Jesteś tutaj: Strona główna / Kuratorium / Ogłoszenia / artykuł

Rozstrzygnięcie uzupełniającego otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2017 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
21 czerwca 2017

Lubelski Kurator Oświaty informuje o rozstrzygnięciu uzupełniającego otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży. W załączeniu tabela z podziałem dotacji celowej z budżetu na dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży w 2017 roku z podziałem na formy prawne podmiotów (w pliku Podział dotacji 2017 - konkurs 2.pdf).

W celu sporządzenia stosownej umowy należy niezwłocznie złożyć w Kuratorium Oświaty (pok. 107, I piętro) następujace dokumenty:

  1. zaktualizowany kosztorys zadania, zgodny z otrzymaną dotacją (jeśli dotyczy);
  2. pisemne oświadczenie, że prowadzona działalność nie stała się działalnością gospodarczą (art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) i oferent nie będzie osiągać zysku przy realizacji zleconego zadania.
  3. aktualny numer konta bankowego, na który zostanie przekazana dotacja.

Umowy podpisywane będą przed rozpoczęciem realizacji zadania. Umowy dostarczone w trakcie trwania turnusu lub po jego zakończeniu nie będą podpisywane, a organizator nie otrzyma przyznanego dofinansowania. Środki finansowane będą przekazywane po uprzednim przedłożeniu potwierdzenia (wydruk z systemu teleinformatycznego), że zgłoszenie wypoczynku zostało zamieszczone w bazie wypoczynku.

Przyznaną dotację należy rozliczyć składając sprawozdanie w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania. Wszystkie zmiany w rozliczeniu finansowym w stosunku do złożonego kosztorysu zadania należy udokumentować, podając przyczynę ich powstania.
 

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2017-06-21 08:43:22
Data publikacji: 2017-06-21 08:50:53
Osoba sporządzająca dokument: Kotyło Grzegorz
Osoba wprowadzająca dokument: Kotyło Grzegorz
Liczba odwiedzin: 1949