Zawody sportowo-obronne "SPRAWNI JAK ŻOŁNIERZE"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
13 marca 2018

Informuję, że w bieżącym roku szkolnym, organizowana będzie kolejna edycja zawodów – 41. Ogólnopolskie Zawody Sportowo-Obronne "Sprawni jak żołnierze – 2018„. Celem zawodów jest: popularyzowanie wśród młodzieży wiedzy o współczesnych siłach zbrojnych,
zagadnień związanych z obronnością kraju oraz podnoszenie sprawności fizycznej; rywalizacja zespołów w zakresie umiejętności sportowo – obronnych. Zawody mają charakter ogólnopolski i rozgrywane są etapowo.
Zgodnie z Regulaminem sposób organizacji zawodów na szczeblu szkolnym, międzyszkolnym (rejonowym) i wojewódzkim określa właściwy - Lubelski Kurator Oświaty.
WOJEWÓDZKIE (LUBELSKIE) ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
1) Eliminacje szkolne organizowane są przez dyrektorów zainteresowanych szkół ponadgimnazjalnych. Mają na celu wyłonienie drużyny, która będzie reprezentować szkołę w dalszym etapie zawodów - należy je przeprowadzić do końca marca br. Jedna szkoła (zespół szkół) może wystawić po jednej drużynie w kat.chłopców i dziewcząt. Natomiast formalne „Zgłoszenie udziału” w zawodach szkoły przesyłają w terminie do 30 marca 2018 r. do Kuratorium Oświaty w Lublinie, TYLKO drogą mailową na adres e-mail: jerzy.surma@kuratorium.lublin.pl .
Wzór zgłoszenia – załącznik nr 1.
2) Eliminacje międzyszkolne (rejonowe)
Organizatorzy po otrzymaniu zgłoszeń (zależnie od ich liczby) zdecydują i powiadomią szkoły o dokładnym czasie, miejscu przeprowadzenia i liczbie zawodów rejonowych. Planowany termin zawodów rejonowych –ostatnia dekada kwietnia br.
3) Eliminacje (zawody) wojewódzkie
Celem zawodów wojewódzkich jest wyłonienie najlepszej drużyny (oddzielnie w kat. dziewcząt i chłopców), która będzie reprezentowała województwo lubelskie w finale ogólnopolskim. Zawody wojewódzkie odbędą się w ostatniej dekadzie maja br.
Uwaga !!! Konkurencja „Strzelanie” tylko z broni kulowej (kbks).
4) Finał centralny zawodów: miejsca i terminu do chwili obecnej nie podano.

Organizator finału ogólnopolskiego zostanie wyłoniony przez zleceniodawcę zawodów tj. Ministerstwo Obrony Narodowej. Dlatego warunki uczestnictwa, punktacja, konkurencje, postanowienia końcowe - jak w Regulaminie finału centralnego z roku ubiegłego (do czasu ukazania się aktualnego Regulaminu).


Osobą odpowiedzialną za organizację cyklu eliminacji wojewódzkich powyższych zawodów jest st. wizytator Jerzy Surma, Tel. 81 53 85 215, 663 009 224, e-mail: jerzy.surma@kuratorium.lublin.pl.

 

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2018-03-13 13:55:13
Data publikacji: 2018-03-13 13:55:54
Osoba sporządzająca dokument: Surma Jerzy
Osoba wprowadzająca dokument: Surma Jerzy
Liczba odwiedzin: 1221