Jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności / artykuł

Badania systemu oddziaływań profilaktycznych w Polsce

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
17 stycznia 2017

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół i Placówek
Województwa Lubelskiego

Uprzejmie informuję, że od października 2016 r. na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej jest realizowane zadanie publiczne pn. "Przeprowadzenie całościowych badań dotyczących funkcjonowania systemu oddziaływań profilaktycznych w Polsce". Zadanie to zostało powierzone do realizacji Fundacji "Masz Szansę" w ramach otwartego konkursu ofert. Nadrzędnym celem działań zaplanowanych w ramach projektu jest przeprowadzenie wielowymiarowej diagnozy sytuacji w zakresie działań psychoprofilaktycznych podejmowanych na rzecz uczniów w polskich szkołach. Diagnoza będzie obejmować:

  • ocenę potrzeb profilaktycznych uczniów i wychowanków w szkołach;
  • ewaluację działań profilaktycznych realizowanych w środowiskach szkolnych;
  • uwarunkowania ekonomiczno-organizacyjne i prawno-administracyjne profilaktyki w szkołach;
  • uwarunkowania społeczno-kulturowe działalności profilaktycznej.

Do udziału w badaniach będą zaproszeni uczniowie, nauczyciele, rodzice, przedstawiciele samorządów, realizatorzy działań profilaktycznych. Wynikiem przeprowadzonych analiz będą raporty z badań uczniów i uczestników społeczności szkolnej oraz zestaw rekomendacji dotyczących wdrażania ulepszonych rozwiązań w zakresie uwarunkowań, jakości i form działań profilaktycznych dla uczniów i wychowanków. Wnioski z diagnozy, zalecenia i rekomendacje zostaną szeroko udostępnione, jako wsparcie dla szkół i realizatorów profilaktyki.

Realizacja projektu zakończy się w grudniu 2018 roku. W tym czasie zaplanowano przeprowadzenie dwukrotnych badań na terenie szkół w 2017 i w 2018 roku. Zachęcam Państwa Dyrektorów do współpracy z Fundacją „Masz Szansę” realizującą projekt oraz z osobami odpowiadającymi za prowadzenie badań, co pozwoli na uzyskanie ważnych informacji na temat efektywności dotychczasowych działań profilaktycznych i planowania dalszych działań.


Z poważaniem
Teresa Misiuk
Lubelski Kurator Oświaty

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2017-01-17 09:58:16
Data publikacji: 2017-01-19 13:09:04
Osoba sporządzająca dokument: Skutnik Jan
Osoba wprowadzająca dokument: Skutnik Jan
Liczba odwiedzin: 11201