv-regionalnego-konkursu-informatycznego-dzien-bezpiecznego-komputera/
 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2018-03-19 12:28:56
Data publikacji: 2018-03-19 12:29:08
Osoba sporządzająca dokument: Niderla Zbigniew
Osoba wprowadzająca dokument: Niderla Zbigniew
Liczba odwiedzin: 694