Wzory wniosków o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
10 maja 2022

Poniżej zamieszono wzory wniosków składanych do Lubelskiego Kuratora Oświaty o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Przed wyborem właściwego wzoru dokumentu prosimy o zwrócenie uwagi na termin zakończenia stażu.

Wnioski nauczycieli, którzy zakończyli staż na stopień nauczyciela dyplomowanego do 31 sierpnia 2018 roku

- wniosek dyrektora

- wniosek nauczyciela

 

Wnioski nauczycieli, którzy zakończyli staż w okresie od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r.

- wniosek dyrektora

- wniosek nauczyciela

 

Wnioski nauczycieli, którzy zakończyli staż po 31 sierpnia 2019 r.

- wniosek dyrektora

- wniosek nauczyciela

 

Jednocześnie przypominamy, że nauczyciel przed złożeniem do Lubelskiego Kuratora Oświaty wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego powinien zarejestrować się w module rejestracyjnym pod adresem https://www.kuratorium.lublin.pl/?akc=rn Dopiero po rejestracji konta wnioskodawca będzie miał możliwość wydrukowania wypełnionej Karty informacyjnej, którą należy dołączyć do wniosku i składanej dokumentacji. Zamieszczone w Karcie informacyjnej dane będą podstawą sporządzenia decyzji będącej wynikiem przeprowadzonego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty postępowania administracyjnego.

Wnioski wraz z dokumentacją powinny być składane w siedzibie Kuratorium Oświaty w Lublinie (ul. 3 Maja 6, 20-950 Lublin, kancelaria, pokój nr 9) w godzinach 7.30 – 15.30 lub właściwej delegaturze.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2017-05-18 09:54:32
Data publikacji: 2017-05-18 09:55:32
Osoba sporządzająca dokument: Misiak Jolanta
Osoba wprowadzająca dokument: Misiak Jolanta
Liczba odwiedzin: 48365

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2023-05-26 12:39:51Dariusz NoskowiczModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-11-03 15:01:01Dariusz NoskowiczModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-06-09 11:13:31Dariusz NoskowiczModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-06-04 12:16:55Misiak JolantaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-10-01 14:34:35Dariusz NoskowiczModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-01-29 10:04:08Dariusz NoskowiczModyfikacja treściPoprzednia wersja