Wykaz kontroli doraźnych przeprowadzonych od 1.07.2017 roku do 31.12.2017 roku

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
19 lipca 2017

Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18.

Wykaz kontroli doraźnych przeprowadzonych od 1.07.2017 roku do 31.12.2017 roku

Sygnatura protokołu kontroli

Nazwisko imię wizytatora przeprowadzającego kontrolę

Termin kontroli                                                                                 
Numer upoważnienia Zakres kontroli Nazwa, adres szkoły/placówki Zalecenia
 DCh.5533.30.2017.EL  Ewa Lik-Matuła 3.07.2017 r.          DCh.5533.30.2017.EL Spełnianie warunków określonych w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty przez szkołę niepubliczną, która uzyskała uprawnienia szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności. Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Chełmie Wydano 3 zalecenia - patrz protokół kontroli
DCh.5533.31.2017.SK Krystyna Saneluta 3.07.2017 r. DCh.5533.31.2017.SK Prawidłowość podejmowania przez dyrektora szkoły czynności w postępowaniu kwalifikacyjnym o nadanie stopnia nauczyciela kontraktowego w roku szkolnym 2016/2017. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu, Kamień 55, 22-113 Kamień Wydano 3 zalecenia - patrz protokół kontroli
 DCh.5533.32.20017.KS Krystyna Sawicka 4.07.2017 r. DCh.5533.32.2017.KS Realizacja procesu edukacyjnego w klasie pierwszej, w tym udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Publicznych im. Tadeusza Kościuszki w Wojsławicach, 22-120 Wojsławice Wydano 3 zalecenia - patrz arkusz kontroli
 DCh.5533.33.2017.KS Krystyna Sawicka 5.07.2017 r. DCh.5533.33.2017.KS Realizacja zalecenia wydanego w wyniku kontroli przeprowadzonej w dniu 16 marca 2017 r. dotyczącego zapewnienia wszystkim uczniom bezpieczeństwa w czasie zajęć. Zespół Szkół w Stołpiu, Nowosiółki Kolonia 54, 22-100 Chełm Brak
 DBP.5533.17.2017.AMB  Anna Maria Borowska 12.07.2017 r.   DBP.5533.17.2017.AMB Respektowanie przez szkołę praw ucznia w kontekście przestrzegania zasad równego traktowania. Szkoła Podstawowa w Zespole Placówek Oświatowych nr 2 w Międzyrzecu Podlaskim, ul. Partyzantów 8, 21-560 Międzyrzec Podlaski  Wydano 3 zalecenia - patrz protokół kontroli
 WKZ.5533.11.2017.MK  Marzanna Kondratowicz, Ewa Podkańska  6,7.07.2017r.  WKZ.5533.11.2017.MK Realizacja zadań dotyczących organizowania, kierowania i nadzorowania pracą szkoły, wynikających z kompetencji i obowiązków dyrektora szkoły - kontrola wydanych zaleceń. Medyczne Studium Zawodowe im. St. Wołynki, ul. Zamoyskiego 57, 23-300 Janów Lubelski Wydano 6 zaleceń - patrz protokół kontroli
 DBP.5533.19.2017.MŻ  Marek Żelisko  17.08.2017 r.   DBP.5533.19.2017.MŻ Przestrzeganie w szkole zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. Technikum im. Wincentego Witosa w Zespole Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej, ul. Parkowa 7, 21-345 Borki  Brak
 WKO.5533.45.2017.EP  Elżbieta Pełka-Pryszcz  26.07.2017  WKO.5533.45.2017.EP Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w przedszkolu oraz zgodność kwalifikacji dyrektora przedszkola z przepisami prawa. Przedszkole Niepubliczne "Mali Odkrywcy" w Łęcznej, ul. Staszica 15, 21-010 Łęczna Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
 WKO.5533.46.2017.EP  Elżbieta Pełka-Pryszcz  31.07.2017  WKO.5533.46.2017.EP Zgodność z przepisami prawa przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do oddziału przedszkolnego i przedszkola w Jeziorzanach w roku szkolnym 2017/2018 Zespół Szkół w Przytocznie, Przytoczno 25, 21-146 Przytoczno Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
 WKO.5533.47.2017.ER  Ewa Romaniuk  08.09.2017  WKO.5533.47.2017.ER Zgodność funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 4 w Kraśniku z przepisami prawa w obszarach promowania uczniów klasy II w roku szkolnym 2016/2017 oraz wydawanie świadectw szkolnych uczniom klasy II w roku szkolnym 2016/2017. Szkoła Podstawowa nr 4 w Kraśniku, ul. Kolejowa 28, 23-200 Kraśnik Wydano 3 zalecenia - patrz protokół kontroli
 WKO.5533.48.2017.ES  Elżbieta Sobiech  18.09.2017  WKO.5533.48.2017.ES Realizacja przez przedszkole niepubliczne podstawy programowej wychowania przedszkolnego z uwzględnieniem zalecanych warunków i sposobów oraz zgodności zatrudniania nauczycieli z kwalifikacjami. NIepubliczne Przedszkole Muzyczne "Be Happy" w Lublinie, ul. Strojnowskiego 15, 20-386 Lublin Brak
 WKO.5533.51.2017.JR  Jan Rećko  13.09.2017  WKO.5533.51.2017.JR Realizacja zaleceń po kontroli przeprowadzonej w dniu 31 lipca 2017 roku. Przedszkole w Jeziorzanach w Zespole Szkół w Przytocznie, Przytoczno 25, 21-146 Przytoczno Brak
 DBP.5533.20.2017.AW  Anna Wrzosek  06.09.2017  DBP.5533.20.2017.AW Organizacja kształcenia dziecka niepełnosprawnego w szkole ogólnodostepnej. Szkoła Podstawowa nr 2 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Białej Podlaskiej, ul. Akademicka 8, 21-500 Biała Podlaska Wydano 3 zalecenia - patrz protokół kontroli
 DBP.5533.21.2017.HR  Halina Rogowska  25.09.2017  DBP.5533.20.2017.HR Przeprowadzanie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola na rok szkolny 2017/2018 Przedszkole Miejskie w Radzyniu Podlaskim, ul. Armii Krajowej 12, 21-300 Radzyń Podlaski. Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
 WKZ.5533.12.2017.HD  Halina Dudzińska-Zuchniarz       Marzanna Kondratowicz  4-5.09.2017   WKZ.5533.12.2017.HD Kontrola w zakresie realizacji zapisów art. 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.). Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Kraśniku, ul. Kościuszki 7a, 23-200 Kraśnik Wydano 4 zalecenia - patrz protokół kontroli 
 WKZ.5533.13.2017.HD   Halina Dudzińska-Zuchniarz      Marzanna Kondratowicz  4-5.09.2017 WKZ.5533.13.2017.HD Kontrola w zakresie realizacji zapisów art. 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.). Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Kraśniku, ul. Kościuszki 7a, 23-200 Kraśnik   Wydano 4 zalecenia - patrz protokół kontroli
 WKZ.5533.14.2017.MK  Marzanna Kondratowicz         Ewa Podkańska  14.09.2017  WKZ.5533.14.2017.MK Realizacja zadań dotyczących organizowania, kierowania i nadzorowania pracą szkoły, wynikających z kompetencji i obowiązków dyrektora szkoły. Medyczne Studium Zawodowe im. St. Wołynki, ul. Zamoyskiego 57, 23-300 Janów Lubelski Brak
DZ.5533.26.2017.MG Maria Gruszka 21.09.2017 DZ.5533.26.2017.MG Przestrzeganie przepisów prawa w zakresie zapewnienia uczniom bezpieczeństwa w szkole. Szkoła Podstawowa w Żdanowie, Żdanów 124, 22-400 Zamość Brak
DZ.5533.27.2017.ATM Aneta Tywoniuk - Małysz 21.09.2017 DZ.5533.27.2017.ATM Sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły oraz ocena relacji pomiędzy uczniami i nauczycielami.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Hrubieszowie, ul. Żeromskiego 29, 22-500 Hrubieszów

 Brak
DZ.5533.28.2017.JL Jan Lelonek 20.09.2017 DZ.5533.28.2017.JL Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych waruknków nauki, wychowania i opieki na terenie szkoły. Gimnazjum Publiczne w Zespole Szkół Publicznych w Suścu, ul. Tomaszowska 53, 22-672 Susiec Brak
DZ.5533.30.2017.SK Stanisław Kowalczyk 04.10.2017 DZ.5533.30.2017.SK Posiadanie przez nauczycieli wymaganych kwalifikacji do prowadzenia przydzielonych im zajęć (rok szkolny 2015/2016). Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych "Edukator" w Hrubieszowie, ul. Leśmiana 30a, 22-500 Hrubieszów Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
 DZ.5533.31.2017.MP  Marzena Poździk  27.09.2017  DZ.5533.31.2017.MP

 -zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych w oddziałach gimnazjalnych,

- przestrzeganie zapisów statutowych dotyczących praw i obowiązków ucznia,

- organizacja wycieczek szkolnych.

Zespół Szkół w Soli,Sól 279, 23-400 Biłgoraj

Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DZ.5533.32.2017.SK Stanisław Kowalczyk 12.10.2017 DZ.5533.32.2017.SK Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki oraz sprawowania nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły w tym zakresie. Zespół Szkół Nr 1 w Hrubieszowie, ul. Zamojska 18a, 22-500 Hrubieszów Brak
DZ.5533.32.2017.SK Stanisław Kowalczyk 03.11.2017 DZ.5533.32.2017.SK Organizowanie i udzielenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły w tym zakresie. Zespół Szkół Nr 1 w Hrubieszowie, ul. Zamojska 18a, 22-500 Hrubieszów Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DZ.5533.34.2017.MG Maria Gruszka 02.11.2017 DZ.5533.34.2017.MG Prawidłowość organizacji i funkcjonowania oddziału przedszkolnego w szkole. Szkoła Podstawowa w Wysokiem, Wysokie 133, 22-400 Zamość Wydano 5 zaleceń - patrz protokół kontroli
DCH.5533.34.2017.EB Ewa Bejster, Lucyna Szczyrba 13-14.09.2017 DCH.5533.34.2017.EB Prawidłowość sprawowania przez dyrektora szkoły nadzoru pedagogicznego w zakresie zapewnienia uczniom klasy II w roku szkolnym 2016/2017 bezpiecznych warunków nauki oraz przyjmowania, badania i wyjaśniania przez niego spraw wynikajacych ze skargi rodziców. Szkoła Podstawowa Nr 7 im. gen. Władysława Sikorskiego w Chełmie, ul. Synów Pułku 15, 22-100 Chełm Wydano 3 zalecenia - patrz  protokół kontroli
DCH.5533.35.2017.KS Krystyna Sawicka 22.09.2017 r. DCH.5533.35.2017.KS Adaptacja uczniów klas czwartych do udziału w zajęciach edukacyjnych w roku szkolnym 2017/2017 Szkoła Podstawowa w Fajsławicach, Fajsławice 130A, 21-060 Fajsławice, Szkoła Podstawowa w Siedliskach Drugich, Siedliska Drugie 190, 21-060 Fajsławice  brak
DBP.5533.22.2017.AMB Anna Maria Borowska 4 i 11.10.2017 DBP.5533.22.2017.AMB Efektywność nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora. Zespół Placówek Oświatowych nr 3, ul. Leśna 2, 21-560 Międzyrzec Podlaski brak
DBP.5533.23.2017.BF Brygida Fabrycka 06.10.2017 DBP.5533.23.2017.BF Realizacja zadań w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły ze szczególnym uwzględnieniem organizowania pomocy psychologiczno - pedagogicznej uczniom z przewidywanymi niedostatecznymi ocenami klasyfikacyjnymi z zajęć edukacyjnych oraz przestrzegania warunków ich oceniania, klasyfikacji i promocji do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły. Zespół Oświatowy w Kąkolewnicy, ul. Szkolna 4,  21-302 Kąkolewnica Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
 DBP.5533.24.2017.HI Hanna Ilczuk, Barbara Bachonko-Breczko 18 i 20. 10.2017 DBP.5533.24.2017.HI Zgodność z przepisami prawa podjęcia decyzji w sprawie skreślenia ucznia z listy słuchaczy Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu ŻAK w Białej Podlaskiej, ul. Plac Wolności 20-22, 21-500 Biała Podlaska Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
 DBP.5533.25.2017.MŻ  Marek Żelisko  18.10.2017  DBP.5533.25.2017.MŻ Przestrzeganie w szkole zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów określonych w statucie szkoły oraz zgodność statutu z przepisami określonymi w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz.1943 z późn. zm) i innymi przepisami wykonawczymi oraz organizowania pomocy psychologiczno - pedagogicznej uczniom. Szkoła Podstawowa w Milanowie, ul. Szkolna 16, 21-210 Milanów  brak
DBP.5533.26.2017.HR Halina Rogowska 23.10.2017 DBP.5533.26.2017.HR Zapewnienie dzieciom bezpiecznych warunków pobytu w przedszkolu i organizacja zajęć języka angielskiego. Przedszkole Miejskie w Radzyniu Podlaskim, ul. Armii Krajowej 12, 21-300 Radzyń Podlaski Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
DBP.5533.27.2017.HR Halina Rogowska

20 i 25.

10.2017

DBP.5533.27.2017.HR Zapewnienie dzieciom bezpiecznych warunków pobytu w przedszkolu. Przedszkole Niepubliczne "Biedroneczka" II Odział przy PSW w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 102, 21-500 Biała Podlaska Wydano 6 zaleceń - patrz protokół kontroli
 DZ.5533.10.2017.ATM Aneta Tywoniuk - Małysz  17.10.2017  DZ.5533.10.2017.ATM Realizacja zalecenia wydanego w wyniku czynności kontrolnych przeprowadzonych w dniu 9 marca 2017 r. Szkoła Podstawowa w Lubyczy Królewskiej, ul. Jana III Sobieskiego 5, 22-680 Lubycza Królewska Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
 DZ.5533.33.2017.ATM Aneta Tywoniuk - Małysz  17.10.2017  DZ.5533.33.2017.ATM W zakresie posiadanych przez nauczycieli wymaganych kwalifikacji do prowadzenia przydzielonych im zajęć. Szkoła Podstawowa w Lubyczy Królewskiej, ul. Jana III Sobieskiego 5, 22-680 Lubycza Królewska Wynano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
WKO.5533.52.2017.JR  Jan Rećko 18.09.2017 WKO.5533.52.2017.JR Współpraca dyrektora szkoły z Radą Rodziców oraz odpowiedzialność dyrektora za dydaktyczny poziom szkoły. Szkoła Podstawowa w Kamionce, ul. Lubartowska 53, 21-132 Kamionka  brak
DCH.5533.36.2017.SK Krystyna Saneluta 12.10.2017 r. DCH.5533.36.2017.SK Prawidłowość podejmowania przez dyrektora szkoły czynności związanych z realizacją stażu przez nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego w roku szkolnym 2016/2017. Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bolesława Prusa w Chełmie, ul. Batorego 1, 22-100 Chełm Wydano 5 zaleceń - patrz protokół kontroli
DCH.5533.37.2017.KS Krystyna Sawicka 30.10.2017 r. DCH.5533.37.2017.KS Zasady sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów. Szkoła Podstawowa w Strupinie Dużym, Strupin Dużu 71, 22-100 Chełm brak
 DCH.5533.38.2017.EW Elżbieta Wołczuk  27.10.2017 r. DCH.5533.38.2017.EW Zgodność z przepisami prawa przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na kwalifikacyjny kurs zawodowy w kwalifikacji T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych i T.06 Sporządzanie potraw i napojów oraz prowadzenia dzienników zajęć i frekwencji słuchaczy na zajęciach. Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bolesława Pusa w Chełmie, ul. Batorego 1, 22-100 Chełm Wydano 3 zalecenia - patrz protokół kontroli
 DBP.5533.28.2017.BF  Brygida Fabrycka  6.11.2017 r.  DBP.5533.28.2017.BF Realizacja zaleceń wydanych w wyniku czynności kontrolnych przeprowadzonych w dniu 25 maja 2017 r. Publiczne Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Zespole Oświatowym w Kąkolewnicy, ul. Szkolna 4, 21-302 Kąkolewnica Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
DBP.5533.29.2017.MK Małgorzata Kadłubowska 8.11.2017 DBP.5533.29.2017.MK Organizacja procesu kształcenia na obowiązkowych zajęciach z matematyki Zespół Placówek Oświatowych w Piszczacu Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego, ul. Spółdzielcza 15, 21-530 Piszczac Brak
DBP.5533.30.2017.AW Anna Wrzosek 9.11.2017 DBP.5533.30.2017.AW Organizacja procesu kształcenia na obowiązkowych zajęciach z matematyki Liceum Ogólnokształcące im. W. Sikorskiego w Międzyrzecu Podlaskim, ul. Lubelska 57/59, 21-560 Międzyrzec Podlaski Brak
 WKO.1410.115.2017.ASz  Anna Szczepińska  31.10.2017  WKO.5533.115.2017.ASz Przestrzeganie praw ucznia i prawa powszechnego Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Cycowie Brak
 WKO.5533.49.2017.AR  Alicja Ciszek-Roskal  08.09.2017  WKO.5533.49.2017.AR Ocena zgodności funkcjonowania Gimnazjum z postanowieniami statutu szkoły w obszarach: 1) ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w roku szk. 2016/2017, 2) udzielanie informacji rodzicom (prawnym opiekunom) uczniów w roku szkolnym 2016/2017 oraz nadzoru dyrektora szkoły nad realizacją obowiązku szkolnego przez uczniów w roku szkolnym 2016/2017 Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego, al. Racławickie 17, 20-059 Lublin Wydano 3 zalecenia - patrz protokół kontroli
 WKO.5533.49.2017.AR  Alicja Ciszek-Roskal  07.09.2017  WKO.5533.49.2017.AR Ocena zgodności funkcjonowania Liceum Ogólnokształcącego z postanowieniami statutu szkoły w obszarach: 1) ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w roku szk. 2016/2017, 2) udzielanie informacji rodzicom (prawnym opiekunom) uczniów w roku szkolnym 2016/2017 oraz nadzoru dyrektora szkoły nad realizacją obowiązku nauki przez uczniów w roku szkolnym 2016/2017 Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego, al. Racławickie 17, 20-059 Lublin Wydano 3 zalecenia - patrz protokół kontroli
 WKO.5533.52.2017.JR  Jan Rećko  18.09.2017  WKO.5533.52.2017.JR Właściwa współpraca dyrektora szkoły z Radą Rodziców oraz odpowiedzialność dyrektora za poziom dydaktyczny szkoły. Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Kamionce, ul. Lubartowska 53, 21-132 Kamionka  Brak
 WKO.5533.53.2017.ES  Elżbieta Sobiech  22.09.2017  WKO.5533.53.2017.ES Zgodność funkcjonowania przedszkola ze statutem w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom Niepubliczne Przedszkole "Czterolistna koniczynka", ul. Kryształowa 2, 20-582 Lublin Wydano 3 zalecenia - patrz protokół kontroli 
 WKO.5533.54.2017.RK  Renata Kwiatek  26.09.2017  WKO.5533.54.2017.RK Zgodność działań szkoły w zakresie oddziaływan wychowawczych, profilaktycznych i zapewnienia bezpieczeństwauczniom ze statutem szkoły oraz przepisami prawa. Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy Bychawskiej, 21-104 Niedźwiada Wydano 5 zaleceń - patrz protokół kontroli
 WKO.5533.55.2017.AR  Alicja Ciszek-Roskal  02.10.2017  WKO.5533.55.2017.AR  1) ocena zapewnienia uczniom bezpieczeństwa i higieny (w czasie zajęć wychowania fizycznego organizowanych przez szkołę a także w czasie korzystania ze stołówki szkolnej; 2) ocena zgodności organizacji pracy szkoły w roku szkolnym 2017/2018 z zatwierdzonym arkuszem organizacji szkoły. Szkoła Podstawowa nr 5 w Świdniku, ul. Jarzębinowa 6, 21-040 Świdnik Brak
 WKO.5533.56.2017.GP  Gabriela Porzyć  05.10.2017  WKO.5533.56.2017.GP Sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły w trybie oceny pracy nauczyciela. Szkoła Podstawowa nr 31 w Lublinie, ul. Lotnicza 1, 20-332 Lublin Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli  
 WKO.5533.57.2017.BC  Bożena Ćwiek  06.10.2017  WKO.5533.57.2017.BC Zgodność działań szkoły z przepisami prawa dotyczącymi realizacji obowiązku szkolnego Szkoła Podstawowa nr 44 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Lublinie Brak
 WKO.5533.58.2017.DS  Danuta steć  10.10.2017  WKO.5533.58.2017.DS Kontrola zgodności dokonywania oceny pracy nauczycieli z przepisami prawa. Przedszkole Integracyjne nr 1 w Łukowie, Al. Kościuszki 21B, 21-400 Łuków Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
 WKO.5533.60.2017.EP  Elżbieta Pełka-Pryszcz, Wioletta Czochór  16.10.2017  WKO.5533.60.2017.EP Zgodność z przepisami prawa przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do w/w placówki w roku szkolnym 2017/2018 Przedszkole nr 48 w Lublinie, ul. Leonarda 15, 20-625 Lublin Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli 
 WKO.5533.61.2017.GP  Gabriela Porzyć  20.10.2017  WKO.5533.61.2017.GP Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie pobytu w szkole, w szczególności procedury udzielania pomocy w razie wypadku Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Piaskach Wydano 4 zalecenia - patrz protokół kontroli  
 WKO.5533.62.2017.GP Gabriela Porzyć  23.10.2017  WKO.5533.62.2017.GP Przestrzeganie statutu szkoły w zakresie punktowego oceniania zachowania oraz trybu usprawiedliwiania nieobecności uczniów na zajęciach. Szkoła Podstawowa nr 31 w Lublinie, ul. Lotnicza 1, 20-332 Lublin Brak
 WKO.5533.64.2017.BG  Barbara Grzesiak Jerzy Surma  26.10.2017  WKO.5533.64.2017.BG Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi szkoły oraz zapewnienia uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i opieki, w szczególności procedury udzielania pomocy w razie wypadku Szkoła Podstawowa nr 11 w Puławach, ul. Legionu Puławskiego 8, 24-100 Puławy Wydano 8 zaleceń - patrz protokół kontroli 
 WKO.5533.86.2017.ASz  Anna Szczepińska  10.11.2017  WKO.5533.86.2017.ASz Organizacja procesu kształcenia na obowiązkowych zajęciach z matematyki Szkoła Podstawowa w Jastkowie, Aleja Warszawska 43, 21-002 Panieńszczyzna Brak
 WKO.5533.87.2017.ASz  Anna Szczepińska  10.11.2017 WKO.5533.87.2017.ASz  Organizacja procesu kształcenia na obowiązkowych zajęciach z matematyki Szkoła Podstawowa w Jastkowie, Aleja Warszawska 43, 21-002 Panieńszczyzna Brak  
 WKO.5533.88.2017.ASz  Anna Szczepińska  10.11.2017 WKO.5533.88.2017.ASz  Organizacja procesu kształcenia na obowiązkowych zajęciach z matematyki Szkoła Podstawowa w Jastkowie, Aleja Warszawska 43, 21-002 Panieńszczyzna   Brak  
 WKO.5533.89.2017.ASz  Anna Szczepińska  13.11.2017 WKO.5533.89.2017.ASz  Organizacja procesu kształcenia na obowiązkowych zajęciach z matematyki Szkoła Podstawowa w Jastkowie, Aleja Warszawska 43, 21-002 Panieńszczyzna   Brak  
 WKO.5533.90.2017.ASz  Anna Szczepińska  13.11.2017 WKO.5533.90.2017.ASz Organizacja procesu kształcenia na obowiązkowych zajęciach z matematyki Szkoła Podstawowa w Jastkowie, Aleja Warszawska 43, 21-002 Panieńszczyzna   Brak  
 WKZ.5533.15.2017.MK  Marzanna Kondratowicz Sebastian Płonka  17.10.2017  WKO.5533.15.2017.MK Kontrola w zakresie zgodności funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły w roku szkolnym 2017/2018 Technikum Nr 3 w zespole Szkół Nr 3 w Kraśniku, ul. Słowackiego 7, 23-204 Kraśnik Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli  
 WKZ.5533.16.2017.EP  Ewa Podkańska  24.10.2017  WKZ.5533.16.2017.EP Zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki Technikum w Zespole Szkół w Bełżycach, ul. Bychawska 4, 24-200 Bełżyce Brak
 WKZ.5533.17.2017.KP  Krzysztof Paluch  06.11.2017  WKZ.5533.17.2017.KP Organizacja procesu kształcenia na obowiązkowych zajęciach z matematyki Technikum w Zespole Szkół w Janowie Lubelskim, ul Zamoyskiego 68, 23-300 Janów Lubelski   Brak
 WKZ.5533.18.2017.KP  Krzysztof Paluch  06.11.2017  WKZ.5533.18.2017.KP Organizacja procesu kształcenia na obowiązkowych zajęciach z matematyki Technikum w Zespole Szkół w Janowie Lubelskim, ul Zamoyskiego 68, 23-300 Janów Lubelski   Brak
 WKZ.5533.19.2017.KP  Krzysztof Paluch  06.11.2017  WKZ.5533.19.2017.KP Organizacja procesu kształcenia na obowiązkowych zajęciach z matematyki Technikum w Zespole Szkół w Janowie Lubelskim, ul Zamoyskiego 68, 23-300 Janów Lubelski   Brak
 WKZ.5533.20.2017.KP  Krzysztof Paluch  08.11.2017  WKZ.5533.20.2017.KP Organizacja procesu kształcenia na obowiązkowych zajęciach z matematyki Technikum w Zespole Szkół w Janowie Lubelskim, ul Zamoyskiego 68, 23-300 Janów Lubelski    Brak
 WKZ.5533.21.2017.KP  Krzysztof Paluch  08.11.2017  WKZ.5533.21.2017.KP Organizacja procesu kształcenia na obowiązkowych zajęciach z matematyki Technikum w Zespole Szkół w Janowie Lubelskim, ul Zamoyskiego 68, 23-300 Janów Lubelski Brak
WKZ.5533.25.2017.KP Krzysztof Paluch 15.11.2017 WKZ.5533.25.2017.KP Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018 Techniukum w Zespole Szkół w Chodlu, ul. Partyzantów 39, 24-350 Chodel Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
 WKZ.5533.26.2017.KP  Krzysztof Paluch  17.11.2017  WKZ.5533.26.2017.KP Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018 Branżowa Szkoła I stopnia Przyzakładowa Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Lublinie, ul. Królewska 15, 20-109 Lublin Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DCH.5533.39.2017.EL Ewa Lik-Matuła  3.11.2017 DCH.5533.39.2017.EL Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018  Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Jagiellońska 29,22-100 Chełm  Brak
DCH.5533.40.2017.HR Henryk Radej 6.11.2017 DCH.5533.39.2017.EL Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018  Szkoła Podstawowa w Chłaniowie, Chłaniów 13, 22-335 Zółkiewka  Brak
DCH.5533.41.2017.HR Henryk Radej 6.11.2017 DCH.5533.39.2017.EL Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018 Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce, ul. Szkolna 3, 22-335 Zółkiewka  Brak
DCH.5533.42.2017.HR Henryk Radej 6.11.2017 DCH.5533.42.2017.HR Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018 Szkoła Podstawowa w Zółkiewce, ul. Szkolna 3, 22-335 Zółkiewka  Brak
DCH.5533.43.2017.EL Ewa Lik-Matuła 6.11.2017 DCH.5533.43.2017.EL Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018  Szkoła Branżowa I Stopnia Nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Krasnymstawie, ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw  Wydano 2 zalecenia - patrz protokól kontroli
DCH.5533.44.2017.EL Ewa Lik-Matuła 6.11.2017 DCH.5533.44.2017.EL Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018 Publiczny Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Krasnymstawie, ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
DCH.5533.45.2017.EL Ewa Lik-Matuła 6.11.2017  DCH.5533.45.2017.EL Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018 Trzyletnie Liceum Ogólnokształcace dla Dorosłych  w Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Krasnymstawie, ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw  Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
DCH.5533.46.2017.EL Ewa Lik-Matuła 6.11.2017 DCH.5533.46.2017.EL Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018 Technikum  w Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Krasnymstawie  Wydano 3 zalcenia - patrz protokół kontroli
DCH.5533.47.2017.KS Krystyna Sawicka 8.11.2017 DCH.5533.47.2017.KS Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018 Szkoła Podstawowa w Uhrusku, Uhrusk 1, 22-230 Wola Uhruska Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
DCH.5533.48.2017.KS Krystyna Sawicka 8.11.2017 DCH.5533.48.2017.KS Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018 Szkoła Podstawowa w Macoszynie, Macoszyn Duży, 22-230 Wola Uhruska Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
DCH.5533.49.2017.HR Henryk Radej 13.11.2017  DCH.5533.49.2017.HR Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018 Szkoła Podstawowa nr 1 w Krasnymstawie, ul. Poniatowskiego 37, 22-300 Krasnystaw  Brak
DCH.5533.50.2017.KS Henryk Radej 13.11.2017 DCH.5533.50.2017.KS Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018 Szkoła Podstawowa nr 5 im. Orląt Lwowskich w Krasnymstawie, ul. Mostowa 14, 22-300 Krasnystaw Brak
DCH.5533.51.2017.KS Krystyna Sawicka 13.11.2017  DCH.5533.51.2017.KS Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018 Szkoła Podstawowa w Krupem, Krupe 89, 22-303 Krupe Brak
DCH.5533.52.2017.KS Krystyna Sawicka 13.11.2017  DCH.5533.52.2017.KS Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018 Szkoła Podstawowa w Siennicy Nadolnej, 22-302 Siennica Nadolna Brak
DCH.5533.53.2017.EB Ewa Bejster 8.11.2017 DCH.5533.53.2017.EB Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Czułczycach, Czułczyce 71, 22-107 Sawin Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
DCH.5533.54.2017.EB Ewa Bejster 14.11.2017 DCH.5533.54.2017.EB Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018 Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Zespole Szkół w Sawinie, ul. Brzeska 14, 22-107 Sawin Brak
DCH.5533.55.2017.EB Ewa Bejster 16.11.2017 DCH.5533.55.2017.EB Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018  Szkoła Podstawowa w Bukowie Wielkiej, Bukowa Wielka 34, 22-107 Sawin  Brak 
DCH.5533.56.2017.EB Ewa Bejster 16.11.2017 DCH.5533.56.2017.EB Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018  Szkoła Podstawowa w Wólce Petryłowskiej, Petryłów 15, 22-107 Sawin Wydano 1 zalecenia - patrz protokół kontroli 
DCH.5533.57.2017.SK Krystyna Saneluta 13.11.2017 DCH.5533.57.2017.SK Organizacja procesu kształcenia na obowiązkowych zajęciach z matematyki Liceum
Ogólnokształcące
w Zespole Szkół
w Siedliszczu, ul. Szkolna 34,
22-130 Siedliszcze
Brak
DCH.5533.58.2017.SK Krystyna Saneluta 13.11.2017 DCH.5533.58.2017.SK Organizacja procesu kształcenia na obowiązkowych zajęciach z matematyki Liceum
Ogólnokształcące
w Zespole Szkół
w Siedliszczu, ul. Szkolna 34,
22-130 Siedliszcze
Brak
DCH.5533.59.2017.SK Krystyna Saneluta 13..11.2017 DCH.5533.59.2017.SK Organizacja procesu kształcenia na obowiązkowych zajęciach z matematyki Liceum
Ogólnokształcące
w Zespole Szkół
w Siedliszczu, ul. Szkolna 34,
22-130 Siedliszcze
Brak
DCH.5533.60.2017.SK Krystyna Saneluta 14.11.2017 DCH.5533.60.2017.SK Organizacja procesu kształcenia na obowiązkowych zajęciach z matematyki Liceum
Ogólnokształcące
w Zespole Szkół
w Siedliszczu, ul. Szkolna 34,
22-130 Siedliszcze
Brak 
DCH.5533.61.2017.SK Krystyna Saneluta 14.11.2017 DCH.5533.61.2017.SK Organizacja procesu kształcenia na obowiązkowych zajęciach z matematyki Liceum
Ogólnokształcące
w Zespole Szkół
w Siedliszczu, ul. Szkolna 34,
22-130 Siedliszcze
Brak
DCH.5533.62.2017.SK Krystyna Saneluta 14.11.2017 DCH.5533.62.2017.SK
 
Organizacja procesu kształcenia na obowiązkowych zajęciach z matematyki Liceum
Ogólnokształcące
w Zespole Szkół
w Siedliszczu, ul. Szkolna 34,
22-130 Siedliszcze
Brak
DCH.5533.63.2017.EW Elżbieta Wołczuk 14.11.2017 DCH.5533.63.2017.EW Organizacja procesu kształcenia na obowiązkowych zajęciach z matematyki Szkoła Podstawowa im. A. Lityńskiego w Zespole Szkól w Urszulinie, ul. Szkolna 23, 22-234 Urszulin Brak
DCH.5533.64.2017.EW Elżbieta Wołczuk 14.11.2017 DCH.5533.64.2017.EW Organizacja procesu kształcenia na obowiązkowych zajęciach z matematyki Szkoła Podstawowa im. A. Lityńskiego w Zespole Szkól w Urszulinie, ul. Szkolna 23, 22-234 Urszulin  Brak
DCH.5533.65.2017.EW Elżbieta Wołczuk 14.11.2017 DCH.5533.65.2017.EW Organizacja procesu kształcenia na obowiązkowych zajęciach z matematyki  Szkoła Podstawowa im. A. Lityńskiego w Zespole Szkól w Urszulinie, ul. Szkolna 23, 22-234 Urszulin Brak
DCH.5533.66.2017.EW Elżbieta Wołczuk 14.11.2017 DCH.5533.66.2017.EW Organizacja procesu kształcenia na obowiązkowych zajęciach z matematyki Szkoła Podstawowa im. A. Lityńskiego w Zespole Szkól w Urszulinie, ul. Szkolna 23, 22-234 Urszulin Brak
DCH.5533.67.2017.EW Elżbieta Wołczuk 14.11.2017  DCH.5533.67.2017.EW Organizacja procesu kształcenia na obowiązkowych zajęciach z matematyki Szkoła Podstawowa im. A. Lityńskiego w Zespole Szkól w Urszulinie, ul. Szkolna 23, 22-234 Urszulin Brak
DCH.5533.68.2017.EW Elżbieta Wołczuk 15.11.2017 DCH.5533.68.2017.EW Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kaplonosach, Kaplonosy 73, 22-207 Zuków Brak
DCH.5533.69.2017.EW Elżbieta Wołczuk 15.11.2017 DCH.5533.69.2017.EW Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018 Szkoła Podstawowa w Zukowie, Zuków 125, 22-207 Zuków  Brak
DCH.5533.70.2017.EW Elżbieta Wołczuk 17.11.2017 DCH.5533.70.2017.EW Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018 Szkoła Podstawowa im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Wytycznie, Wytyczno 143, 22-234 Urszulin Brak
DCH.5533.71.2017.EL Ewa Lik-Matuła 13.11.2017 DCH.5533.71.2017.EL Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018 Technikum nr 2 w Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krasnymstawie, ul. Sobieskiego 5, 22-300 Krasnystaw  Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
DCH.5533.72.2017.EL Ewa Lik-Matuła 13.11.2017 DCH.5533.72.2017.EL Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018 Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krasnymstawie, ul. Sobieskiego 5, 22-300 Krasnystaw Brak
DCH.5533.73.2017.EL Ewa Lik-Matuła 13.11.2017 DCH.5533.73.2017.EL Zgodność funkcjonowania placówki z arkuszem organizacji placówki przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018 Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krasnymstawie, ul. Sobieskiego 5, 22-300 Krasnystaw Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
DBP.5533.31.2017.AW Anna Wrzosek 14.11.2017 DBP.5533.31.2017.AW Zgodność funkcjonowania placówki z arkuszem organizacji placówki przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018 Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Zawadzkiego w Wisznicach, ul. Warszawska 44, 21-580 Wisznice Brak
 DBP.5533.32.2017.TG  Teresa Grodecka  13.11.2017   DBP.5533.32.2017.TG Organizacja procesu kształcenia na obowiązkowych zajęciach z matematyki Szkoła Podstawowa nr 1 w Radzyniu Podlaskim, ul. Jana Pawła II 25, 21-300 Radzyń Podlaski  Brak
 DBP.5533.33.2017.MŻ  Marek Żelisko  13.11.2017  DBP.5533.33.2017.MŻ Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018 Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim, ul. Siedlecka 1, 21-505 Janów Podlaski  Brak
 DBP.5533.34.2017.MŻ  Marek Żelisko  14.11.2017  DBP.5533.34.2017.MŻ Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018 Technikum w Zespole Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim, ul. Siedlecka 1, 21-505 Janów Podlaski Brak
 DBP.5533.35.2017.MŻ Marek Żelisko  16.11.2017 DBP.5533.35.2017.MŻ Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018 Technikum w Zespole Szkół im. W.S. Reymonta w Małaszewiczach, ul. Kolejarzy 16, 21-540 Małaszewicze Brak
 DBP.5533.36.2017.MŻ  Marek Żelisko  17.11.2017  DBP.5533.36.2017.MŻ Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018 Liceum Ogólnokształcace w Zespole Szkół im. W.S. Reymonta w Małaszewiczach, ul. Kolejarzy 16, 21-540 Małaszewicze Brak
DBP.5533.37.2017.MK Małgorzata Kadłubowska 16.11.2017 DBP.5533.37.2017.MK Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018 Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Sosnowicy, ul. Wojska Polskiego 27, 21-230 Sosnowica Brak
 DBP.5533.38.2017.MK Małgorzata Kadłubowska  17.11.2017   DBP.5533.38.2017.MK Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018 Szkoła Podstawowa z oddziałem przedszkolnym w Dobrynce, Dobrynka 28, 21-530 Piszczac Brak
 DBP.5533.39.2017.MK Małgorzata Kadłubowska  21.11.2017   DBP.5533.39.2017.MK Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018 Szkoła Podstawowa z oddziałem przedszkolnym im. Jana Pawła II w Połoskach, Połoski 45A, 21-530 Piszczac Brak
DBP.5533.40.2017.MK Małgorzata Kadłubowska 22.11.2017 DBP.5533.40.2017.MK Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018 Zespół Szkół im. Seweryna Czetwertyńskiego w Suchowoli Szkoła Podstawowa  w Suchowoli, Suchowola 133, 21-310 Wohyń Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
 DBP.5533.41.2017.MK Małgorzata Kadłubowska   28.11.2017   DBP.5533.41.2017.MK Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018  Szkoła Podstawowa z oddziałem przedszkolnym w Walinnie, Walinna 71, 21-311 Komarówka Podlaska Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
 DBP.5533.42.2017.MK Małgorzata Kadłubowska  30.11.2017  DBP.5533.42.2017.MK Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018 Szkoła Podstawowa w Brzozowym Kącie, Brzozowy Kąt 1, 21-311 Komarówka Podlaska Wydano 1 zalecenie - patrz protokół
 DBP.5533.43.2017.BF  Brygida Fabrycka  16.11.2017   DBP.5533.43.2017.BF Organizacja procesu kształcenia na obowiązkowych zajęciach z matematyki Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Parczewie, ul. 11 Listopada 90, 21-200 Parczew Brak
DBP.5533.44.2017.HI  Hanna Ilczuk  15.11.2017 DBP.5533.44.2017.HI Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018  Przedszkole Samorządowe w Kodniu, ul. 1 Maja 27, 21-509 Kodeń Wydano 2 zalecenia - patrz protokół 
DBP.5533.45.2017.HI Hanna Ilczuk 17.11.2017 DBP.5533.45.2017.HI Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018 Przedszkole w Zespole Szkół im. K. Makuszyńskiego w Małaszewiczach, ul. Wiejska 7A, 21-540 Małaszewicze Brak
DBP.5533.46.2017.HI Hanna Ilczuk 24.11.2017 DBP.5533.46.2017.HI Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018 Przedszkole Samorządowe w Janowie Podlaskim, ul. T. Kościuszki 14, 21-505 Janów Podlaski Brak
DBP.5533.47.2017.HI Hanna Ilczuk 22.11.2017 DBP.5533.47.2017.HI Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018 Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Tucznej, Tuczna 3, 21-523 Tuczna Wydano 2 zalecenia - patrz protokół
DBP.5533.48.2017.MK Małgorzata Kadłubowska 8.11.2017 DBP.5533.48.2017.MK Organizacja procesu kształcenia na obowiązkowych zajęciach z matematyki Zespół Placówek Oświatowych w Piszczacu Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego, ul. Spółdzielcza 15, 21-530 Piszczac Brak
DBP.5533.49.2017.MK Małgorzata Kadłubowska 8.11.2017 DBP.5533.49.2017.MK Organizacja procesu kształcenia na obowiązkowych zajęciach z matematyki Zespół Placówek Oświatowych w Piszczacu Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego, ul. Spółdzielcza 15, 21-530 Piszczac Brak
DBP.5533.50.2017.MK Małgorzata Kadłubowska 14.11.2017 DBP.5533.50.2017.MK Organizacja procesu kształcenia na obowiązkowych zajęciach z matematyki Zespół Placówek Oświatowych w Piszczacu Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego, ul. Spółdzielcza 15, 21-530 Piszczac Brak
DBP.5533.51.2017.MK Małgorzata Kadłubowska 14.11.2017 DBP.5533.51.2017.MK Organizacja procesu kształcenia na obowiązkowych zajęciach z matematyki Zespół Placówek Oświatowych w Piszczacu Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego, ul. Spółdzielcza 15, 21-530 Piszczac Brak
DBP.5533.52.2017.BF Brygida Fabrycka 16.11.2017 DBP.5533.52.2017.BF Organizacja procesu kształcenia na obowiązkowych zajęciach z matematyki Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Parczewie, ul. 11 Listopada 90, 21-200 Parczew Brak
DBP.5533.53.2017.BF  Brygida Fabrycka 17.11.2017 DBP.5533.53.2017.BF Organizacja procesu kształcenia na obowiązkowych zajęciach z matematyki Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Parczewie, ul. 11 Listopada 90, 21-200 Parczew  Brak
DBP.5533.54.2017.BF Brygida Fabrycka 17.11.2017 DBP.5533.54.2017.BF Organizacja procesu kształcenia na obowiązkowych zajęciach z matematyki Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Parczewie, ul. 11 Listopada 90, 21-200 Parczew Brak
DBP.5533.55.2017.BF Brygida Fabrycka 17.11.2017 DBP.5533.55.2017.BF Organizacja procesu kształcenia na obowiązkowych zajęciach z matematyki Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Parczewie, ul. 11 Listopada 90, 21-200 Parczew Brak
DBP.5533.56.2017.AW  Anna Wrzosek  9.11.2017  DBP.5533.56.2017.AW Organizacja procesu kształcenia na obowiązkowych zajęciach z matematyki Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Sikorskiego w Międzyrzecu Podlaskim, ul. Lubelska 57/59, 21-560 Międzyrzec Podlaski  Brak
DBP.5533.57.2017.AW  Anna Wrzosek  15.11.2017  DBP.5533.57.2017.AW Organizacja procesu kształcenia na obowiązkowych zajęciach z matematyki Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Sikorskiego w Międzyrzecu Podlaskim, ul. Lubelska 57/59, 21-560 Międzyrzec Podlaski  Brak
DBP.5533.58.2017.AW Anna Wrzosek 15.11.2017 DBP.5533.58.2017.AW Organizacja procesu kształcenia na obowiązkowych zajęciach z matematyki Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Sikorskiego w Międzyrzecu Podlaskim, ul. Lubelska 57/59, 21-560 Międzyrzec Podlaski Brak
DBP.5533.59.2017.AW Anna Wrzosek 15.11.2017 DBP.5533.59.2017.AW Organizacja procesu kształcenia na obowiązkowych zajęciach z matematyki Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Sikorskiego w Międzyrzecu Podlaskim, ul. Lubelska 57/59, 21-560 Międzyrzec Podlaski Brak
DCH.5533.74.2017.KS Krystyna Sawicka 14.11.2017 DCH.5533.74.2017.KS  Organizacja procesu kształcenia na obowiązkowych zajęciach z matematyki Szkoła Podstawowa nr 3 im. gen. F. Kleeberga we Włodawie, ul. Sierpińskiego 4, 22-200 Włodawa Brak
DCH.5533.75.2017.KS Krystyna Sawicka 14.11.2017 DCH.5533.75.2017.KS Organizacja procesu kształcenia na obowiązkowych zajęciach z matematyki Szkoła Podstawowa nr 3 im. gen. F. Kleeberga we Włodawie, ul. Sierpińskiego 4, 22-200 Włodawa Brak
DCH.5533.76.2017.KS Krystyna Sawicka 14.11.2017 DCH.5533.76.2017.KS Organizacja procesu kształcenia na obowiązkowych zajęciach z matematyki Szkoła Podstawowa nr 3 im. gen. F. Kleeberga we Włodawie, ul. Sierpińskiego 4, 22-200 Włodawa Brak
DCH.5533.77.2017.KS Krystyna Sawicka 14.11.2017 DCH.5533.77.2017.KS Organizacja procesu kształcenia na obowiązkowych zajęciach z matematyki Szkoła Podstawowa nr 3 im. gen. F. Kleeberga we Włodawie, ul. Sierpińskiego 4, 22-200 Włodawa Brak
DCH.5533.78.2017.KS Krystyna Sawicka 14.11.2017 DCH.5533.78.2017.KS Organizacja procesu kształcenia na obowiązkowych zajęciach z matematyki Szkoła Podstawowa nr 3 im. gen. F. Kleeberga we Włodawie, ul. Sierpińskiego 4, 22-200 Włodawa Brak
DCH.5533.79.2017.HR Henryk Radej 13.11.2017  DCH.5533.79.2017.HR     Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18 Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II w Krasnymstawie, ul. Piłsudskiego 21, 22-300 Krasnystaw Brak
DCH.5533.80.2017.LS Lucyna Szczyrba 14.11.2017 DCH.5533.80.2017.LS Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18 Miejskie Przedszkole Integracyjne we Włodawie, ul. Szkolna 5, 22-200 Włodawa Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DCH.5533.81.2017.LS Lucyna Szczyrba 14.11.2017 DCH.5533.81.2017.LS Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18 Przedszkole Miejskie nr 2 we Włodawie, ul. Sierpińskiego 4, 22-200 Włodawa Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
DCH.5533.82.2017.HR Henryk Radej 15.11.2017 DCH.5533.82.2017.HR Organizacja procesu kształcenia na obowiązkowych zajęciach z matematyki Szkoła Podstawowa im. M. Reja w Rejowcu, ul. Zwierzyńskiego 8, 22-360 Rejowiec Brak
DCH.5533.83.2017.HR Henryk Radej 15.11.2017 DCH.5533.83.2017.HR Organizacja procesu kształcenia na obowiązkowych zajęciach z matematyki Szkoła Podstawowa im. M. Reja w Rejowcu, ul. Zwierzyńskiego 8, 22-360 Rejowiec Brak
DCH.5533.84.2017.HR Henryk Radej 15.11.2017 DCH.5533.84.2017.HR Organizacja procesu kształcenia na obowiązkowych zajęciach z matematyki Szkoła Podstawowa im. M. Reja w Rejowcu, ul. Zwierzyńskiego 8, 22-360 Rejowiec Brak
DCH.5533.85.2017.HR Henryk Radej 15.11.2017 DCH.5533.85.2017.HR Organizacja procesu kształcenia na obowiązkowych zajęciach z matematyki Szkoła Podstawowa im. M. Reja w Rejowcu, ul. Zwierzyńskiego 8, 22-360 Rejowiec Brak
DCH.5533.86.2017.HR Henryk Radej 15.11.2017 DCH.5533.86.2017.HR Organizacja procesu kształcenia na obowiązkowych zajęciach z matematyki Szkoła Podstawowa im. M. Reja w Rejowcu, ul. Zwierzyńskiego 8, 22-360 Rejowiec Brak
DCH.5533.87.2017.HR Henryk Radej 16.11.2017 DCH.5533.87.2017.HR Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18 Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Siedliszczu, ul. A. Białasza 1, 22-130 Siedliszcze Brak
DCH.5533.88.2017.LS Lucyna Szczyrba 16.11.2017 DCH.5533.88.2017.LS Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18 Przedszkole w Rejowcu, ul. Fabryczna 6, 22-360 Rejowiec Brak
DCH.5533.89.2017.LS Lucyna Szczyrba 17.11.2017 DCH.5533.89.2017.LS Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18 Przedszkole Miejskie nr 2 w Chełmie, ul. Starościńska 4b, 22-100 Chełm Brak
DCH.5533.90.2017.EB Ewa Bejster 21.11.2017 DCH.5533.90.2017.EB Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18 Szkoła Podstawowa  w Kamieniu, Kamień 55, 22-113 Kamień Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DCH.5533.91.2017.EB Ewa Bejster 22.11.2017  DCH.5533.91.2017.EB Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18 Szkoła Podstawowa w Strachosławiu, Strachosław 76B, 22-113 Kamień Brak
DCH.5533.92.2017.DS Dariusz Syłkowski 17.11.2017 DCH.5533.92.2017.DS Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18  Szkoła Podstawowa w Brzeźnie, Brzeźno 134, 22-174 Brzeźno Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DCH.5533.93.2017.LS Lucyna Szczyrba 22.11.2017 DCH.5533.93.2017.LS Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18 Przedszkole nr 8 w Krasnymstawie, ul. Tokarzewskiego 49, 22-300 Krasnystaw Wydano 1 zalecenie
DCH.5533.94.2017.LS Lucyna Szczyrba 22.11.2017 DCH.5533.94.2017.LS Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacj iprzedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18 Przedszkole nr 6 w Krasnymstawie, ul.Poniatowskiego 42, 22-300 Krasnystaw Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DCH.5533.95.2017.LS Lucyna Szczyrba 23.11.2017 DCH.5533.95.2017.LS Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18 Przedszkole Samorządowe w Dorohusku, ul. Niepodległości 50a, 22-175 Dorohusk Brak
DCH.5533.96.2017.EW Elżbieta Wołczuk 21.11.2017 DCH.5533.96.2017.EW Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18 Szkoła Podstawowa im. Róży Marii Zamoyskiej w Różance, Rózanka 213, 22-200 Włodawa Brak
DCH.5533.97.2017.EW Elżbieta Wołczuk 22.11.2017 DCH.5533.97.2017.EW Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18 Szkoła Podstawowa w Hannie, ul. Włodawska 11a, 22-220 Hanna Brak
DCH.5533.98.2017.EW Elżbieta Wołczuk 22.11.2017 DCH.5533.98.2017.EW Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18 Gimnazjum im. Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza w Hannie, ul. Szkolna 1, 22-220 Hanna Brak
DCH.5533.99.2017.EW Elzbieta Wołczuk 22.11.2017 DCH.5533.99.2017.EW Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18 Publiczna Szkoła Podstawowa im. J. I. Kraszewskiego w Zaświatyczach, Zaświatycze 46, 22-220 Hanna Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DCH.5533.100.2017.KS Krystyna Sawicka  23.11.2017 DCH.5533.100.2017.KS Zapewnienie bezpiecznych warunków pobytu ucznia w szkole. Szkoła Podstawowa w Wierzbicy, ul. Pogodna 8, 22-150 Wierzbica

Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli

DZ.5533.40.2017.BK Barbara Krawczyk 13-14.11.2017 DZ.5533.40.2017.BK Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18. Liceum Ogólnokształcące w Łaszczowie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łaszczowie, ul. Chopina 8, 22-650 Łaszczów Brak
DZ.5533.41.2017.BK Barbara Krawczyk 10.11.2017 DZ.5533.41.2017.BK Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18. Branżowa Szkoła I Stopnia w Tomaszowie Lubelskim, Zespół Szkół nr 3 w Tomaszowie Lubelskim, ul. gen. Hallera 5, 22-600 Tomaszów Lubelski Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
DZ.5533.42.2017.BK Barbara Krawczyk 10.11.2017 DZ.5533.42.2017.BK Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18. Zespół Szkół nr 3 w Tomaszowie Lubelskim, ul. gen. Hallera 5, 22-600 Tomaszów Lubelski Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
DZ.5533.43.2017.BK Barbara Krawczyk 16.11.2017 DZ.5533.43.2017.BK Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18. Technikum w Tomaszowie LUbelskim, Zespół Szkół nr 3 w Tomaszowie Lubelskim, ul. gen. Hallera 5, 22-600 Tomaszów Lubelski Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DZ.5533.44.2017.ATM Aneta Tywoniuk-Małysz 13.11.2017 DZ.5533.44.2017.ATM Zgodność funkcjonowania szkoły z zatwierdzonym arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18 Szkoła Podstawowa nr 2 w Zamościu, ul. Lwowska 15, 22-400 Zamość Brak
DZ.5533.45.2017.ATM Aneta Tywoniuk-Małysz 13.11.2017 DZ.5533.45.2017.ATM Zapewnienie przez dyrektora bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa uczniów w zajęciach wychowania fizycznego organizowanych przez szkołę poza obiektami należącymi do jednostki. Szkoła Podstawowa nr 2 w Zamościu, ul. Lwowska 15, 22-400 Zamość Brak
DZ.5533.46.2017.ATM Aneta Tywoniuk-Małysz 29.11.2017 DZ.5533.46.2017.ATM Zgodność funkcjonowania szkoły z zatwierdzonym arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18. Szkoła Podstawowa nr 3 w Zamościu, ul. Orzeszkowe 43, 22-400 Zamość Brak
DZ.5533.47.2017.ATM Aneta Tywoniuk-Małysz 29.11.2017 DZ.5533.47.2017.ATM Zapewnienie przez dyrektora bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa uczniów w zajęciach wychowania fizycznego organizowanych przez szkołę poza obiektami należącymi do jednostki. Szkoła Podstawowa nr 3 w Zamościu, ul. Orzeszkowej 43, 22-400 Zamość Brak
DZ.5533.48.2017.ATM Aneta Tywoniuk-Małysz 28.11.2017 DZ.5533.48.2017.ATM Zgodność funkcjonowania szkoły z zatwierdzonym arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Batorego w Zamościu, ul. Zamoyskiego 4, 22-400 Zamość Brak
DZ.5533.49.2017.ATM Anata Tywoniuk - Małysz 27.11.2017 DZ.5533.49.2017.ATM Zapewnienie przez dyrektora bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa uczniów w zajęciach wychowania fizycznego organizowanych przez szkołę poza obiektami należącymi do jednostki. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana batorego w Zamościu, ul. Zamoyskiego 4, 22-400 Zamość Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DZ.5533.50.2017.ATM Aneta Tywoniuk-Małysz 15.11.2017 DZ.5533.50.2017.ATM Zgodność funkcjonowania szkoły z ztwierdzonym arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18 Szkoła Podstawowa Nr 6 w Zamościu, ul. Orla 5, 22-400 Zamość Brak
DZ.5533.51.2017.ATM Aneta Tywoniuk - Małysz 16.11.2017 DZ.5533.51.2017.ATM Zgodność funkcjonowania szkoły z zatwierdzonym arkuszem organizacji i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18 Szkoła Podstawowa Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu, ul. Sienkiewicza 5, 22-400 Zamość Brak
DZ.5533.52.2017.ATM Aneta Tywoniuk - Małysz 14.11.2017 DZ.5533.52.2017.ATM Zgodność funkcjonowania szkoły z zatwierdzonym arkuszem organizacji i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18 Szkoła Podstawowa Nr 8 w Zamościu, ul. Prusa 10, 22-400 Zamość Brak
DZ.5533.53.2017.ATM Aneta Tywoniuk - Małysz 30.11.2017 DZ.5533.53.2017.ATM Zgodność funkcjonowania szkoły z zatwierdzonym arkuszem organizacji i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18 Szkoła Podstawowa Nr 9 w Zamościu, ul. Kalinowa 5a, 22-400 Zamość Brak
DZ.5533.54.2017.ATM Aneta Tywoniuk - Małysz 30.11.2017 DZ.5533.54.2017.ATM Zapewnienie przez dyrektora bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa uczniów w zajęciach wychowania fizycznego organizowanych przez szkołę poza obiektami należącymi do jednostki. Szkoła Podstawowa Nr 9 w Zamościu, ul. Kalinowa 5a, 22-400 Zamość Brak
DZ.5533.55.2017.ATM Aneta Tywoniuk - Małysz 06.12.2017 DZ.5533.55.2017.ATM Zgodność funkcjonowania szkoły z zatwierdzonym arkuszem organizacji i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18 Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu, ul. Peowiaków 30a, 22-400 Zamość Brak
DZ.5533.57.2017.ATM Aneta Tywoniuk - Małysz 08.12.2017 DZ.5533.57.2017.ATM Zgodność funkcjonowania szkoły z zatwierdzonym arkuszem organizacji i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18 Szkoła Podstawowa w Lubyczy Królewskiej, ul.Jana III Sobieskiego 5, 22-680, Lubycza królewska Wydano 4 zalecenia - patrz protokół kontroli
DZ.5533.59.2017.ATM Aneta Tywoniuk - Małysz 05.12.2017 DZ.5533.59.2017.ATM Zapewnienie przez dyrektora bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa uczniów w zajęciach wychowania fizycznego organizowanych przez szkołę poza obiektami należącymi do jednostki. I Społeczna Szkoła Podstawowa w Zamościu, ul. Koszary15, 22-400 Zamość Brak
DZ.5533.60.2017.ATM Aneta Tywoniuk - Małysz 16.11.2017 DZ.5533.60.2017.ATM Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18. Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Smart School w Zamościu, ul. Poniatowskiego 4, 22-400 Zamość Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DZ.5533.61.2017.AS Alicja Siedlecka 28.11.2017 DZ.5533.61.2017.AS Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18. Szkoła Podstawowa w Radzięcinie, Radzięcin 82, 23-440 Frampol Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DZ.5533.62.2017.AS Alicja Siedlecka 28.11.2017 DZ.5533.62.2017.AS Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18. Szkoła Podstawowa w Teodorówce, Teodorówka 64, 23-440 Frampol Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DZ.5533.63.2017.AS Alicja Siedlecka 15.11.2017 DZ.5533.63.2017.AS Organizacja procesu kształcenia na obowiązkowych zajęciach z matematyki. Szakoła Podstawowa w Samorządowym Zespole Szkolnym we Frampolu, ul. Gorajska 16, 23-460 Frampol Brak
DZ.5533.64.2017.MP Marzena Poździk 14.11.2017 DZ.5533.64.2017.MP Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18. Szkoła Podstawowa w Luchowie Dolnym, Luchów Dolny 145, 23-420 Tarnogród Brak
DZ.5533.65.2017.MP Marzena Poździk 14.11.2017 DZ.5533.65.2017.MP Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18. Publiczne Gimnazjum w Tarnogrodzie, ul. Kościuszki 12, 23-420 Tarnogród Brak
DZ.5533.66.2017.MP Marzena Poździk 16.11.2017 DZ.5533.66.2017.MP Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18. Szkoła Podstawowa im. Marii Curie - Skłodowskiej w Tarnogrodzie ze szkołą filialną w Luchowie Dolnym, ul. 1-go Maja 7, 23-420 Tarnogród Brak
DZ.5533.67.2017.MP Marzena Poździk 21.11.2017 DZ.5533.67.2017.MP Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18. Szkoła Podstawowa w Różańcu Drugim ze szkołą filialną w Różańcu Pierwszym, Różaniec Drugi 171, 23-420 Tarnogród Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
DZ.5533.68.2017.MP Marzena Poździk 22.11.2017 DZ.5533.68.2017.MP Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18. Szkoła Podstawowa w Korczowie, Korczów 1b, 23-400 Biłgoraj Brak
DZ.5533.69.2017.MP Marzena Poździk 22.11.2017 DZ.5533.69.2017.MP Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18. Gimnazjum w Korczowie, Korczów 1b, 23-400 Biłgoraj Brak
DZ.5533.70.2017.MP Marzena Poździk 16.11.2017 DZ.5533.70.2017.MP Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18. Szkoła Podstawowa w Smólsku, Smólsko Duże 41, 23-400 Biłgoraj Brak
DZ.5533.71.2017.AM Anna Mieczan 16.11.2017 DZ.5533.71.2017.AM Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18. Publiczna Szkoła podstawowa im. Jana Pawła II w Honiatyczach Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DZ.5533.72.2017.AM Anna Mieczan 16.11.2017 DZ.5533.72.2017.AM Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18. Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Honiatyczach Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DZ.5533.73.2017.AM Anna Mieczan 16.11.2017 DZ.5533.73.2017.AM Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18. Punkt Przedszkolny w Honiatyczach przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Honiatyczach Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DZ.5533.74.2017.AST Anna Startek 14.11.2017 DZ.5533.74.2017.AST Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18. Szkoła Podstawowa w Obszy, Obsza 70a, 23-413 Obsza Brak
DZ.5533.75.2017.AST Anna Startek 14.11.2017 DZ.5533.75.2017.AST Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18. Gimnazjum w Obszy, Obsza 70a, 23-413 Obsza Brak
DZ.5533.76.2017.AST Anna Startek 15.11.2017 DZ.5533.76.2017.AST Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18. Szkoła Podstawowa w Babicach, Babice 108a, 23-413 Obsza Brak
DZ.5533.77.2017.AST Anna Startek 15.11.2017 DZ.5533.77.2017.AST Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18. Szkoła Podstawowa w Woli Obszańskiej, Wola Obszańska 106a, 23-413 Obsza Brak
DZ.5533.78.2017.AST Anna Startek 21.11.2018 DZ.5533.78.2017.AST Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18. Szkoła Podstawowa w Olchowcu, Olchowiec 31, 23-413 Obsza Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DZ.5533.79.2017.AST Anna Startek 21.11.2017 DZ.5533.79.2017.AST Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18. Szkoła Podstawowa w Zamchu, Zamch 117, 23-413 Obsza Brak
DZ.5533.80.2017.AST Anna Startek 22.11.2018 DZ.5533.80.2017.AST Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18. Szkoła Podstawowa w Chodywańcach, Chdywańce 46, 22-664 Jarczów Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DZ.5533.81.2017.AST Anna Startek 22.11.2017 DZ.5533.81.2017.AST Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18. Szkoła Podstawowa w Gródkach, Gródek 37, 22-664 Jarczów Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DZ.5533.82.2017.AST Anna Startek 28.11.2017 DZ.5533.82.2017.AST Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18. Przedszkole w Zespole Szkół w Sitnie, Sitno 53a, 22-424 Sitno Brak
DZ.5533.83.2017.AST Anna Startek 28.11.2017 DZ.5533.83.2017.AST Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18. Szkoła Podstawowa w Sitnie, Sitno 53a, 22-424 Sitno Brak
DZ.5533.84.2017.AST Anna Startek 29.11.2017 DZ.5533.84.2017.AST Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18. Szkoła Podstawowa w Jarosławcu, Jarosłwiec 190, 22-424 Sitno Brak
DZ.5533.85.2017.AST Anna Startek 29.11.2017 DZ.5533.85.2017.AST Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18. Gimnazjum w Jarosławcu, Jarosłwiec 190, 22-424 Sitno Brak
DZ.5533.86.2017.AST Anna Startek 30.11.2017 DZ.5533.86.2017.AST Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18. Szkoła Podstawowa w Horyszowie Polskim, Horyszów Polski 85, 22-424 Sitno Brak
DZ.5533.87.2017.AST Anna Startek 30.11.2017 DZ.5533.87.2017.AST Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18. Szkoła Podstawowa w Cześnikach, Cześniki 125, 22-424 Sitno Brak
DZ.5533.88.2017.AST Anna Startek 20.12.2017 DZ.5533.88.2017.AST Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18. Szkoła Podstawowa w Kolonii Sitno, Kolonia Sitno 51, 22-242 Sitno Brak
DZ.5533.89.2017.AST Anna Startek 20.12.2017 DZ.5533.89.2017.AST Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18. Gimnazjum w Sitnie, Sitno 53, 22-424 Sitno Brak
DZ.5533.90.2017.AST Anna Startek 21.12.2017 DZ.5533.89.2017.AST Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18. Szkoła Podstawowa w Kornelówce, Kornelówka 41, 22-424 Sitno Brak
DZ.5533.91.2017.AST
Anna Startek 21.12.2017 DZ.5533.91.2017.AST Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18. Niepubliczne Przedszkole w Kornelówce, Kornelówka 41, 22-424 Sitno Brak
DZ.5533.92.2017.AS Alicja Siedlecka 15.11.2017 DZ.5533.92.2017.AS Organizacja procesu kształcenia na obowiązkowych zajęciach z matematyki. Szkoła Podstawowa w Samorządowym Zespole Szkolnym we Frampolu, ul. Gorajska 16, 23-460 Frampol Brak
DZ.5533.93.2017.AS Alicja Siedlecka 15.11.2017 DZ.5533.93.2017.AS Organizacja procesu kształcenia na obowiązkowych zajęciach z matematyki. Szkoła Podstawowa w Samorządowym Zespole Szkolnym we Frampolu, ul. Gorajska 16, 23-460 Frampol Brak
DZ.5533.94.2017.AS Alicja Siedlecka 16.11.2017 DZ.5533.94.2017.AS Organizacja procesu kształcenia na obowiązkowych zajęciach z matematyki. Szkoła Podstawowa w Samorządowym Zespole Szkolnym we Frampolu, ul. Gorajska 16, 23-460 Frampol Brak
DZ.5533.95.2017.AS Alicja Siedlecka 16.11.2017 DZ.5533.95.2017.AS Organizacja procesu kształcenia na obowiązkowych zajęciach z matematyki. Szkoła Podstawowa w Samorządowym Zespole Szkolnym we Frampolu, ul. Gorajska 16, 23-460 Frampol Brak
DZ.5533.106.2017.SK Stanisław Kowalczyk 15.11.2017 DZ.5533.106.2017.SK Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18 I Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DZ.5533.107.2017.SK Stanisław Kowalczyk 14.11.2017 DZ.5533.107.2017.SK Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18 Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Biłgoraju Brak
DZ.5533.108.2017.DK Dorota Kurzyńska 14.11.2018 DZ.5533.108.2017.DK Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18 Szkoła Podstawowa w Złojcu, Brak
DZ.5533.109.2017.DK Dorota Kurzyńska 15.11.2017 DZ.5533.109.2017.DK Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18 Szkoła Podstawowa w Michalowie Brak
DZ.5533.110.2017.DK Dorota Kurzyńska 16.11.2017 DZ.5533.110.2017.DK Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18 Szkoła Podstawowa w Nieliszu, Nielisz 278,22-413 Nielisz Brak
DZ.5533.111.2017.DK Dorota Kurzyńska 16.11.2017 DZ.5533.111.2017.DK organizacja dowozu dzieci pięcioletnich do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Nieliszu Szkoła Podstawowa w Nieliszu, Nielisz 278,22-413 Nielisz Brak
DZ.5533.112.2017.ATM Aneta Tywoniuk - Małysz 30.11.2017 DZ.5533.112.2017.ATM W zakresie organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz sprawowanego przez dyrektora szkoły nadzoru pedagogicznego nad zapewnieniem uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. Szkoła Podstawowa Nr 9 w Zamościu, ul. Kalinowa 5a, 22-400 Zamość Brak
DZ.5533.113.2017.BK Barbara Krawczyk 22.11.2017 DZ.5533.113.2017.BK Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18. Liceum Ogólnokształcące w Tomaszowie Lubelskim w Zespole Szkół nr 1 w Tomaszowie Lubelskim, ul. Wyspiańskiego 8, 22-600 Tomaszów Lubelski Brak
DZ.5533.114.2017.BK Barbara Krawczyk 27.11.2017 DZ.5533.114.2917.BK Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18. Liceum Ogólnokształcące w Tomaszowie Lubelskim w Zespole Szkół nr 2 w Tomaszowie Lubelskim, ul. Żwirki i Wigury 3, 22-600 Tomaszów Lubelski Brak
DZ.5533.115.2017.MP Marzena Poździk 05.12.2017 DZ.5533.115.2017.MP Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18 Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Michalowie, Michalów 117, 22-640 Rachanie Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DZ.5533.116.2017.MP Marzena Poździk 21.11.2017 DZ.5533.116.2017.MP Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18 Szkoła Podstawowa w Woli Różanieckiej, Wola Różaniecka 158, 23-420 Wola Różaniecka Brak
DZ.5533.117.2017.MP Marzena Poździk 28.11.2017 DZ.5533.117.2017.MP Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18 Szkoła Podstawowa w Woli Dereźniańskiej, Wola Dereźniańska 93, 23-400 Biłgoraj Brak
DZ.5533.118.2017.MP Marzena Poździk 28.11.2017 DZ.5533.118.2017.MP Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18 Szkoła Podstawowa w Starym Bidaczowie, Stary Bidaczów 42, 23-400 Biłgoraj Brak
DZ.5533.119.2017.MP Marzena Poździk 29.11.2017 DZ.5533.119.2017.MP Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18 Szkoła Podstawowa w Bukowinie, Bukowina 60, 23-425 Biszcza Brak
DZ.5533.120.2017.MP Marzena Poździk 29.11.2017 DZ.5533.120.2017.MP Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18 Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Goździe Lipińskim, Gózd Lipiński 81, 23-425 Biszcza Brak
DZ.5533.121.2017.DK Dorota Kurzyńska 21.11.2017 DZ.5533.121.2017.DK Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18 Szkoła Podstawowa w Gródkach Wydano 1 zalecenie -patrz protokół kontroli
DZ.5533.122.2017.DK Dorota Kurzyńska 21.11.2017 DZ.5533.122.2017.DK Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18 Szkoła Podstawowa w Czernięcinie Brak
DZ.5533.123.2017.DK Dorota Kurzyńska 22.11.2017 DZ.5533.123.2017.DK Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18 Szkoła Podstawowa w Kolonii Tworyczów Brak
DZ.5533.124.2017.DK Dorota Kurzyńska 22.11.2017 DZ.5533.124.2017.DK Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18 Szkoła Podstawowa w Sułowie Brak
DZ.5533.125.2017.AM Anna Mieczan 21.11.2017 DZ.5533.125.2017.AM Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18. Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Aleksandrowie Wydano 2 zalecenia - patrz protkół kontroli
DZ.5533.126.2017.AM Anna Mieczan 21.11.2017 DZ.5533.126.2017.AM Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18. Przedszkole "Leśne Skrzaty" w Aleksandrowie Brak
DZ.5533.127.2017.AM Anna Mieczan 22.11.2017 DZ.5533.127.2017.AM Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kolejarzy Ofiar II Wojny Światowej w Gozdowie Wydano 3 zalecenia - patrz protokół kontroli
DZ.5533.128.2017.AM Anna Mieczan 22.11.2017 DZ.5533.128.2017.AM Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18. Publiczny Punkt Przedszkolny w Gozdowie przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Kolejarzy Ofiar II Wojny Światowej w Gozdowie Wydano 3 zalecenia - patrz protokół kontroli
DZ.5533.129.2017.AM Anna Mieczan 22.11.2017 DZ.5533.129.2017.AM Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18. Publiczna Szkoła Podstawowa im. 30 Pułku Strzelców Kaniowskich i AK w Hostynnem Kolonii Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
DZ.5533.130.2107.AM Anna Mieczan 22.11.2017 DZ.5533.130.2017.AM Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18. Publiczny Punkt Przedszkolny w Hostynnem Kolonii przy Publicznej Szkole Podstawowej im. 30 Pułku Strzelców Kaniowskich i AK w Hostynnem Kolonii Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
DZ.5533.131.2017.AM Anna Mieczan 28.11.2017 DZ.5533.131.2017.AM Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18. Publiczna Szkoła Podstawowa w Turkowicach Wydano 5 zaleceń - patrz protokół kontroli
DZ.5533.132.2017.AM Anna Mieczan 28.11.2017 DZ.5533.132.2017.AM Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18. Publiczny Punkt Przedszkolny w Turkowicach przy Publicznej Szkole Podstawowej w Turkowicach Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
DZ.5533.133.2017.MP Marzena Poździk 27.11.2017 DZ.5533.133.2017.MP Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18 Przedszkole Miejskie w Tarnogrodzie, ul. 1 Maja 3, 23-420 Tarnogród Brak
DZ.5533.134.2017.MP Marzena Poździk 05.12.2017 DZ.5533.134.2017.MP Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18 Gimnazjum Publiczne w Zespole Szkół w Michalowie, Michalów 117, 22-640 Rachanie Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DZ.5533.135.2017.MP Marzena Poździk 05.12.2017 DZ.5533.135.2017.MP Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18 Szkoła Podstawowa im. ks. Błażeja Nowosada w Wożuczynie, Wożuczyn 182, 22-640 Wożuczyn Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DZ.5533.136.2017.MP Marzena Poździk 06.12.2017 DZ.5533.136.2017.MP Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18 Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Rachaniach, ul. Partyzantów 47, 22-460 Rachanie Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
DZ.5533.137.2017.MP Marzena Poździk 06.12.2017 DZ.5533.133.2017.MP Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18 Gimnazjum Publiczne im. Batalionów Chłopskich w Rachaniach, ul. Partyzantów 47, 22-460 Rachanie Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DZ.5533.138.2017.SK Stanisław Kowalczyk 22.11.2017 DZ.5533.138.2017.SK Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18. Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2 w Biłgoraju w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju, ul. Kościuszki 98, 23-400 Biłgoraj Brak
DZ.5533.139.2017.SK Stanisław Kowalczyk 22.11.2017 DZ.5533.139.2017.SK Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18. Technikum Mechaniczno-Elektryczne w Biłgoraju w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju, ul. Kościuszki 98, 23-400 Biłgoraj Brak
DZ.5533.140.2017.SK Stanisław Kowalczyk 22.11.2017 DZ.5533.140.2017.SK Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18. II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Biłgoraju w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju, ul. Kościuszki 98, 23-400 Biłgoraj Brak
DZ.5533.142.2017.AS Alicja Siedlecka 21.11.2017 DZ.5533.142.2017.AS Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18. Szkoła Podstawowa w Stanisławowie, Stanisławów 64A, 23-460 Józefów Brak
DZ.5533.143.2017.AS Alicja Siedlecka 21.11.2017 DZ.5533.143.2017.AS Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18. Szkoła Podstawowa w Majdanie Nepryskim, Majdan Nepryski 18, 23-460 Józefów Brak
DZ.5533.144.2017.AS Alicja Siedlecka 23.11.2017 DZ.5533.144.2017.AS Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18. Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kotlicach, Kotlice 190, 22-455 Kotlice Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DZ.5533.145.2017.SK Stanisław Kowalczyk 23.11.2017 DZ.5533.145.2017.SK Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18. Technikum w Szczebrzeszynie w Zespole Szkół Nr 2 im. dr. Z. Klukowskiego w Szczebrzeszynie, ul. Zamojska29, 22-460 Szczebrzeszyn. Brak
DZ.5533.146.2017.SK Stanisław Kowalczyk 23.11.2017 DZ.5533.146.2017.SK Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18. Technikum mechaniczne w Szczebrzeszynie w Zespole Szkół Nr 2 im. dr. Z. Klukowskiego w Szczebrzeszynie, ul. Zamojska29, 22-460 Szczebrzeszyn. Brak
DZ.5533.147.2017.SK Stanisław Kowalczyk 23.11.2017 DZ.5533.147.2017.SK Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18. Branżowa Szkoła I Stopnia w Szczebrzeszynie w Zespole Szkół Nr 2 im. dr. Z. Klukowskiego w Szczebrzeszynie, ul. Zamojska29, 22-460 Szczebrzeszyn. Brak
DZ.5533.148.2017.SK Stanisław Kowalczyk 23.11.2017 DZ.5533.148.2017.SK Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczebrzeszynie, w Zespole Szkół Nr 2 im. dr. Z. Klukowskiego w Szczebrzeszynie, ul. Zamojska29, 22-460 Szczebrzeszyn. Brak
DZ.5533.149.2017.TS Teresa Sawicka 23.11.2017 DZ.5533.149.2017.TS Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18. Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Komarowie-Osadzie, ul. Kościuszki 2, 22-435 Komarów-Osada Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
DZ.5533.150.2017.TS Teresa Sawicka 28.11.2017 DZ.5533.150.2017.TS Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18. Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Śwniatyczach, Śniatycze, 22-435 Komarów-Osada Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
DZ.5533.151.2017.TS Teresa Sawicka 29.11.2017 DZ.5533.151.2017.TS Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Antoniówce, Antoniówka 78, 22-435 Komarów-Osada Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
DZ.5533.152.2017.TS Teresa Sawicka 30.11.2017 DZ.5533.152.2017.TS Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18. Szkoła Podstawowa w Wielączy Poduchownej, Wielącza Poduchowna 53, 22-460 Szczebrzeszyn Brak
DZ.5533.153.2017.TS Teresa Sawicka 01.12.2017 DZ.5533.153.2017.TS Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18. Szkoła Podstawowa w Zubowicach, Zubowice 19, 22-435 Komarów-Osada Wydano 1 zalecenie- patrz protokół kontroli
DZ.5533.154.2017.TS Teresa Sawicka 01.12.2017 DZ.5533.154.2017.TS Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18. Samorządowe Przedszkole w Komarowie-Osadzie z siedzibą w Zubowicach, Zubowice 19, 22-435 Komarów-Osada Brak
DZ.5533.155.2017.MG Maria Gruszka 23,28.11.2017 DZ.5533.155.2017.MG Wykonywanie przez dyrektora szkoły zadań wynikających ze sprawowanego nadzowru pedogogicznego. Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Łaszczówce, ul. Spółdzielcza 2 Łaszczówka, 22-600 Tomaszów Lubelski Wydano 9 zaleceń - patrz protokół kontroli
DZ.5533.156.2017.BK Barbara Krawczyk 28.11.2017 DZ.5533.156.2017.BK Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18. Technikum w Tomaszowie Lubelskim w Zespole Szkół nr 4 w Tomaszowie Lubelskim, ul. Żwirki i Wigury 7, 22-600 Tomaszów Lubelski Brak
DZ.5533.157.2017.BK Barbara Krawczyk 28.11.2017 DZ.5533.157.2017.BK Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18. Branżowa Szkoła I Stopnia w Tomaszowie Lubelski w Zespole Szkół nr 4 w Tomaszowie Lubelskim, ul. Żwirki i Wigury 7, 22-600 Tomaszów Lubelski Brak
DZ.5533.158.2017.BK Barbara Krawczyk 28.11.2017 DZ.5533.158.2017.BK Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Tomaszowie Lubelskim w Zespole Szkół nr 4 w Tomaszowie Lubelskim, ul. Żwirki i Wigury 7, 22-600 Tomaszów Lubelski Brak
DZ.5533.160.2017.AM Anna Mieczan 12.12.2017 DZ.5533.160.2017.AM Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18. Przedszkole Integracyjne "Bambini" w Biłgoraju, ul. Konopnickiej 36, 23-400 Biłgoraj Brak
DZ.5533.161.2017.AM Anna Mieczan 13.12.2017 DZ.5533.161.2017.AM Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18. Przedszkole Publiczne "Domek Przedszkolaka" w Biłgoraju, ul. Długa 3, 23-400 Biłgoraj Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DZ.5533.162.2017.AM Anna Mieczan 13.12.2017 DZ.5533.162.2017.AM Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18. Katolickie Przedszkole im. św. Jana Pawła II w Biłgoraju, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 42, 23-400 Biłgoraj Wydano 1 zalecenie- patrz protokół kontroli
DZ.5533.163.2017.AM Anna Mieczan 15.12.2017 DZ.5533.163.2017.AM Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18. Niepubliczne Przedszkole "Baśniowa Kraina" w Tomaszowie Lubelskim, ul. Króla Zygmunta 63, 22-600 Tomaszów Lubelski Brak
DZ.5533.164.2017.AM Anna Mieczan 15.112.2017 DZ.5533.164.2017.AM Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18. Niepubliczne Przedszkole Językowo-Artystyczne "Krół Maciuś Pierwszy" w Tomaszowie Lubelskim, ul. Króla Zygmunta 61, 22-600 Tomaszów Lubelski Brak
DZ.5533.165.2017.AS Alicja Siedlecka 27.11.2017 01.12.2017 DZ.5533.165.2017.AS Realizacja przez ucznia obowiązku szkolnego oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno - pedagogicznej. Gimnazjum Nr 1 im. św. Jadwigi Królowej w Biłgoraju, ul. T. Kościuszki 41, 23-400 Biłgoraj Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DZ.5533.166.2017.TS Teresa Sawicka 30.11.2017 DZ.5533.166.2017.TS Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dziecka z oddziału przedszkolnego. Szkoła Podstawowa w Wielączy Poduchownej, Wielącza Poduchowna 53, 22-460 Szczebrzeszyn Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DZ.5533.172.2017.MP Marzena Poździk 05.12.2017 DZ.5533.172.2017.MP Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18 Przedszkole Samorządowe w Zespole Szkół w Michalowie, Michalów 117, 22-460 Rachanie Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
DZ.5533.176.2017.AST Anna Startek 05.12.2017 DZ.5533.176.2017.AST Zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w szkole. Szkoła Podstawowa im. por. Edwarda Błaszczaka "Grom" w Chmielku, Chmielek 81, 23-412 Chmielek  Brak
DZ.5533.177.2017.DK Dorota Kurzyńska 06.12.2017 DZ.5533.177.2017.DK Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18 Szkoła Podstawowa w Turobinie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Turobinie, ul. Piłsudskiego 28, 23-465 Brak
DZ.5533.178.2017.DK Dorota Kurzyńska 06.12.2017 DZ.5533.178.2017.DK Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18 Przedszkole Samorządowe w Turobinie, ul. Piłsudskiego 34, 23-465 Turobin  Brak
DZ.5533.179.2017.DK Dorota Kurzyńska 05.12.2017 DZ.5533.179.2017.DK Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18 Szkoła Podstawowa w Bełżcu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bełżcu, ul. Świerczewskiego 75, 22-670 Bełżec  Brak
DZ.5533.180.2017.DK Dorota Kurzyńska 05.12.2017 DZ.5533.180.2017.DK Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18 Przedszkole Samorządowe w Bełzcu, ul. Świerczewskiego 75, 22-670 Bełżec  Brak
DZ.5533.181.2017.JL Jan Lelonek 06.12.2017 DZ.5533.181.2017.JL Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18 Szkoła Podstawowa w Stefankowicach, Stefankowice 26, 22-500 Hrubieszów. Brak
DZ.5533.182.2017.JL Jan Lelonek 06.12.2017 DZ.5533.182.2017.JL Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18 Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Szpikołosach Brak
DZ.5533.183.2017.MG Maria Gruszka 20.12.2017 DZ.5533.183.2017.MG Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18 Szkoła Podstawowa w Lipsku, Lipsko 126, 22-400 Zamość Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DZ.5533.184.2017.MG Maria Gruszka 08.12.2017 DZ.5533.184.2017.MG Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18 Szkoła Podstawowa w Białowoli, Białowola 20, 22-400 Zamość Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DZ.5533.185.2017.MG Maria Gruszka 08.12.2017 DZ.5533.185.2017.MG Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18 Szkoła Podstawowa w Pniówku, Pniówek 133, 22-400 Zamość Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DZ.5533.186.2017.MG Maria Gruszka 13.12.2017 DZ.5533.186.2017.MG Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18 Szkoła Podstawowa w Mokrek, Mokre 303, 22-400 Zamość Wydano 4 zalecenia - patrz protokół kontroli
DZ.5533.187.2017.MG Maria Gruszka 15.12.2017 DZ.5533.187.2017.MG Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18 Szkoła Podstawowa w Zawadzie, Zawada 46, 22-400 Zamość Wydano 6 zaleceń - patrz protokół kontroli
DZ.5533.188.2017.MG Maria Gruszka 13.12.2017 DZ.5533.188.2017.MG Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18 Szkoła Podstawowa w Wólce Wieprzeckiej, Wólka Wieprzecka 10, 22-470 Zwierzyniec Wydano 5 zaleceń - patrz protokół kontroli
DZ.5533.189.2017.MG Maria Gruszka 15.12.2017 DZ.5533.189.2017.MG Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18 Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Sitańcu, Sitaniec 422, 22-400 Zamość Wydano 4 zalecenia - patrz protokół kontroli
DZ.5533.190.2017.MG Maria Gruszka 20.12.2017 DZ.5533.190.2017.MG Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Justynówce, Justynówka 52a, 22-600 Tomaszów Lubelski Wydano 4 zalecenia - patrz protokół kontroli
DZ.5533.191.2017.JL Jan Lelonek 08.12.2017 DZ.5533.191.2017.JL Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18 Szkoła Podstawowa w Mienianach, Mieniany 50, 22-500 Hrubieszów Wydano 1 zalecenie -patrz protokół kontroli
DZ.5533.192.2017.JL Jan Lelonek 08.12.2017 DZ.5533.192.2017.JL Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18. Punkt Przedszkolny w Cichobórzu przy Szkole Podstawowej w Cichobórzu Brak
DZ.5533.193.2017.AS Alicja Siedlecka 12.12.2017 DZ.5533.193.2017.AS Organizacja przebiegu kształcenia i wychowania oraz sprawowania przez dyrektora nadzoru pedagogicznego. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kotlicach, Kotlice 190, 22-455 Kotlice Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
DZ.5533.194.2017.AS Alicja Siedlecka 12.12.2017 DZ.5533.194.2017.AS Zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki oraz udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kotlicach, Kotlice 190, 22-455 Kotlice Wydano 1 zalecenie -patrz protokół kontroli
DZ.5533.195.2017.MP Marzena Poździk 13.12.2017 DZ.5533.195.2017.MP Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18. Szkoła Podstawowa w Samorządowym Zespole Szkół im. Dzieci Zamojszczyzny w Biszczy, Biszcza 228, 23-425 Biszcza Brak
DZ.5533.196.2017.MP Marzena Poździk 13.12.2017 DZ.5533.196.2017.MP Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18. Samorządowe Przedszkole w Biszczy w Samorządowym Zespole Szkół im. Dzieci Zamojszczyzny w Biszczy, Biszcza 228, 23-425 Biszcza Brak
DZ.5533.197.2017.MP Marzena Poździk 15.12.2017 DZ.5533.197.2017.MP Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18. Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Soli, Sól 279, 23-400 Biłgoraj Brak
DZ.5533.198.2017.MP Marzena Poździk 15.12.2018 DZ.5533.198.2017.MP Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18. Szkoła Podstawowa w Dereźni Solskiej, Dereźnia Solska 1a, 23-400 Biłgoraj Brak
DZ.5533.199.2017.MP Marzena Poździk 15.12.2018 DZ.5533.199.2017.MP Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18. Przedszkole w Zespole Szkół w Soli, Sól 279, 23-400 Biłgoraj Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DZ.5533.200.2017.SK Stanisław Kowalczyk 13.12.2017 DZ.5533.200.2017.SK Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18. II Liceum Ogólnokształcące w Biłgoraju w Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju, ul. Cegielniana 24, 23-400 Biłgoraj Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
DZ.5533.201.2017.SK Stanisław Kowalczyk 13.12.2017 DZ.5533.201.2017.SK Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18. Technikum Budowlane w Biłgoraju w Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju, ul. Cegielniana 24, 23-400 Biłgoraj Brak
DZ.5533.202.2017.SK Stanisław Kowalczyk 13.12.2017 DZ.5533.202.2017.SK Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18. Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 3 w Biłgoraju w Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju, ul. Cegielniana 24, 23-400 Biłgoraj Brak
DZ.5533.203.2017.SK Stanisław Kowalczyk 13.12.2017 DZ.5533.203.2017.SK Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18. III Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Biłgoraju w Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju, ul. Cegielniana 24, 23-400 Biłgoraj Brak
DZ.5533.204.2017.TS Teresa Sawicka 14.12.2017 DZ.5533.204.2017.TS Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18. Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Krynicach, Krynice 9, 22-610 Krynice Brak
DZ.5533.205.2017.TS Teresa Sawicka 15.12.2017 DZ.5533.205.2017.TS Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18. Szkoła Podstawowa w Dubie, Dub 62, 22-435 Komarów-Osada Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DZ.5533.206.2017.TS Teresa Sawicka 18.12.2017 DZ.5533.206.2017.TS Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Szczebrzeszynie, ul. Ogrodowa 16, 22-460 Szczebrzeszyn Brak
DZ.5533.207.2017.TS Teresa Sawicka 18.12.2017 DZ.5533.207.2017.TS Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18. Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Szczebrzeszynie, ul. Ogrodowa 16, 22-460 Szczebrzeszyn Brak
DZ.5533.208.2017.TS Teresa Sawicka 19.12.2017 DZ.5533.208.2017.TS Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Róży Zamoyskiej w Szczebrzeszynie, ul. Zamojska 189, 22-460 Szczebrzeszyn Brak
DZ.5533.209.2017.TS Teresa Sawicka 19.12.2017 DZ.5533.209.2017.TS Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18. Przedszkole samorządowe w Szczebrzeszynie, ul. Trębacka 25, 22-460 Szczebrzeszyn Brak
DZ.5533.210.2017.JL Jan Lelonek 15.12.2017 DZ.5533.210.2017.JL Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18 Szkoła Podstawowa im. ks. Stanisława Staszica w Czerniczynie Wydano 1 zalecenie -patrz protokół kontroli
DZ.5533.211.2017.JL Jan Lelonek 15.12.2017 DZ.5533.211.2017.JL Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18 Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. ks. Stanisława Staszica w Czerniczynie Brak
DZ.5533.212.2017.JL Jan Lelonek 19.12.2017 DZ.5533.212.2017.JL Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18 Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Moniatyczach, Moniatycze 148, 22-500 Hrubieszów Brak
DZ.5533.213.2017.JL Jan Lelonek 19.12.2017 DZ.5533.213.2017.JL Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18 Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Moniatyczach, Moniatycze 148, 22-500 Hrubieszów Brak
DZ.5533.214.2017.SK Stanisław Kowalczyk 19.12.2017 22.12.2017 DZ.5533.214.2017.SK Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w szkole oraz organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Szkoła Podstawowa im. Karola Namysłowskiego w Wierzbie, Wierzba 19, 22-417 Stary Zamość Wydano 3 zalecenia - patrz protokół kontroli
DZ.5533.215.2017.SK Stanisław Kowalczyk 02.01.2018 DZ.5533.215.2017.SK Zasadność wyboru przedstawiciela rady rodziców do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły z obowiazującymi przepisami prawa. Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Werbkowicach, ul. Jana pawła II 17, 22-550 Werbkowice Brak
DZ.5533.216.2017.MP Marzena Poździk 03.01.2018 DZ.5533.216.2017.MP Realizacja zaleceń wydanych dyrektorowi szkoły po kontroli przeprowadzonej w dniu 17 marca 2016 r. Szkoła Podstawowa w Dąbrowicy, Dąbrowica 138 a, 23-400 Biłgoraj Brak
DCH.5533.101.2017.DS Dariusz Sułkowski 24.11.2017 DCH.5533.101.2017.DS Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18 Szkoła Podstawowa w Żmudzi, ul. Kasztanowa 7, 22-114 Żmudź Brak
DCH.5533.102.2017.DS Dariusz Sułkowski 24.11.2017 DCH.5533.102.2017.DS Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18 Gimnazjum w Żmudzi, ul. Kasztanowa 7, 22-114 Żmudź Brak
DCH.5533.103.2017.EL Ewa Lik Matuła 24.11.2017 DCH.5533.103.2017.EL Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18 Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 w Chełmie w Zespole Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie, ul. Batorego 1, 22-100 Chełm Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DCH.5533.104.2017.EL Ewa Lik-Matuła 01.12.2017 DCH.5533.104.2017.EL Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18 II Liceum Ogólnokształcące im. gen. Gustawa Orlicz-Dreszera w Chełmie, ul. Szpitalna 14, 22-100 Chełm Wydzano 3 zalecenia - patrz protokół kontroli
DCH.5533.105.2017.EL Ewa Lik-Matuła 04.12.2017 DCH.5533.105.2017.EL Nadzór dyrektora nad realizacja podstawy programowej z matematyki w klasie III  II Liceum Ogólnokształcące im. gen. Gustawa Orlicz-Dreszera w Chełmie, ul. Szpitalna 14, 22-100 Chełm Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
DCH.5533.106.2017.SK Krystyna Saneluta 01.12.2017 DCH.5533.106.2017.SK Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18 IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. dr Jadwigi Młodowskiej w Chełmie, ul. Św. Mikołaja 4, 22-100 Chełm Wydano 3 zalecenia - patrz protokół kontroli
DCH.5533.107.2017.EB Ewa Bejster 14.11.2017 DCH.5533.107.2017.EB Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18 Gimnazjum w Zespole Szkół w Sawinie, ul. Brzeska 14, 22-107 Sawin Brak
DCH.5533.108.2017.EW Elzbieta Wołczuk 06.12.2017 DCH.5533.108.2017.EW Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18 Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Hańsku, ul. Szkolna 1, 22- 235 Hańsk Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DCH.5533.109.2017.EW Elzbieta Wołczuk 06.12.2017 DCH.5533.109.2017.EW Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18 Przedszkole w Zespole Szkół w Hańsku, ul. Szkolna 1, 22- 235 Hańsk Brak
DCH.5533.110.2017.KS Krystyna Sawicka 30.11.2017 DCH.5533.110.2017.KS Przestrzeganie regulaminu konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjum Szkoła Podstawowa w Wierzbicy, ul. Pogodna 8, 22-150 Wierzbica Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DCH.5533.111.2017.SK Krystyna Saneluta 06.12.2017 DCH.5533.111.2017.SK Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18 II Liceum Ogólnokształcące w ZSZ Nr 1 i II LO we Włodawie, ul. Modrzewskiego 24, 22-200 Włodawa Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli 
DCH.5533.112.2017.SK Krystyna Saneluta 07.12.2017  DCH.5533.112.2017.SK Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18 Technikum w ZSZ Nr 1 i II LO we Włodawie, ul. Modrzewskiego 24, 22-200 Włodawa Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
DCH.5533.113.2017.SK Krystyna Saneluta 08.12.2017 DCH.5533.113.2017.SK Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18 Branżowa Szkoła I stopnia w ZSZ Nr 1 i II LO we Włodawie, ul. Modrzewskiego 24, 22-200 Włodawa Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
DCH.5533.114.2017.LS Lucyna Szczyrba 04.12.2017 DCH.5533.114.2017.LS Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18 Przedszkole Miejskie Nr 8 w Chełmie, ul. Reja 54, 22-100 Chełm Brak 
DCH.5533.115.2017.DS Dariusz Sułkowski 01.12.2017 DCH.5533.115.2017.DS Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18 Szkoła Podstawowa w Białopolu, ul. I AWP 35, 22-135 Białopole Brak 
DCH.5533.116.2017.DS Dariusz Sułkowski 06.12.2017 DCH.5533.116.2017.DS Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18 Szkoła Podstawowa w Lisznie, Liszno 52, 22-171 Kanie Brak
DCH.5533.117.2017.KS Krystyna Sawicka 12.12.2017 DCH.5533.117.2017.KS Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18 Szkoła Podstawowa w Stołpiu, Stołpie 11, 22-151 Stołpie Brak
DCH.5533.118.2017.KS Krystyna Sawicka 15.12.2017 DCH.5533.118.2017.KS Realizacja zaleceń. Szkoła Podstawowa w Wojsławicach, 22-120 Wojsławice Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
DCH.5533.119.2017.EB Ewa Bejster, Lucyna Szczyrba 12.12.2017 DCH.5533.119.2017.EB Przestrzeganie zapisów statutu szkoły w zakresie współpracy z rodzicami Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa Nowoczesnych Technologii i Języków Obcych "Arka" w Chełmie Brak
DCH.5533.120.2017.LS Lucyna Szczyrba 14.12.2017 DCH.5533.120.2017.LS Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18 Przedszkole Miejskie Nr 10 w Chełmie, ul. Zachodnia 49, 22-100 Chełm Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DCH.5533.121.2017.EB Ewa Bejster 14.12.2017 DCH.5533.121.2017.EB Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18
Gimnazjum Nr 2 im. ks. Z. Berezeckiego w Chełmie, ul. Czarnieckiego 4, 22-100 Chełm Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DCH.5533.122.2017.KS Krystyna Sawicka 20.12.2017  DCH.5533.122.2017.KS Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18
Szkoła Podstawowa w Uhrze, Uher 32, 22-100 Chełm Brak
DCH.5533.123.2017.HR Henryk Radej 14.12.2017 DCH.5533.123.2017.HR Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18
Szkoła Podstawowa w Dubience, ul. 3 Maja 4, 22-145 Dubienka Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DCH.5533.124.2017.DS Dariusz Sułkowski 15.12.2017  DCH.5533.124.2017.DS Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18
Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Wojsławicach, 22-120 Wojsławice Brak
DCH.5533.125.2017.DS Dariusz Sułkowski 15.12.2017 DCH.5533.125.2017.DS Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18
Publiczne Gimnazjum w Sielcu, Sielec 67A, 22-121 Sielec Brak
DCH.5533.126.2017.EB Ewa Bejster, Lucyna Szczyrba 20.12.2017 DCH.5533.126.2017.EB Zapewnienie uczniom klasy III bezpieczeństwa podczas pobytu w szkole Szkoła Podstawowa nr 7 im. gen. Władysława Sikorskiego w Chełmie, ul. Synów Pułku 15, 22-100 Chełm Brak
DBP.5533.60.2017.BBB Barbara Bachonko-Breczko 17.11.2017 DBP.5533.60.2017.BBB Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18 
Szkoła Podstawowa w Krasewie, Krasew 84, 21-345 Borki  Brak
DBP.5533.61.2017.BBB Barbara Bachonko-Breczko 16.11.2017 DBP.5533.61.2017.BBB Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18
Szkoła Podstawowa w Woli Chomejowej, Wola Chomejowa 85, 21-345 Borki  Brak
DBP.5533.62.2017.WŻ Wanda Żukowska 22.11.2017 DBP.5533.62.2017.WŻ Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18
Szkoła Podstawowa w Sosnówce, Sosnówka 117, 21-518 Sosnówka Brak
 DBP.5533.63.2017.EK  Ewa Kwaśniewska  17.11.2017  DBP.5533.63.2017.EK Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18
Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Szóstce, Szóstka 8, 21-570 Drelów  Brak
DBP.5533.64.2017.EK  Ewa Kwaśniewska  21.11.2017  DBP.5533.64.2017.EK Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Drelowie, ul. Szkolna 11, 21-570 Drelów Brak
DBP.5533.65.2017.EK Ewa Kwaśniewska   5.12.2017 DBP.5533.65.2017.EK Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18
Szkoła Podstawowa im. Legionów Polskich w Żerocinie, Żerocin 32, 21-570 Drelów Brak
DBP.5533.66.2017.WŻ Wanda Żukowska  22.11.2017 DBP.5533.66.2017.WŻ Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18
Publiczne Gimnazjum im. J.I.Kraszewskiego w Sosnówce, Sosnówka 117, 21-518 Sosnówka Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DBP.5533.67.2017.WŻ Wanda Żukowska  17.11.2017 DBP.5533.67.2017.WŻ Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Rudnie, Rudno 129b, 21-210 Milanów Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
DBP.5533.70.2017.TG Teresa Grodecka 13.11.2017 DBP.5533.70.2017.TG Organizacja procesu kształcenia na obowiązkowych zajęciach z matematyki Szkoła Podstawowa nr 1 w Radzyniu Podlaskim, ul. Jana Pawła II 25, 21-300 Radzyń Podlaski Brak
DBP.5533.71.2017.TG Teresa Grodecka 13.11.2017 DBP.5533.71.2017.TG Organizacja procesu kształcenia na obowiązkowych zajęciach z matematyki Szkoła Podstawowa nr 1 w Radzyniu Podlaskim, ul. Jana Pawła II 25, 21-300 Radzyń Podlaski Brak
DBP.5533.72.2017.TG Teresa Grodecka 13.11.2017 DBP.5533.72.2017.TG Organizacja procesu kształcenia na obowiązkowych zajęciach z matematyki Szkoła Podstawowa nr 1 w Radzyniu Podlaskim, ul. Jana Pawła II 25, 21-300 Radzyń Podlaski Brak
DBP.5533.73.2017.TG Teresa Grodecka 15.11.2017 DBP.5533.73.2017.TG Organizacja procesu kształcenia na obowiązkowych zajęciach z matematyki Szkoła Podstawowa nr 1 w Radzyniu Podlaskim, ul. Jana Pawła II 25, 21-300 Radzyń Podlaski Brak
DBP.5533.74.2017.BBB  Barbara Bachonko -Breczko 16.11.2017 DBP.5533.74.2017.BBB Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola
i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18
Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Woli Chomejowej, Wola Chomejowa 85, 21-345 Borki Brak
DBP.5533.75.2017.BBB  Barbara Bachonko -Breczko 17.11.2017 DBP.5533.75.2017.BBB Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola
i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18
Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Krasewie, Krasew 85, 21-345 Borki Brak
DBP.5533.76.2017.AW Anna Wrzosek 21.11.2017 DBP.5533.76.2017.AW Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18
I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Parczewie, ul. Mickiewicza 5, 21-200 Parczew  Brak
DBP.5533.77.2017.TG Teresa Grodecka 21.11.2017 DBP.5533.77.2017.TG Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18
Szkoła Podstawowa w Wisznicach, ul. Warszawska 19, 21-580 Wisznice Brak
DBP.5533.78.2017.TG Teresa Grodecka 22.11.2017 DBP.5533.78.2017.TG Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18
Przedszkole w Zespole Szkół w Łomazach, ul. Szkolna 18a, 21-532 Łomazy Brak
DBP.5533.79.2017.AMB Anna Maria Borowska

22.11.2017

10.12.2017

DBP.5533.79.2017.AMB Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły Zespół Placówek Oświatowych nr 1 w Międzyrzecu Podlaskim, ul. Warszawska 40, 21-560 Międzyrzec Podlaski Brak
DBP.5533.80.2017.BF Brygida Fabrycka  30.11.2017 DBP.5533.80.2017.BF Awans zawodowy nauczyciela oraz zastępowanie nieobecnego nauczyciela przez asystenta nauczyciela  Zespół Oświatowy w Kąkolewnicy, ul.Szkolna 4, 21-302 Kąkolewnica Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
DBP.5533.81.2017.WŻ Wanda Żukowska 29.11.2017 DBP.5533.81.2017.WŻ  Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18 
Zespół Szkół w Sławatyczach Szkoła Podstawowa w Sławatyczach, ul. Kodeńska 12, 21-515 Sławatycze Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli  
DBP.5533.82.2017.WŻ Wanda Żukowska 29.11.2017 DBP.5533.82.2017.WŻ Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola
i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18
Zespół Szkół w Sławatyczach Publiczne Przedszkole Samorządowe w Sławatyczach, ul. Kodeńska 12, 21-515 Sławatycze Brak
DBP.5533.83.2017.MŻ Marek Żelisko

7.12.2017

8.12.2017

DBP.5533.83.2017.MŻ Organizacja i realizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla dzieci w oddziałach przedszkolnych i uczniów w szkole podstawowej posiadających orzeczenia poradni psychologiczno - pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Lotnictwa Polskiego w Zespole Szkół Samorządowych w Komarówce Podlaskiej, ul. Wojska Polskiego 7, 21-311 Komarówka Podlaska Wydano 3 zalecenia - patrz protokół kontroli
DBP.5533.85.2017.HR Halina Rogowska 15.12.2017 DBP.5533.85.2017.HR  Przestrzeganie statutu przedszkola Przedszkole Samorządowe nr 11 w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 20, 21-500 Biała Podlaska Brak
DBP.5533.86.2017.MŻ Marek Żelisko 12.12.2017 DBP.5533.86.2017.MŻ Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Lotnictwa Polskiego w Zespole Szkół Samorządowych w Komarówce Podlaskiej, ul. Wojska Polskiego 7, 21-311 Komarówka Podlaska Brak
DBP.5533.87.2017.EK Ewa Kwaśniewska 19.12.2017 DBP.5533.87.2017.EK Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18
Szkoła Podstawowa im. ks. Twardowskiego w Dołdze, Dołha 1, 21-570 Drelów Brak
DBP.5533.88.2017.AW  Anna Wrzosek 18.12.2017 DBP.5533.88.2017.AW   Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18
Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Sikorskiego w Międzyrzecu Podlaskim, ul. Lubelska 57/59, 21- 560 Miedzyrzec Podlaski Brak
DBP.5533.89.2017.BF Brygida Fabrycka 19.12.2017 DBP.5533.89.2017.BF Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018 Zespół Oświatowy im. Jana Pawła II w Brzozowicy Dużej Samorzadowe Przedszkole w Brzozowicy Dużej, Brzozowica Duża 83, 21- 302 Kąkolewnica Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DBP.5533.90.2017.BF Brygida Fabrycka 19.12.2017 DBP.5533.90.2017.BF Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018 Zespół Oświatowy im. Jana Pawła II w Brzozowicy Dużej Szkoła Podstawowa w Brzozowicy Dużej, Brzozowica Duża 83, 21- 302 Kąkolewnica Wydano 3 zalecenia - patrz protokół kontroli
DBP.5533.91.2017.BF Brygida Fabrycka 19.12.2017 DBP.5533.91.2017.BF Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018 Zespół Oświatowy im. Jana Pawła II w Brzozowicy Dużej Publiczne Gimnazjum w Brzozowicy Dużej, Brzozowica Duża 83, 21- 302 Kąkolewnica Brak
DBP.5533.92.2017.BF Brygida Fabrycka 19.12.2017 DBP.5533.92.2017.BF Organizacja doraźnych zastępstw za nieobecnych nauczycieli Zespół Oświatowy im. Jana Pawła II w Brzozowicy Dużej, Brzozowica Duża 83, 21- 302 Kąkolewnica Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
DBP.5533.93.2017.BF Brygida Fabrycka 29.12.2017 DBP.5533.93.2017.BF Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018 Szkoła Podstawowa w Żakowoli Poprzecznej, Żakowola Poprzeczna 43, 21-302 Kąkolewnica Wydano 4 zalecenia - patrz protokół kontroli
DCH.5533.127.2017.HR Henryk Radej  21.12.2017 DCH.5533.127.2017.HR  Organizacja i zapewnienie odpowiednich warunków pracy oddziałów przedszkolnych w odniesieniu do obowiązującego prawa Szkoła Podstawowa w Dubience, ul. 3 Maja 6, 20-145 Dubienka Wydano 6 zaleceń - patrz protokół kontroli
 WKO.5533.66.2017.AK  Anna Koper  15.11.2017  WKO.5533.66.2017.AK Organizacja procesu kształcenia na obowiązkowych zajęciach z matematyki I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Lublinie, Al. Racławickie 26, 20-400 Lublin Brak
WKO.5533.67.2017.AK Anna Koper 16.11.2017 WKO.5533.67.2017.AK Organizacja procesu kształcenia na obowiązkowych zajęciach z matematyki I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Lublinie, Al. Racławickie 26, 20-400 Lublin Brak
 WKO.5533.68.2017.AK  Anna Koper 16.11.2017  WKO.5533.68.2017.AK Organizacja procesu kształcenia na obowiązkowych zajęciach z matematyki I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Lublinie, Al. Racławickie 26, 20-400 Lublin Brak
WKO.5533.69.2017.AK Anna Koper 16.11.2017 WKO.5533.69.2017.AK Organizacja procesu kształcenia na obowiązkowych zajęciach z matematyki I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Lublinie, Al. Racławickie 26, 20-400 Lublin Brak
 WKO.5533.86.2017.ASz  Anna Szczepińska  10.11.2017  WKO.5533.86.2017.ASz Organizacja procesu kształcenia na obowiązkowych zajęciach z matematyki Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Jastkowie, Al. Warszawska 43, 21-002 Panieńszczyzna Brak
 WKO.5533.87.2017.ASz  Anna Szczepińska  10.11.2017  WKO.5533.87.2017.ASz Organizacja procesu kształcenia na obowiązkowych zajęciach z matematyki Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Jastkowie, Al. Warszawska 43, 21-002 Panieńszczyzna Brak
 WKO.5533.88.2017.ASz  Anna Szczepińska  13.11.2017  WKO.5533.88.2017.ASz Organizacja procesu kształcenia na obowiązkowych zajęciach z matematyki Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Jastkowie, Al. Warszawska 43, 21-002 Panieńszczyzna Brak
 WKO.5533.89.2017.ASz  Anna Szczepińska  13.11.2017  WKO.5533.89.2017.ASz Organizacja procesu kształcenia na obowiązkowych zajęciach z matematyki Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Jastkowie, Al. Warszawska 43, 21-002 Panieńszczyzna  Brak
 WKO.5533.90.2017.ASz  Anna Szczepińska  13.11.2017  WKO.5533.90.2017.ASz Organizacja procesu kształcenia na obowiązkowych zajęciach z matematyki Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Jastkowie, Al. Warszawska 43, 21-002 Panieńszczyzna  Brak
 WKO.5533.71.2017.ER  Ewa Romaniuk  13.11.2017  WKO.5533.71.2017.ER Organizacja procesu kształcenia na obowiązkowych zajęciach z matematyki Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
 WKO.5533.72.2017.ER  Ewa Romaniuk  13.11.2017  WKO.5533.72.2017.ER Organizacja procesu kształcenia na obowiązkowych zajęciach z matematyki Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim  Brak
 WKO.5533.73.2017.ER  Ewa Romaniuk  13.11.2017  WKO.5533.73.2017.ER Organizacja procesu kształcenia na obowiązkowych zajęciach z matematyki Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim  Brak
 WKO.5533.74.2017.ER  Ewa Romaniuk  15.11.2017  WKO.5533.74.2017.ER Organizacja procesu kształcenia na obowiązkowych zajęciach z matematyki Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim  Brak
 WKO.5533.75.2017.ER  Ewa Romaniuk  15.11.2017  WKO.5533.75.2017.ER Organizacja procesu kształcenia na obowiązkowych zajęciach z matematyki Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim  Brak
 WKO.5533.76.2017.BC  Bożena Ćwiek  23.11.2017  WKO.5533.76.2017.BC Organizacja procesu kształcenia na obowiązkowych zajęciach z matematyki Szkoła Podstawowa nr 23 im. Olimpijczyków Polskich w Lublinie, ul. Podzamcze 9, 20-126 Lublin Brak
 WKO.5533.77.2017.BC  Bożena Ćwiek  23.11.2017  WKO.5533.77.2017.BC Organizacja procesu kształcenia na obowiązkowych zajęciach z matematyki Szkoła Podstawowa nr 23 im. Olimpijczyków Polskich w Lublinie, ul. Podzamcze 9, 20-126 Lublin  Brak
 WKO.5533.78.2017.BC  Bożena Ćwiek  23.11.2017  WKO.5533.78.2017.BC Organizacja procesu kształcenia na obowiązkowych zajęciach z matematyki Szkoła Podstawowa nr 23 im. Olimpijczyków Polskich w Lublinie, ul. Podzamcze 9, 20-126 Lublin  Brak
 WKO.5533.79.2017.BC  Bożena Ćwiek  23.11.2017  WKO.5533.79.2017.BC Organizacja procesu kształcenia na obowiązkowych zajęciach z matematyki Szkoła Podstawowa nr 23 im. Olimpijczyków Polskich w Lublinie, ul. Podzamcze 9, 20-126 Lublin  Brak
 WKO.5533.80.2017.BC  Bożena Ćwiek  23.11.2017  WKO.5533.80.2017.BC Organizacja procesu kształcenia na obowiązkowych zajęciach z matematyki Szkoła Podstawowa nr 23 im. Olimpijczyków Polskich w Lublinie, ul. Podzamcze 9, 20-126 Lublin  Brak
 WKO.5533.81.2017.DS  Danuta Steć  29.11.2017  WKO.5533.81.2017.DS Organizacja procesu kształcenia na obowiązkowych zajęciach z matematyki XIV Liceum Ogólnokształcące w Lublinie, ul. Radzyńska5, 20-850 Lublin Brak
 WKO.5533.82.2017.DS  Danuta Steć  29.11.2017  WKO.5533.82.2017.DS Organizacja procesu kształcenia na obowiązkowych zajęciach z matematyki XIV Liceum Ogólnokształcące w Lublinie, ul. Radzyńska5, 20-850 Lublin  Brak
 WKO.5533.83.2017.DS  Danuta Steć  29.11.2017  WKO.5533.83.2017.DS Organizacja procesu kształcenia na obowiązkowych zajęciach z matematyki XIV Liceum Ogólnokształcące w Lublinie, ul. Radzyńska5, 20-850 Lublin  Brak
 WKO.5533.84.2017.DS  Danuta Steć  29.11.2017  WKO.5533.84.2017.DS Organizacja procesu kształcenia na obowiązkowych zajęciach z matematyki XIV Liceum Ogólnokształcące w Lublinie, ul. Radzyńska5, 20-850 Lublin  Brak
 WKO.5533.85.2017.DS  Danuta Steć  29.11.2017  WKO.5533.85.2017.DS Organizacja procesu kształcenia na obowiązkowych zajęciach z matematyki XIV Liceum Ogólnokształcące w Lublinie, ul. Radzyńska5, 20-850 Lublin  Brak
  WKO.5533.119.2017.BC  Bożena Ćwiek  21.11.2017  WKO.5533.119.2017.BC Organizacja procesu kształcenia na obowiązkowych zajęciach z matematyki Gimnazjum nr 6 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Lublinie, ul. Tumidajskiego 6A, 20-247 Lublin Brak
 WKO.5533.120.2017.BC  Bożena Ćwiek  21.11.2017   WKO.5533.120.2017.BC Organizacja procesu kształcenia na obowiązkowych zajęciach z matematyki Gimnazjum nr 6 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Lublinie, ul. Tumidajskiego 6A, 20-247 Lublin  Brak
 WKO.5533.121.2017.BC  Bożena Ćwiek  21.11.2017  WKO.5533.121.2017.BC Organizacja procesu kształcenia na obowiązkowych zajęciach z matematyki Gimnazjum nr 6 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Lublinie, ul. Tumidajskiego 6A, 20-247 Lublin  Brak
 WKO.5533.122.2017.BC  Bożena Ćwiek  21.11.2017  WKO.5533.122.2017.BC Organizacja procesu kształcenia na obowiązkowych zajęciach z matematyki Gimnazjum nr 6 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Lublinie, ul. Tumidajskiego 6A, 20-247 Lublin  Brak
 WKO.5533.123.2017.BC  Bożena Ćwiek  21.11.2017  WKO.5533.123.2017.BC Organizacja procesu kształcenia na obowiązkowych zajęciach z matematyki Gimnazjum nr 6 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Lublinie, ul. Tumidajskiego 6A, 20-247 Lublin  Brak
 WKO.5533.106.2017.JZ  Janusz Zuń  23.11.2017  WKO.5533.106.2017.JZ Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018 Szkoła Podstawowa w Zagłobie w Zespole Szkół Publicznych w Zagłobie, Zagłoba 21, 24-313 Wilków Brak
 WKO.5533.107.2017.JZ  Janusz Zuń  23.11.2017 WKO.5533.107.2017.JZ  Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018 Przedszkole Publiczne w Zagłobie w Zespole Szkół Publicznych w Zagłobie, Zagłoba 21, 24-313 Wilków Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli 
 WKO.5533.109.2017.JP  Jolanta Piątek  21.11.2017  WKO.5533.109.2017.JP Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018  Publiczna Szkoła Podstawowa w Zagoździu, Lipniak 5, 21-421 Tuchowicz Brak
 WKO.5533.111.2017.JP  Jolanta Piątek 21.11.2017   WKO.5533.111.2017.JP Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018  Publiczna Szkoła Podstawowa w Zastawiu, Zastawie 9, 21-421 Tuchowicz Brak
  WKO.5533.112.2017.JP  Jolanta Piątek  22.11.2017   WKO.5533.112.2017.JP Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018  Publiczna Szkoła Podstawowa w Jonniku, Jonnik 20, 21-421 Tuchowicz Brak
  WKO.5533.113.2017.JP  Jolanta Piątek  22.11.2017   WKO.5533.113.2017.JP Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018  Publiczna Szkoła Podstawowa w Jeleńcu, Jeleniec 45, 21-421 Tuchowicz Brak
 WKO.5533.114.2017.AK  Anna Koper  22.11.2017   WKO.5533.114.2017.AK Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018 Szkoła Podstawowa nr 14 w Lublinie, ul. Sławinkowska 50, 20-810 Lublin Brak
  WKO.5533.115.2017.AK  Anna Koper  22.11.2017   WKO.5533.115.2017.AK Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018 Przedszkole nr 86 w Lublinie, ul. Sławinkowska 50, 20-810 Lublin  Brak
  WKO.5533.116.2017.AK  Anna Koper  22.11.2017   WKO.5533.116.2017.AK Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018 Gimnazjum nr 27 w Lublinie, ul. Sławinkowska 50, 20-810 Lublin  Brak
 WKO.5533.125.2017.ASz  Anna Szczepińska  27.11.2017  WKO.5533.125.2017.ASz Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018  Szkoła Podstawowa w Garbatówce Brak
 WKO.5533.126.2017.ASz  Anna Szczepińska  27.11.2017  WKO.5533.126.2017.ASz Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018 Szkoła Podstawowa nr 1 w Głębokiem Brak
 WKO.5533.127.2017.JR  Jan Rećko  24.11.2017  WKO.5533.127.2017.JR Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018 Szkoła Podstawowa w Leszkowicach, Leszkowice 12A, 21-102 Ostrówek Wydano 3 zalecenia - patrz protokół kontroli 
 WKO.5533.128.2017.EF  Elżbieta Fim  30.11.2017  WKO.5533.128.2017.EF Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018  Szkoła Podstawowa w Świdniku Małym Brak
 WKO.5533.129.2017.EF  Elżbieta Fim  30.11.2017  WKO.5533.129.2017.EF Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018 Szkoła Podstawowa w Sobianowicach Brak
 WKO.5533.130.2017.EF  Elżbieta Fim  01.12.2017  WKO.5533.130.2017.EF Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018 Szkoła Podstawowa w Charłężu, Charłęż Kolonia 17, 21-077 Spiczyn Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli 
 WKO.5533.131.2017.EF  Elżbieta Fim  01.12.2017  WKO.5533.131.2017.EF Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018 Szkoła Podstawowa w Januszówce, Januszówka 33A, 21-077 Spiczyn Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli  
 WKO.5533.132.2017.EF  Elżbieta Fim  18.12.2017  WKO.5533.132.2017.EF Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018 Szkoła Podstawowa w Miłocinie, 24-150 Nałęczów 3 Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli  
 WKO.5533.133.2017.EF  Elżbieta Fim  18.12.2017  WKO.5533.133.2017.EF Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018 Szkoła Podstawowa w Palikijach, Palikije Pierwsze 85B, 24-204 Wojciechów Brak
 WKO.5533.134.2017.EF  Elżbieta Fim  15.12.2017  WKO.5533.134.2017.EF Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018 Szkoła Podstawowa w Leścach, Leśce 63, 21-080 Garbów Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli 
 WKO.5533.135.2017.EF  Elżbieta Fim  15.12.2017  WKO.5533.135.2017.EF Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018 Szkoła Podstawowa w Woli Przybysławskiej, Wola Przybysławska 331, 21-080 Garbów Brak
 WKO.5533.136.2017.ASz  Anna Szczepińska  30.11.2017  WKO.5533.136.2017.ASz Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018 Szkoła Podstawowa w Zespole Placówek Oświatowych w Biskupicach, ul. Piłsudskiego 15, 21-044 Trawniki Brak
 WKO.5533.137.2017.ASz  Anna Szczepińska  30.11.2017  WKO.5533.137.2017.ASz Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018 Przedszkole w Zespole Placówek Oświatowych w Biskupicach Brak
 WKO.5533.138.2017.ASz  Anna Szczepińska  01.12.2017  WKO.5533.138.2017.ASz Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018 Szkoła Podstawowa w Oleśnikach Brak
 WKO.5533.139.2017.ASz  Anna Szczepińska  01.12.2017  WKO.5533.139.2017.ASz Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018 Przedszkole w Zespole Placówek Oświatowych w Trawnikach Brak
 WKO.5533.140.2017.GD  Grażyna Dziechciarz  24.11.2017  WKO.5533.140.2017.GD Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018 Publiczna Szkoła Podstawowa w Stojeszynie Pierwszym, Stojeszyn Pierwszy 5, 23-310 Modliborzyce Brak
 WKO.5533.141.2017.GD  Grażyna Dziechciarz  24.11.2017  WKO.5533.141.2017.GD Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018 Publiczne Przedszkole w Stojeszynie Pierwszym, Stojeszyn Pierwszy 5, 23-310 Modliborzyce   Brak
 WKO.5533.142.2017.RK  Renata Kwiatek  24.11.2017  WKO.5533.142.2017.RK Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018 Przedszkole w Zespole Szkół w Hucie Dąbrowie, ul. Hutnicza 30, 21-470 Krzywda Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli  
 WKO.5533.143.2017.RK   Renata Kwiatek  24.11.2017  WKO.5533.143.2017.RK Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018 Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Hucie Dąbrowie, ul. Hutnicza 30, 21-470 Krzywda Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli  
 WKO.5533.144.2017.RK   Renata Kwiatek  24.11.2017  WKO.5533.144.2017.RK Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018 Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół w Hucie Dąbrowie, ul. Hutnicza 30, 21-470 Krzywda   Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli 
 WKO.5533.145.2017.RK   Renata Kwiatek  01.12.2017  WKO.5533.145.2017.RK Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018 Przedszkole w Zespole Szkół w Okrzei, ul. Szkolna 1, 21-480 Okrzeja Brak
 WKO.5533.146.2017.RK   Renata Kwiatek  01.12.2017  WKO.5533.146.2017.RK Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018 Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Okrzei, ul. Szkolna 1, 21-480 Okrzeja  Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli  
 WKO.5533.147.2017.RK   Renata Kwiatek  01.12.2017  WKO.5533.147.2017.RK Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018 Gimnazjum nr 3 w Zespole Szkół w Okrzei, ul. Szkolna 1, 21-480 Okrzeja   Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli  
 WKO.5533.151.2017.MR  Marcin Rybicki  06.12.2017  WKO.5533.151.2017.MR Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018 Gimnazjum w Radawczyku Drugim, Radawczyk Drugi 36, 21-030 Motycz Brak
 WKO.5533.152.2017.MR  Marcin Rybicki  30.11.2017  WKO.5533.152.2017.MR Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018 Szkoła Podstawowa w Zemborzycach Tereszyńskich, 20-515 Lublin  Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli  
 WKO.5533.153.2017.ES  Elżbieta Sobiech  27.11.2017  WKO.5533.153.2017.ES Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018 Przedszkole nr 64 w Lublinie, ul. Droga Męczenników Majdanka 55, 20-325 Lublin Brak
 WKO.5533.154.2017.ES  Elżbieta Sobiech  27.11.2017  WKO.5533.154.2017.ES Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018 Przedszkole nr 9 w Lublinie, ul. Pogodna 5, 20-109 Lublin Brak
 WKO.5533.155.2017.ES  Elżbieta Sobiech  05.12.2017  WKO.5533.155.2017.ES Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018 Samorządowe Przedszkole nr 1 w Rykach, ul. Szkolna 18, 08-500 Ryki Brak
 WKO.5533.156.2017.ES  Elżbieta Sobiech 05.12.2017  WKO.5533.156.2017.ES Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018 Samorządowe Przedszkole nr 2 w Rykach, ul. Żytnia 28A, 08-500 Ryki Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli  
 WKO.5533.167.2017.JP  Jolanta Piątek  30.11.2017  WKO.5533.167.2017.JP Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018 Szkoła Podstawowa w Końskowoli Brak
 WKO.5533.168.2017.JP  Jolanta Piątek  30.11.2017  WKO.5533.168.2017.JP Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018  Gminne Przedszkole w Końskowoli Brak
 WKO.5533.169.2017.JP  Jolanta Piątek  01.12.2017  WKO.5533.169.2017.JP Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018 Szkoła Podstawowa w Gminnym Zespole Szkół w Kazimierzu Dolnym Brak
 WKO.5533.170.2017.JP  Jolanta Piątek  01.12.2017   WKO.5533.170.2017.JP Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018 Szkoła Podstawowa nr 2 w Kazimierzu Dolnym Brak
  WKO.5533.171.2017.JP  Jolanta Piątek  01.12.2017   WKO.5533.171.2017.JP Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018 Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Kazimierzu Dolnym Brak
  WKO.5533.172.2017.JP  Jolanta Piątek  08.12.2017   WKO.5533.172.2017.JP Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018 Szkoła Podstawowa w Bochotnicy Brak
  WKO.5533.173.2017.JP  Jolanta Piątek  08.12.2017   WKO.5533.173.2017.JP Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018 Szkoła Podstawowa w Rzeczycy Brak
 WKO.5533.158.2017.ES  Elżbieta Sobiech  11.12.2017  WKO.5533.158.2017.ES Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018   Przedszkole Samorządowe w Jastkowie, Panieńszczyzna, Al. Warszawska 43, 21-002 Jastków Brak
 WKO.5533.175.2017.EF  Elżbieta Fim  20.12.2017  WKO.5533.175.2017.EF Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018   Przedszkole w Zespole Oświatowym w Stoczku Łukowskim Brak
 WKO.5533.176.2017.EF  Elżbieta Fim  20.12.2017  WKO.5533.176.2017.EF Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018   Szkoła Podstawowa im. Gen. Dwornickiego w Stoczku Łukowskim Brak
 WKO.5533.179.2017.RK  Renata Kwiatek  04.12.2017  WKO.5533.179.2017.RK Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018 Przedszkole w Zespole Szkół w Radoryżu Smolanym, Radoryż Smolany 26, 21-470 Krzywda Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli 
 WKO.5533.180.2017.RK  Renata Kwiatek  04.12.2017  WKO.5533.180.2017.RK Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018 Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Radoryżu Smolanym, Radoryż Smolany 26, 21-470 Krzywda   Wydano 3 zalecenia - patrz protokół kontroli  
 WKO.5533.59.2017.GP  Gabriela Porzyć  17.10.2017  WKO.5533.59.2017 Rekontrola wydanych zaleceń w dniu 9 maja 2017 roku oraz udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenie ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego Zespół Placówek Oświatowych w Leopoldowie, ul. Zielona 1, 08-500 Ryki Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli  
 WKO.5533.63.2017.ASz  Anna Szczepińska  31.10.2017  WKO.5533.63.2017.ASz Przestrzeganie praw ucznia i prawa powszechnego Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi  w Cycowie Brak
 WKO.5533.70.2017.JZ  Janusz Zuń  06.11.2017  WKO.5533.70.2017.JZ Prawidłowość organizowania i udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej Szkoła Podstawowa nr 51 w Lublinie, ul. Bursztynowa 22, 20-576 Lublin Brak
 WKO.5533.91.2017.BG  Barbara Grzesiak  06.11.2017  WKO.5533.91.2017.BG Zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i opieki Szkoła Podstawowa nr 2 w Puławach, Aleja Mała 10, 24-100 Puławy Brak
 WKO.5533.92.2017.ASz  Anna Szczepińska  07.11.2017  WKO.5533.92.2017.ASz Ocena warunków, w jakich dzieci realizują roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wąwolnicy Brak
 WKO.5533.93.2017.ASz  Anna Szczepińska  07.11.2017  WKO.5533.93.2017.ASz Ocena warunków, w jakich dzieci realizują obowiązek szkolny w roku szkolnym 2017/2018   Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wąwolnicy   Brak
 WKO.5533.94.2017.AK  Anna Koper  14.11.2017  WKO.5533.94.2017.AK Zapewnienie uczniom szkoły właściwej opieki i bezpieczeństwa na dyskotece szkolnej w dniu 12 października 2017 roku. Szkoła Podstawowa w Bychawie, ul. Szkolna 8, 23-100 Bychawa Brak
 WKO.5533.105.2017.JZ  Janusz Zuń  23.11.2017  WKO.5533.105.2017.JZ Prawidłowość organizowania zajęć dodatkowych w szkole Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Publicznych w Zagłobie, Zagłoba 21, 24-313 Wilków Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli  
WKO.5533.110/1.2017.JP  Jolanta Piątek 27.11.2017 WKO.5533.110/1.2017.JP Wyjaśnienie sprawy dotyczącej pozbawienia wychowawstwa ......, nauczyciela wychowawcy klasy .... gimnazjalnej w Publicznej Szkole Podstawowej z zagoździu oraz przeprowadzenia wśród uczniów związanej z tym ankiety Publiczna Szkoła Podstawowa w Zagoździu, Lipniak 5, 21-421 Tuchowicz Brak
 WKO.5533.110/2.2017.JP  Jolanta Piątek  21.11.2017  WKO.5533.110/2.2017.JP Zbadanie sprawy dotyczącej organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla ucznia klasy .... posiadajacego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego stwierdzajace autyzm z rozpoznanym Zespołem Aspergera Publiczna Szkoła Podstawowa w Zagoździu, Lipniak 5, 21-421 Tuchowicz  Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli 
 WKO.5533.182.2017.RK  Renata Kwiatek  04.12.2017  WKO.5533.182.2017.RK Kontrola realizacji zaleceń wydanych podczas kontroli w zakresie prawidłowości organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej pezprowadzonej w dniu 7 kwietnia 2017 roku Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Radoryżu Smolanym, Radoryż Smolany 26, 21-470 Krzywda   Brak
 WKZ.5533.30.2017.UG  Urszula Gralewska  21.11.2017  WKZ.5533.30.2017.UG Organizacja procesu kształcenia na obowiązkowych zajęciach z matematyki Technikum Ekonomiczne w Zespole Szkół Ekonomicznych w Lublinie, ul.Bernardyńska 14, 20-109 Lublin Brak
WKZ.5533.31.2017.UG  Urszula Gralewska  21.11.2017  WKZ.5533.31.2017.UG Organizacja procesu kształcenia na obowiązkowych zajęciach z matematyki Technikum Ekonomiczne w Zespole Szkół Ekonomicznych w Lublinie, ul.Bernardyńska 14, 20-109 Lublin   Brak
WKZ.5533.32.2017.ED  Elżbieta Denejko  21.11.2017  WKZ.5533.32.2017.ED Organizacja procesu kształcenia na obowiązkowych zajęciach z matematyki Technikum Ekonomiczne w Zespole Szkół Ekonomicznych w Lublinie, ul.Bernardyńska 14, 20-109 Lublin   Brak
WKZ.5533.33.2017.ED  Elżbieta Denejko  21.11.2017  WKZ.5533.33.2017.ED Organizacja procesu kształcenia na obowiązkowych zajęciach z matematyki Technikum Ekonomiczne w Zespole Szkół Ekonomicznych w Lublinie, ul.Bernardyńska 14, 20-109 Lublin   Brak
WKZ.5533.34.2017.ED  Elżbieta Denejko  21.11.2017  WKZ.5533.34.2017.ED Organizacja procesu kształcenia na obowiązkowych zajęciach z matematyki Technikum Ekonomiczne w Zespole Szkół Ekonomicznych w Lublinie, ul.Bernardyńska 14, 20-109 Lublin   Brak
 WKZ.5533.22.2017.RO  Renata Olszewska Urszula Gralewska  10,13.11.2017  WKZ.5533.22.2017.RO Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018 Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Nr 2 w Nałęczowie, ul. B. Prusa 13, 24-140 Nałęczów Wydano 4 zalecenia - patrz protokół kontroli 
 WKZ.5533.23.2017.RO  Renata Olszewska Urszula Gralewska  10,13.11.2017  WKZ.5533.23.2017.RO Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018  Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół Nr 2 w Nałęczowie, ul. B. Prusa 13, 24-140 Nałęczów Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli  
 WKZ.5533.24.2017.RO  Renata Olszewska Urszula Gralewska  10,13.11.2017  WKZ.5533.24.2017.RO Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 2 w Nałęczowie, ul. B. Prusa 13, 24-140 Nałęczów   Wydano 3 zalecenia - patrz protokół kontroli 
 WKZ.5533.27.2017.BF  Beata Filipowska Marzanna Kondratowicz  17,20.11.2017   WKZ.5533.27.2017.BF Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018  Technikum Transportowo-Komunikacyjne w Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnym w Lublinie Brak
  WKZ.5533.29.2017.KP  Krzysztof Paluch  22.11.2017   WKZ.5533.29.2017.KP Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018 Technikum w Zespole Szkół Zawodowych w Opolu Lubelskim, ul. Kolejowa 2, 24-300 Opole lubelskie Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli  
 WKZ.5533.35.2017.EP  Ewa Podkańska Marzanna Kondratowicz  22.11.2017  WKZ.5533.35.2017.EP Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018  Technikum Budowlano-Geodezyjne w Państwowych Szkołach Budownictwa i Geodezji w Lublinie, Al. Racławickie 5, 20-059 Lublin Brak
 WKZ.5533.36.2017.HD  Halina Dudzińska-Zuchniarz  23,24.11.2017  WKZ.5533.36.2017.HD Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018  Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 1 w Lublinie Brak
 WKZ.5533.38.2017.EP  Ewa Podkańska  01.12.2017  WKZ.5533.38.2017.EP Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018  Technikum Nr 2 w Zespole Szkół im. ks.Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 81, 23-100 Bychawa Brak
 WKZ.5533.39.2017.KP  Krzysztof Paluch  07.12.2017  WKZ.5533.39.2017.KP Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018  Technikum Samochodowe w Zespole Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim, ul. Ogrodowa 20, 23-300 Janów Lubelski Brak
 WKZ.5533.40.2017.RO  Renata Olszewska  07.12.2017  WKZ.5533.40.2017.RO Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018  Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym, ul. Nadwiślańska 9, 24-120 Kazimierz Dolny Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli  
 WKZ.5533.41.2017.RO  Renata Olszewska  07.12.2017  WKZ.5533.41.2017.RO Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018  Technikum w Zespole Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym, ul. Nadwiślańska 9, 24-120 Kazimierz Dolny   Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli 
 WKZ.5533.44.2017.EP  Ewa Podkańska Marzanna Kondratowicz  15.12.2017  WKZ.5533.44.2017.EP Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018  Technikum w Zespole Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach, Piotrowice 183, 23-107 Strzyżewice Brak
WKZ.5533.45.2017.EP   Ewa Podkańska Marzanna Kondratowicz  15.12.2017  WKZ.5533.45.2017.EP Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018  Technikum Samochodowe w Zespole Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach, Piotrowice 183, 23-107 Strzyżewice  Brak
 WKZ.5533.46.2017.EP  Ewa Podkańska Marzanna Kondratowicz  15.12.2017  WKZ.5533.46.2017.EP Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018  Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Zespole Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach, Piotrowice 183, 23-107 Strzyżewice  Brak
 WKZ.5533.47.2017.EP  Ewa Podkańska Marzanna Kondratowicz  15.12.2017  WKZ.5533.47.2017.EP Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018  Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach, Piotrowice 183, 23-107 Strzyżewice  Brak
WKZ.5533.48.2017.HD  Halina Dudzińska-Zuchniarz  14.12.2017  WKZ.5533.48.2017.HD Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018  Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 w Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku Brak
 WKZ.5533.49.2017.HD  Halina Dudzińska-Zuchniarz  18.12.2017  WKZ.5533.49.2017.HD Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018  Technikum Usługowo-Gospodarcze w Zespole Szkół Odzieżowo-Włokienniczych w Lublinie Brak
 WKZ.5533.50.2017.HD  Halina Dudzińska-Zuchniarz  20.12.2017  WKZ.5533.50.2017.HD Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018   Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół w Piaskach Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli  
 WKZ.5533.51.2017.HD  Halina Dudzińska-Zuchniarz  21.12.2017  WKZ.5533.51.2017.HD Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018   Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół w Trawnikach  Brak
 WKZ.5533.54.2017.BF  Beata Filipowska 15.12.2017   WKZ.5533.54.2017.BF Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018   Technikum w Zespole Szkół Nr 1 w Zakrzówku, ul. Sienkiewicza 1, 23-213 Zakrzówek Brak
  WKZ.5533.55.2017.BF  Beata Filipowska  15.12.2017   WKZ.5533.55.2017.BF Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018   Liceum Ogólnokształcące w Zakrzówku, ul. Sienkiewicza 1, 23-213 Zakrzówek   Brak
WKZ.5533.56.2017.UG  Urszula Gralewska  20.12.2017  WKZ.5533.56.2017.UG   Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018   Technikum w Zespole Szkół im. Simona Bolivara w Milejowie, ul. Partyzancka 62, 21-020 Milejów Wydano 3 zalecenia - patrz protokół kontroli  
 WKZ.5533.57.2017.UG  Urszula Gralewska  20.12.2017  WKZ.5533.57.2017.UG Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018   Szkoła Policealna dla Dorosłych w Zespole Szkół im. Simona Bolivara w Milejowie, ul. Partyzancka 62, 21-020 Milejów   Brak
 WKZ.5533.28.2017.BF  Beata Filipowska  22.11.2017  WKZ.5533.28.2017.BF Realizacja zadań wynikających z kompetencji i obowiązków dyrektora szkoły dotyczących sprawowania nadzoru pedagogicznego wobec nauczycieli religii. Technikum Transportowo-Komunikacyjne w Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnym w Lublinie  Brak
 WKZ.5533.37.2017.EP  Ewa Podkańska  01.12.2017  WKZ.5533.37.2017.EP Działania dyrektora szkoły w zakresie skreślenia ucznia z listy uczniów Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. ks.Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 81, 23-100 Bychawa  Brak
 WKZ.5533.52.2017.KP  Krzysztof Paluch  15.12.2017  WKZ.5533.52.2017.KP Spełnienie warunków określonych w art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe przez szkołę niepubliczną, posiadającą uprawnienia szkoły publicznej. BLUE Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Lublinie, ul. Kowalska 4, 20-115 Lublin Brak
 WKZ.5533.53.2017.KP  Krzysztof Paluch  18.12.2017  WKZ.5533.53.2017.KP Spełnienie warunków określonych w art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe przez szkołę niepubliczną, posiadającą uprawnienia szkoły publicznej. BLUE Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lublinie, ul. Kowalska 4, 20-115 Lublin Brak
 WKO.5533.117.2017.WCz  Wioletta Czochór  21.11.2017  WKO.5533.117.2017.WCz Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018  Publiczna Szkoła Podstawowa w Księżomierzy, Księżomierz-Kolonia 14, 23-275 Gościeradów Brak
 WKO.5533.118.2017.WCz  Wioletta Czochór  21.11.2017  WKO.5533.118.2017.WCz Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018  Publiczne Przedszkole w Księżomierzy, Księżomierz-Kolonia 14, 23-275 Gościeradów   Brak
 WKO.5533.148.2017.WCz  Wioletta Czochór  23.11.2017  WKO.5533.148.2017.WCz Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018  Szkoła Podstawowa w Rzeczycy Ziemiańskiej, Rzeczyca Ziemiańska 79,  23-230 Trzydnik Duży Brak
 WKO.5533.149.2017.WCz  Wioletta Czochór  23.11.2017  WKO.5533.149.2017.WCz Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018  Przedszkole w Rzeczycy Ziemiańskiej, Rzeczyca Ziemiańska 79, 23-230 Trzydnik Duży  Brak
 WKO.5533.150.2017.AK  Anna Koper  01.12.2017  WKO.5533.150.2017.AK Zapewnienie ciągłości opieki wychowawczej oraz właściwej realizacji podstawy programowej w oddziałe "Pszczółek" w roku szkolnym 2017/2018 Przedszkole nr 86 w Lublinie, ul. Sławinkowska 50, 20-337 Lublin Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli  
 WKO.5533.159.2017.AK  Anna Koper  07.12.2017  WKO.5533.159.2017.AK Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018   Szkoła Podstawowa w Jakubówce, Jakubówka 65, 08-503 Nowodwór Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli  
 WKO.5533.160.2017.AK  Anna Koper  07.12.2017  WKO.5533.160.2017.AK Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018   Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu, Niedźwiedź 62,  08-503 Nowodwór Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
 WKO.5533.161.2017.WCz  Wioletta Czochór  28.11.2017  WKO.5533.161.2017.WCz Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018   Szkoła Podstawowa w Łychowie Gościeradowskim, Łychów Gościeradowski 76, 23- 230 Trzydnik Duży Brak
 WKO.5533.162.2017.WCz  Wioletta Czochór  28.11.2017  WKO.5533.162.2017.WCz Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018   Szkoła Podstawowa w Rzeczycy Księżej, Rzeczyca Księża 202, 23-230 Trzydnik Duży Brak
 WKO.5533.177.2017.RK  Renata Kwiatek  07.12.2017   WKO.5533.177.2017.RK Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018 Przedszkole w Zespole Szkół w Woli Okrzejskiej, Wola Okrzejska105A, 21-480 Okrzeja   Brak
  WKO.5533.178.2017.RK  Renata Kwiatek  07.12.2017   WKO.5533.178.2017.RK Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018   Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Woli Okrzejskiej, Wola Okrzejska105A, 21-480 Okrzeja   Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli 
  WKO.5533.181.2017.RK  Renata Kwiatek  07.12.2017   WKO.5533.181.2017.RK Realizacja zaleceń wydanych podczas kontroli w zakresie prawidłowości organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej przeprowadzonej  w dniu 24 marca 2017r. Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Woli Okrzejskiej, Wola Okrzejska105A, 21-480 Okrzeja   Brak
 WKO.5533.207.2017.WCz  Wioletta Czochór  07.12.2017  WKO.5533.207.2017.WCz Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018  Przedszkole w Olbięcinie, Olbięcin 95, 23-230 Trzydnik Duży Brak
 WKO.5533.208.2017.WCz  Wioletta Czochór  07.12.2017 WKO.5533.208.2017.WCz Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018  Szkoła Podstawowa nr 1 w Olbięcinie, Olbięcin 95, 23-230 Trzydnik Duży  Brak
 WKO.5533.209.2017.AK  Anna Koper  15.12.2017  WKO.5533.209.2017.AK  Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018  Szkoła Podstawowa w Tuszowie, Tuszów 159, 23-114 Jabłonna Brak
 WKO.5533.210.2017.AK   Anna Koper  15.12.2017  WKO.5533.210.2017.AK Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018  Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Jabłonnie, Jabłonna 45, 23-114 Jabłonna Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
 WKO.5533.211.2017.AK   Anna Koper  15.12.2017  WKO.5533.211.2017.AK Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018  Przedszkole w Zespole Szkół w Jabłonnie, Jabłonna 45, 23-114 Jabłonna  Brak
 WKO.5533.212.2017.AK   Anna Koper  14.12.2017  WKO.5533.212.2017.AK Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018  V Liceum Ogólnokształcące w Lublinie, ul. Lipowa 7, 20-020 Lublin Brak
 WKO.5533.213.2017.AK   Anna Koper  14.12.2017  WKO.5533.213.2017.AK Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018  Szkoła Podstawowa nr 33 w Lublinie, ul. pogodna 19, 20-337 Lublin Brak
 WKO.5533.214.2017.ER  Ewa Romaniuk  04.12.2017  WKO.5533.214.2017.ER Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018  Szkoła Podstawowa w Mariance, 24-220 Niedrzwica Duża Wydano 4 zalecenia - patrz protokół kontroli  
 WKO.5533.216.2017.ER   Ewa Romaniuk  08.12.2017  WKO.5533.216.2017.ER Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018  Szkoła Podstawowa w Czółnach, Czółna 103, 24-220 Niedrzwica Duża Brak
 WKO.5533.217.2017.ER  Ewa Romaniuk  11.12.2017  WKO.5533.217.2017.ER Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018  Szkoła Podstawowa nr 4 w Puławach, ul. Zabłockiego 8, 24-100 Puławy Wydano 4 zalecenia - patrz protokół kontroli  
 WKO.5533.218.2017.ER  Ewa Romaniuk  28.12.2017  WKO.5533.218.2017.ER Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018 Szkoła Podstawowa nr 6 w Kraśniku, ul. Grunwaldzka 2, 23-204 Kraśnik Wydano 3 zalecenia - patrz protokół kontroli 
 WKO.5533.215.2017.ER  Ewa Romaniuk  06.12.2017  WKO.5533.215.2017.ER Zapewnienie bezpieczeństwa uczniowi Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi w Lublinie, ul. Kazimierza Przerwy Tetmajera 2, 20-362 Lublin  Wydano 3 zalecenia - patrz protokół kontroli 
 WKO.5533.219.2017.ASz  Anna Szczepińska  15.12.2017  WKO.5533.219.2017.ASz Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018 Szkoła Podstawowa nr 34 w Lublinie Brak
 WKO.5533.220.2017.ASz  Anna Szczepińska  07.12.2017  WKO.5533.220.2017.ASz Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018 Szkoła Podstawowa w Jastkowie Brak
 WKO.5533.221.2017.MR  Marcin Rybicki  06.12.2017  WKO.5533.221.2017.MR Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018 Szkoła Podstawowa w Radawcu Dużym, Radawiec Duży 145, 21-030 Motycz Brak
 WKO.5533.228.2017.MR  Marcin Rybicki  28.12.2017  WKO.5533.228.2017.MR Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018 Szkoła Podstawowa w Konopnicy, Konopnica 40, 21-030 Motycz Brak
 WKO.5533.229.2017.MR  Marcin Rybicki  28.12.2017  WKO.5533.229.2017.MR Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018 Publiczna Szkoła Podstawowa w Wikołazie, Wilkołaz Pierwszy 7, 23-212 Wilkołaz Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli 
 WKO.5533.222.2017.RK  Renata Kwiatek  08.12.2017   WKO.5533.222.2017.RK Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018 Szkoła Podstawowa w Sernikach, Serniki 78, 21-107 Serniki Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli  
  WKO.5533.223.2017.RK  Renata Kwiatek  11.12.2017   WKO.5533.223.2017.RK Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018 Szkoła Podstawowa w Pałecznicy, Pałecznica 81, 21-104 Niedźwiada Wydano 3 zalecenia - patrz protokół kontroli  
 WKO.5533.230.2017.MO  Marzanna Ostrowska  11.12.2017  WKO.5533.230.2017.MO Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018 Szkoła Podstawowa w Nowej Jedlance, Nowa Jedlanka 1, 21-109 Stary Uścimów Wydano 8 zaleceń - patrz protokół kontroli  
 WKO.5533.232.2017.MO  Marzanna Ostrowska  11.12.2017  WKO.5533.232.2017.MO Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018 Szkoła Podstawowa w Kaznowie, Kaznów Kolonia 26, 21-110 Ostrów Lubelski Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli  
 WKO.5533.233.2017.MO  Marzanna Ostrowska  14.12.2017  WKO.5533.233.2017.MO Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018 Szkoła Podstawowa w Wielkiem, Wielkie 66, 21-143 Abramów Wydano 6 zaleceń - patrz protokół kontroli  
 WKO.5533.234.2017.MO  Marzanna Ostrowska  14.12.2017  WKO.5533.234.2017.MO  Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018 Szkoła Podstawowa w Wielkolesie,  Wielkolas 27C, 21-143 Abramów Wydano 5 zaleceń - patrz protokół kontroli  
 WKO.5533.235.2017.MO  Marzanna Ostrowska  15.12.2017  WKO.5533.235.2017.MO Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji pzredszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018 Przedszkole Samorządowe w Ostrowie lubelskim, ul. Batorego 4, 21-110 Ostrów Lubelski Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli 
 WKO.5533.237.2017.MO  Marzanna Ostrowska  19.12.2017  WKO.5533.237.2017.MO Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018 Gimnazjum w Abramowie, ul.  Szkolna 31, 21-143 Abramów Wydano 3 zalecenia - patrz protokół kontroli  
WKO.5533.238.2017.MO Marzanna Ostrowska  19.12.2017  WKO.5533.238.2017.MO Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018 Szkoła Podstawowa w Abramowie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Abramowie, ul. Szkolna 31, 21-143 Abramów Wydano 3 zalecenia - patrz protokół kontroli
 WKO.5533.239.2017.MO  Marzanna Ostrowska  19.12.2017  WKO.5533.239.2017.MO Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018  Przedszkole w Abramowie, ul. szkolna 31, 21-143 Abramów Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli 
WKO.5533.240.2017.MO Marzanna Ostrowska  20.12.2017 WKO.5533.240.2017.MO Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018 Szkoła Podstawowa w Woli Bystrzyckiej, Wola Bystrzycka 84, 21-411 Wojcieszków Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
WKO.5533.241.2017.MO Marzanna Ostrowska  20.12.2017 WKO.5533.241.2017.MO Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018 Szkoła Podstawowa w Oszczepalinie, Oszczepalin Drugi 31, 21-411 Wojcieszków Wydano 4 zalecenia - patrz protokół kontroli
 WKO.5533.244.2017.JR  Jan Rećko  08.12.2017  WKO.5533.244.2017.JR Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018  Szkoła Podstawowa w Ostrówku,  21-102 Ostrówek Brak
 WKO.5533.245.2017.JR  Jan Rećko  08.12.2017  WKO.5533.245.2017.JR Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018  Gimnazjum w Ostrówku, 21-102 Ostrówek Brak
 WKO.5533.248.2017.MR  Marcin Rybicki  14.12.2017  WKO.5533.248.2017.MR Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018  Szkoła Podstawowa w Motyczu, Motycz 33, 21-030 Konopnica Brak
 WKO.5533.231.2017.MO  Marzanna Ostrowska  11.12.2017  WKO.5533.231.2017.MO Kontrola realizacji zaleceń wydanych w wyniku kontroli planowej w zakresie prawidłowości organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej, znak: WKO.5532.26.2017.MO, przeprowadzonej w dniu 14 czerwca 2017 r. Szkoła Podstawowa w Nowej Jedlance, Nowa Jedlanka 1, 21-109 Stary Uścimów  Brak
 WKO.5533.236.2017.MO  Marzanna Ostrowska  15.12.2017  WKO.5533.236.2017.MO kontrola realizacji zaleceń wydanych w wyniku kontroli doraźnej w zakresie zgodności pracy przedszkola w roku szkolnym 2016/2017 z przepisami prawa, zapewnienia dziecku niepełnosprawnemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, znak: WKO.5533.1.2017.MO, przeprowadzonej w dniu 25 stycznia 2017 r. Przedszkole Samorządowe w Opolu Lubelskim, ul. Batorego 4, 21-110 Ostrów Lubelski Brak
 WKO.5533.246.2017.ASz  Anna Szczepińska  15.12.2017  WKO.5533.246.2017.ASz Przestrzeganie statutu szkoły oraz praw dziecka Szkoła Podstawowa nr 34 w Lublinie, ul. Kosmowskiej 3, 20-001 Lublin Brak
 WKO.5533.249.2017.MR  Marcin Rybicki  15.12.2017  WKO.5533.249.2017.MR Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018   Publiczna Szkoła Podstawowa w Rudniku Szlacheckim, Rudnik Szlachecki 38, 23-212 Wilkołaz Brak
 WKO.5533.250.2017.MR  Marcin Rybicki  15.12.2017  WKO.5533.250.2017.MR Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018   Szkoła Podstawowa w Skorczycach, Skorczyce 52, 23-250 Urzędów Brak
 WKO.5533.267.2017.MR  Marcin Rybicki  20.12.2017  WKO.5533.267.2017.MR Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018   Publiczna Szkoła Podstawowa w Marianówce, Marianówka 40, 23-212 Wilkołaz Wydano 3 zalecenia - patrz protokół kontroli 
 WKO.5533.268.2017.MR  Marcin Rybicki  20.12.2017  WKO.5533.268.2017.MR Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018   Publiczna Szkoła Podstawowa w Leszczynie, Leszczyna 94a, 23-250 Urzędów Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli  
 WKO.5533.251.2017.WCz  Wioletta Czochór  20.12.2017  WKO.5533.251.2017.WCz Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018   Publiczne Gimnazjum w Trzydniku Dużym, Trzydnik Duży 72,  23-230 Trzydnik Duży Brak
 WKO.5533.252.2017.WCz  Wioletta Czochór 22.12.2017  WKO.5533.252.2017.WCz Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018   Szkoła Podstawowa w Woli Trzydnickiej, Wola Trzydnicka 52a, 23-230 Trzydnik Duży Brak
 WKO.5533.253.2017.WCz  Wioletta Czochór  22.12.2017  WKO.5533.253.2017.WCz Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018   Przedszkole w Trzydniku Dużym, Trzydnik Duży 16, 23-230 Trzydnik Duży  Brak
 WKO.5533.275.2017.WCz  Wioletta Czochór  28.12.2017  WKO.5533.275.2017.WCz Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018   Szkoła Podstawowa w Kłodnicy Dolnej, Kłodnica Dolna 117, 24-224 Borzechów Brak
 WKO.5533.254.2017.ASz  Anna Szczepińska  14.12.2017  WKO.5533.254.2017.ASz Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018   Szkoła Podstawowa nr 4 w Łęcznej Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli  
 WKO.5533.258.2017.ASz  Anna Szczepińska  19.12.2017  WKO.5533.258.2017.ASz Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018   Szkoła Podstawowa w Snopkowie Brak
 WKO.5533.259.2017.ASz  Anna Szczepińska  19.12.2017  WKO.5533.259.2017.ASz Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018   Szkoła Podstawowa w Płouszowicach Brak
 WKO.5533.260.2017.ASz  Anna Szczepińska  20.12.2017  WKO.5533.260.2017.ASz Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018 Szkoła Podstawowa w Tomaszowicach Brak
 WKO.5533.261.2017.ASz  Anna Szczepińska  20.12.2017  WKO.5533.261.2017.ASz Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018 Szkoła Podstawowa w Ożarowie Brak
 WKO.5533.263.2017.ASz  Anna Szczepińska  21.12.2017  WKO.5533.263.2017.ASz Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018 Szkoła Podstawowa w Trawnikach Brak
 WKO.5533.264.2017.ASz  Anna Szczepińska  21.12.2017  WKO.5533.264.2017.ASz Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018 Szkoła Podstawowa w Siostrzytowie Brak
 WKO.5533.265.2017.ASz  Anna Szczepińska  21.12.2017  WKO.5533.265.2017.ASz Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018 Szkoła Podstawowa w Dorohuczy Brak
 WKO.5533.262.2017.EF  Elżbieta Fim  20.12.2017  WKO.5533.262.2017.EF Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018  Gimnazjum w Stoczku Łukowskim, Plac Wielgoska 5, 21-450 Stoczek Łukowski Brak
 WKO.5533.269.2017.DS  Danuta Steć  19.12.2017  WKO.5533.269.2017.DS Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018  Przedszkole Miejskie nr 3 w Puławach, ul. Legionu Puławskiego 8A, 24-100 Puławy Brak
 WKO.5533.277.2017.WCz  Wioletta Czochór  28.12.2017   WKO.5533.277.2017.WCz Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018  Gimnazjum w Borzechowie, Borzechów Kolonia 277, 24-224  Borzechów Brak
 WKO.5533.254.2017.ASz1  Anna Szczepińska  14.12.2017  WKO.5533.254.2017.ASz1 Przeprowadzanie postępowania powypadkowego Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Łęcznej, ul. Jaśminowa 6, 21-010 Łęczna Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli 
 WKO.5533.270.2017.BG  Barbara Grzesiak Gabriela Porzyć  19.12.2017  WKO.5533.270.2017.BG Udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i opieki Szkoła Podstawowa w Chmielniku, Chmielnik 2, 24-200 Bełżyce Wydano 3 zalecenia - patrz protokół kontroli  
 WKO.5533.266.2017.DS  Danuta Steć  19.12.2017  WKO.5533.266.2017.DS Organizacja pracy przedszkola w roku szkolnym 2017/2018 i jej zgodność z przepisami prawa Prywatne Przedszkole "Strumyk" w Lublinie, ul. Juranda 7, 20-629 Lublin Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli 
 WKO.5533.278.2017.JZ  Janusz Zuń  21.12.2017  WKO.5533.278.2017.JZ Prawidłowość organizowania i udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie, ul. Bursztynowa 22, 20-576 Lublin Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli 
 WKZ.5533.58.2017.HD  Halina Dudzińska-Zuchniarz 16,19.12.2017  WKZ.5533.58.2017.HD Realizacja zapisów Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. Nr 6 z 2002r. poz.69 z późn. zm.). Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Lublinie, ul. Narutowicza 30/3 Wydano 3 zalecenia - patrz protokół kontroli 
 WKZ.5533.59.2017.HD  Halina Dudzińska-Zuchniarz  16,19.12.2017  WKZ.5533.59.2017.HD Realizacja zapisów Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. Nr 6 z 2002r. poz.69 z późn. zm.).  Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Lublinie, ul. Narutowicza 30/3 Wydano 3 zalecenia - patrz protokół kontroli 
WES.5533.15.2017.SG Sławomir Gąbka, Bożenna Jedlińska 10.10.2017 WES.5533.15.2017.SG Realizacja zaleceń Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mełgwi Brak

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2017-07-19 11:20:54
Data publikacji: 2017-07-19 14:06:46
Osoba sporządzająca dokument: Paluch Krzysztof
Osoba wprowadzająca dokument: Denejko Elżbieta
Liczba odwiedzin: 8623

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2018-12-17 12:57:20Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-06-04 13:24:36Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-05-29 11:11:31Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-05-24 15:03:08Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-05-17 12:10:30Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-05-16 14:43:42Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-05-16 14:12:39Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-04-19 10:43:28Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-04-12 14:08:50Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-04-06 12:01:57Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-03-30 10:12:46Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-03-15 15:07:48Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-03-15 15:00:32Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-03-06 15:23:31Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-02-27 13:31:19Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-02-27 13:12:13Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-02-20 10:59:09Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-02-19 11:18:07Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-02-16 15:34:32Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-02-16 15:32:37Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-02-16 15:15:57Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-02-13 13:24:51Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-02-13 13:14:31Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-02-13 09:03:03Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-02-13 08:07:27Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-01-31 11:20:15Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-01-30 11:22:25Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-01-30 09:36:50Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-01-25 13:06:22Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-01-25 09:02:42Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-01-25 08:43:37Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-01-24 15:19:29Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-01-24 14:20:25Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-01-24 14:10:04Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-01-24 14:02:27Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-01-24 13:09:06Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-01-24 12:56:36Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-01-24 12:28:02Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-01-24 10:36:34Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-01-24 09:56:00Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-01-24 08:33:09Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-01-23 14:14:57Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-01-23 13:56:24Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-01-23 12:53:41Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-01-23 12:47:02Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-01-23 12:37:43Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-01-23 11:44:24Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-01-23 10:50:00Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-01-23 10:25:27Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-01-23 10:06:49Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-01-18 09:48:51Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-01-18 09:37:09Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-01-18 09:29:07Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-01-17 14:06:59Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-01-17 11:27:57Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-01-17 11:17:49Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-01-17 10:55:31Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-01-17 10:38:30Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-01-17 09:41:55Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-01-16 15:14:34Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-01-16 13:25:31Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-01-16 13:06:45Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-01-16 12:34:05Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-01-16 12:11:17Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-01-16 11:57:04Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-01-16 11:17:08Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-01-16 08:50:13Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-01-15 15:17:52Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-01-15 14:40:21Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-01-15 14:24:18Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-01-15 14:23:36Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-01-15 14:21:48Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-01-15 13:46:45Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-01-15 12:34:23Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-01-15 12:04:50Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-01-15 11:43:08Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-01-15 11:19:18Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-01-15 10:40:19Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-01-15 10:33:02Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-01-15 10:32:09Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-01-15 10:13:11Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-01-15 10:07:06Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-01-15 09:56:08Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-01-11 18:28:04Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-01-10 15:15:29Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-01-10 15:12:33Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-01-10 15:07:46Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-01-08 08:16:25Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-01-08 08:08:40Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-01-08 07:55:08Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-01-05 15:13:57Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-01-05 15:11:51Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-01-05 14:49:01Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-01-05 14:46:05Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-01-05 14:39:53Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-01-05 14:36:29Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-01-05 14:32:33Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-01-05 14:28:23Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-01-05 14:04:54Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-01-05 14:03:32Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-01-05 12:55:32Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-01-05 12:52:22Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-01-05 11:54:02Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-01-05 11:45:58Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-01-05 11:33:54Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-01-05 11:22:11Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-01-05 11:04:37Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-01-05 10:56:07Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-01-05 10:37:46Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-01-05 10:20:57Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-01-04 15:14:53Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-01-04 15:05:39Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-01-04 14:55:14Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-01-04 12:29:22Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-01-04 12:24:00Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-01-04 11:34:09Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-01-04 09:18:03Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-01-02 14:58:57Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-01-02 11:50:13Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-01-02 11:47:54Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-01-02 11:44:46Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-01-02 11:22:05Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-01-02 11:11:30Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-01-02 10:20:41Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-01-02 10:16:57Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-01-02 09:27:20Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-01-02 08:37:08Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-12-29 11:17:29Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-12-29 11:15:09Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-12-29 11:13:56Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-12-29 11:12:51Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-12-28 14:37:43Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-12-28 14:35:50Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-12-28 12:34:40Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-12-28 12:26:19Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-12-28 11:48:41Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-12-28 11:46:13Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-12-28 11:42:55Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-12-27 10:54:49Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-12-27 10:36:00Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-12-27 09:54:42Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-12-27 09:53:28Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-12-27 09:51:15Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-12-27 09:49:16Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-12-27 09:32:12Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-12-27 09:30:53Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-12-27 09:29:39Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-12-27 09:21:10Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-12-27 09:16:20Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-12-27 09:13:34Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-12-21 15:09:14Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-12-21 11:42:55Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-12-21 09:15:04Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-12-20 14:23:34Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-12-19 14:44:17Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-12-19 14:39:24Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-12-19 13:52:02Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-12-19 13:14:36Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-12-19 11:20:30Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-12-19 09:06:12Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-12-18 11:37:24Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-12-18 11:31:41Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-12-12 13:09:07Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-12-11 13:55:09Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-12-11 11:33:17Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-12-07 21:50:37Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-12-05 10:51:09Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-12-04 15:05:10Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-12-04 15:03:55Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-12-04 14:46:55Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-12-04 14:06:21Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-12-04 13:59:39Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-12-04 12:55:13Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-12-04 12:44:38Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-12-04 12:37:37Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-11-30 13:25:13Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-11-30 13:01:32Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-11-30 12:51:37Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-11-29 18:42:41Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-11-29 18:41:10Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-11-29 13:50:47Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-11-29 11:38:09Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-11-29 11:00:29Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-11-28 13:57:43Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-11-28 11:37:47Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-11-28 11:32:45Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-11-28 11:07:11Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-11-28 10:47:38Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-11-28 10:44:25Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-11-28 10:33:11Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-11-28 10:31:24Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-11-28 10:28:39Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-11-28 10:20:02Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-11-28 09:44:33Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-11-24 14:38:40Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-11-24 14:21:52Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-11-24 13:51:07Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-11-24 13:40:53Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-11-24 11:46:47Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-11-24 11:31:03Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-11-24 10:59:28Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-11-24 10:36:34Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-11-24 10:04:54Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-11-24 09:56:09Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-11-24 09:03:46Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-11-24 08:56:02Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-11-24 08:46:11Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-11-24 08:41:13Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-11-24 08:36:21Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-11-20 09:54:25Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-11-17 12:13:49Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-11-13 15:02:34Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-11-13 12:35:31Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-11-13 11:54:47Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-11-13 11:43:42Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-11-13 11:09:17Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-11-13 10:59:35Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-11-08 08:55:22Noskowicz DariuszModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-11-08 08:53:17Noskowicz DariuszModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-11-07 12:00:11Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-11-07 11:59:47Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-11-07 11:55:25Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-11-07 11:09:22Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-11-07 10:48:48Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-11-07 10:41:13Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-10-26 14:05:17Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-10-24 08:46:08Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-10-23 12:58:35Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-10-23 11:52:51Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-10-23 11:47:43Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-10-23 11:40:45Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-10-19 14:20:44Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-10-05 15:13:57Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-10-05 15:04:46Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-10-05 15:01:37Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-10-05 14:23:52Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-10-03 13:54:25Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-10-03 13:49:55Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-10-03 13:38:20Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-09-08 12:03:24Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-08-25 10:52:07Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-08-25 10:24:43Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-08-24 13:19:55Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-08-24 13:19:18Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-08-24 13:17:53Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-08-24 13:14:28Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-08-17 14:53:37Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-08-17 14:50:22Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-08-02 13:33:09Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-08-01 09:20:04Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja