Jesteś tutaj: Strona główna / Kuratorium / Oferty pracy / artykuł

Informacja o wolnych miejscach pracy - nr 18811 (zakończone)

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
01 grudnia 2017

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 18 811
Data ukazania się ogłoszenia: 01-12-2017 r.
Na stanowisko: inspektor do spraw archiwum
Nazwa urzędu: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Adres urzędu: 20-950 Lublin, ul. 3 Maja 6
Status: nabór zakończony wyborem kandydata
Wybrany kandydat: Marcin Szwaj, Lublin


 

Oferty do 11 grudnia 2017
Wymiar etatu 1
Stanowiska 1
 

Lubelski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko
inspektor
do spraw: archiwum
w Wydziale Ekonomiczno-Administracyjnym


Miejsce wykonywania pracy:

Lublin
Adres urzędu:

20-950 Lublin
ul. 3 Maja 6
WARUNKI PRACY
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych,
- zadania wykonywane w siedzibie Urzędu.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca przy monitorze ekranowym,
- stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych,
- stanowisko pracy znajduje się na III piętrze budynku biurowego, budynek wyposażony jest w windę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych, zaś archiwum znajduje się w piwnicach Kuratorium i nie jest dostosowane dla osób na wózkach,
- urząd tylko częściowo przystosowany jest dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
ZAKRES ZADAŃ

sporządzanie na podstawie przechowywanych w archiwum list płac i kart wynagrodzeń pracowników szkół i przedszkoli świadectw pracy oraz zaświadczeń o wysokości zarobków w celu przedkładania przez zainteresowane osoby do zakładów pracy lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
przyjmowanie ze zlikwidowanych szkół i placówek oświatowych dokumentów przebiegu nauczania w celu wystawiania duplikatów świadectw szkolnych na żądanie zainteresowanych osób,
przyjmowanie i archiwizowanie dokumentów z poszczególnych wydziałów KO w celu przechowywania ich zgodnie z obowiązującymi przepisami,
brakowanie dokumentacji niearchiwalnej w celu przekazania jej na przemiał oraz współpraca z Archiwum Państwowym w Lublinie w celu uzyskiwania zgody na przekazywanie dokumentów na przemiał po upływie terminów przechowywania wynikających z obowiązujących przepisów.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

Wykształcenie: średnie o profilu archiwalnym
doświadczenie zawodowe: 1 rok pracy w archiwum
biegła obsługa komputera w zakresie pakietu Office
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

Wykształcenie: wyższe o specjalności archiwalnej
umiejętność analitycznego myślenia

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 11.12.2017
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Kuratorium Oświaty w Lublinie
20 – 950 Lublin, ul. 3 Maja 6
Kancelaria - pokój nr 9

INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2.400 – 2.500 zł.
Oferty z dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach z napisem "Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej – inspektor do spraw archiwum w Wydziale Ekonomiczno-Administracyjnym”.
Techniki naboru:
1. weryfikacja formalna,
2. analiza merytoryczna aplikacji,
3. rozmowa kwalifikacyjna i/lub test.
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej lub teście za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 81 53-85-218, 81 53-85-256 lub 81 53-85-274.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2017-12-01 07:49:53
Data publikacji: 2017-12-01 07:54:42
Osoba sporządzająca dokument: Noskowicz Dariusz
Osoba wprowadzająca dokument: Noskowicz Dariusz
Liczba odwiedzin: 2639

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2017-12-20 09:36:37Noskowicz DariuszModyfikacja treściPoprzednia wersja