Program "Aktywna tablica" - terminy w roku 2018

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
09 lutego 2018

Program „Aktywna tablica” będzie realizowany w latach 2017-2019. Jego zadaniem jest zapewnienie szkołom niezbędnej infrastruktury w zakresie TIK w postaci nowoczesnych pomocy dydaktycznych (tablic interaktywnych, projektorów lub projektorów ultrakrótkoogniskowych, głośników oraz innych urządzeń pozwalających na przekaz dźwięku, a także interaktywnych monitorów dotykowych). Na program przewidziano łączną kwotę 224 mln zł.

Głównym celem Programu jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkoły zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami oraz podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii.

Wsparcia finansowego udziela się organom prowadzącym szkoły, m. in.:

 • jednostkom samorządu terytorialnego,
 • osobom prawnym innym niż jednostki samorządu terytorialnego,
 • osobom fizycznym, pod warunkiem zapewnienia przez organ prowadzący, w odniesieniu do każdej szkoły wnioskującej o udział w Programie, wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa.

Maksymalna wysokość wsparcia finansowego dla szkoły, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych, wynosi 14 000 zł.

Harmonogram na rok 2018:

 • szkoły składają wnioski do organów prowadzących o udział w Programie do 15 kwietnia 2018 r.
 • organy prowadzące szkoły składają wnioski do Kuratorium Oświaty w Lublinie - do 30 kwietnia 2018 r.

Wnioski można składać:

 • osobiście w godz. 7.30 – 15.30 w Kancelarii Kuratorium Oświaty w Lublinie przy ul. 3 Maja 6, z dopiskiem na kopercie: „Aktywna tablica”
 • korespondencyjnie – przesyłając wniosek na adres: Kuratorium Oświaty w Lublinie, ul. 3 Maja 6, 20-950 Lublin, z dopiskiem na kopercie: „Aktywna tablica”

Do wniosku organu prowadzącego należy dołączyć:

 • załącznik nr 1: zestawienie szkół wnioskujących o wsparcie finansowe na zakup pomocy dydaktycznych wraz z wysokością wnioskowanej kwoty wsparcia finansowego oraz deklarowanego wkładu własnego
 • oryginały wniosków dyrektorów szkół o udział w Programie

Wersję elektroniczną zestawienia zbiorczego prosimy przesłać na adres: aktywnatablica@kuratorium.lublin.pl

UWAGA: zmianom uległy wzory wniosków o udział w Programie. Są one wraz ze szczegółami założeń rządowego programu „Aktywna tablica” dostępne na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Do pobrania :

 • Wniosek organu prowadzącego o udzielenie wsparcia finansowego na działania w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” – plik do pobrania ze strony MEN
 • Zestawienie szkół wnioskujących o wsparcie finansowe – Załącznik nr 1 do wniosku organu prowadzącego
 • Wniosek szkoły do organu prowadzącego o udzielenie wsparcia finansowego na działania w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” – plik do pobrania ze strony MEN

Sposób przekazania informacji o przyznaniu dofinansowania:
Zatwierdzona przez Wojewodę Lubelskiego lista szkół wytypowanych do otrzymania dofinansowania wraz z wysokością przyznanego wsparcia finansowego zostanie opublikowana na stronie BIP Kuratorium Oświaty w Lublinie.

Informacji o programie udziela st. wiz. Zbigniew Niderla - tel. 81 53-85-206

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2018-02-09 13:23:59
Data publikacji: 2018-02-09 13:37:43
Osoba sporządzająca dokument: Niderla Zbigniew
Osoba wprowadzająca dokument: Niderla Zbigniew
Liczba odwiedzin: 2660

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2018-04-10 10:06:41Niderla ZbigniewModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-02-09 13:44:38Niderla ZbigniewModyfikacja treściPoprzednia wersja