Weryfikacja środków na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w okresie od stycznia do czerwca 2018 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
20 lutego 2018

Szanowni Państwo,
Prezydenci,
Burmistrzowie Miast,
Wójtowie Gmin
województwa lubelskiego

 

Informuję, że Ministerstwo Edukacji Narodowej dokonało wstępnego podziału środków na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w okresie od stycznia do czerwca 2018 r. z podziałem na poszczególne gminy. Planowana dotacja dla województwa lubelskiego wynosi ogółem 14 375 807 zł.

Zwracam się z prośbą o weryfikację naliczonych dotacji do realnego zapotrzebowania z uwzględnieniem środków własnych gminy, które powinny stanowić co najmniej 20% kosztów realizacji dotowanego zadania.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 121 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, w roku bieżącym, w przypadku gminy, w której wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie jest równy lub niższy od 40% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin, kwota dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym nie może przekroczyć 95% kwoty świadczeń tej pomocy, udzielonych w roku budżetowym przez gminę, pod warunkiem, że kwota stypendiów szkolnych lub zasiłków szkolnych, przekazana uczniom i uczestnikom zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w roku budżetowym będzie nie mniejsza niż 95% kwoty naliczonej tej gminie.
Ponadto, stosownie do art. 121 ust 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, w roku bieżącym, w przypadku gminy, w której wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie jest równy lub niższy od 75% i wyższy od 40% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin, kwota dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym nie może przekroczyć 90% kwoty świadczeń tej pomocy, udzielonych w roku budżetowym przez gminę pod warunkiem, że kwota stypendiów szkolnych lub zasiłków szkolnych przekazana uczniom i uczestnikom zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w roku budżetowym, będzie nie mniejsza niż 95% kwoty naliczonej tej gminie.

Dane o zweryfikowanym zapotrzebowaniu proszę przekazać zgodnie z załączonym wzorem tabeli (załącznik nr 2) w wersji elektronicznej na adres: grzegorz.kotylo@kuratorium.lublin.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 lutego 2018 r., do godz. 12:00 oraz w wersji papierowej.

W załączeniu zbiorcze zestawienie podziału środków na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w okresie styczeń-czerwiec 2018 r. dla województwa lubelskiego (załącznik nr 1) oraz wzór tabeli do weryfikacji (załącznik nr 2). Osobą do kontaktów w sprawie weryfikacji środków na wypłatę stypendiów i zasiłków jest Pan Grzegorz Kotyło, tel. kontaktowy: 81 5385217.

Wicekurator Oświaty w Lublinie
Eugeniusz Pelak

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2018-02-20 09:44:24
Data publikacji: 2018-02-20 10:02:27
Osoba sporządzająca dokument: Kotyło Grzegorz
Osoba wprowadzająca dokument: Siwek Paweł
Liczba odwiedzin: 1414