"Aktywna tablica" - przyjmowanie wniosków

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
29 sierpnia 2017

Szanowni Państwo,

Wojewoda Lubelski na mocy porozumienia zawartego w dniu 25 sierpnia 2017 roku powierzył Lubelskiemu Kuratorowi Oświaty zadania związane z realizacją Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica".

W związku z powyższym ulegają  zmianie zasady składania wniosków przez organy prowadzące.

Zasady składania wniosku:

Organ prowadzący występuje do Lubelskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego na rok 2017 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2017 r. (decyduje data wpływu wniosku do Kuratorium Oświaty w Lublinie).

Wnioski można składać:

  • osobiście w godz. 7.30 – 15.30 w Kancelarii Kuratorium Oświaty w Lublinie przy ul. 3 Maja 6, z dopiskiem na kopercie: „Aktywna tablica”
  • korespondencyjnie – przesyłając wniosek na adres: Kuratorium Oświaty w Lublinie, ul. 3 Maja 6, 20-950 Lublin, z dopiskiem na kopercie: „Aktywna tablica”

Do wniosku organu prowadzącego należy dołączyć:

  • załącznik nr 1: zestawienie szkół wnioskujących o wsparcie finansowe na zakup pomocy dydaktycznych wraz z wysokością wnioskowanej kwoty wsparcia finansowego oraz deklarowanego wkładu własnego
  • oryginały wniosków dyrektorów szkół o udział w Programie

Wersję elektroniczną zestawienia zbiorczego prosimy przesłać  na adres: aktywnatablica@kuratorium.lublin.pl

Szczegóły założeń rządowego programu „Aktywna tablica” dostępne są na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Do pobrania :

  • Wniosek organu prowadzącego o udzielenie wsparcia finansowego na działania w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” – plik do pobrania ze strony MEN
  • Zestawienie szkół wnioskujących o wsparcie finansowe – Załącznik  nr 1 do wniosku organu prowadzącego
  • Wniosek szkoły do organu prowadzącego o udzielenie wsparcia finansowego na działania w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” – plik do pobrania ze strony MEN

Sposób przekazania informacji o przyznaniu dofinansowania:
Zatwierdzona przez Wojewodę Lubelskiego lista szkół wytypowanych do otrzymania dofinansowania wraz z wysokością przyznanego wsparcia finansowego zostanie opublikowana na stronie BIP Kuratorium Oświaty w Lublinie.

Informacji o programie udziela st. wiz. Zbigniew Niderla - tel. 81 53-85-206
 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2017-08-29 11:54:10
Data publikacji: 2017-08-30 14:15:34
Osoba sporządzająca dokument: Niderla Zbigniew
Osoba wprowadzająca dokument: Niderla Zbigniew
Liczba odwiedzin: 2998

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2017-08-30 14:48:06Niderla ZbigniewModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-08-30 14:43:39Niderla ZbigniewModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-08-30 14:21:14Niderla ZbigniewModyfikacja treściPoprzednia wersja