Terminy dystrybucji podręczników zaadaptowanych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
05 sierpnia 2016

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej podpisało umowy na wydruk i dystrybucję adaptacji dla uczniów klas II i III szkół podstawowych z następującymi Wykonawcami:
• w systemie Braille’a z firmą P.H.U. Impuls Ryszard Dziewa, ul. Powstania Styczniowego 95d/2, 20-706 Lublin,
• w druku powiększonym z firmą „System Graf” drukarnia Agencja Reklamowo – Wydawnicza Janusz Laskowski z siedzibą w Zemborzycach Tereszyńskich nr 73 B, 20-515 Lublin,
• dla uczniów mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się w tym niesłyszących, słabosłyszących z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją z firmą Altix Sp. z o. o. z siedzibą w warszawie przy ul. Chlubnej nr 88, 03-051 Warszawa.
• dla uczniów niesłyszących z nagraniami w polskim języku migowym Altix Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chlubnej nr 88, 03-051 Warszawa.
Zgodnie z harmonogramami ustalonymi z Wykonawcami terminy dystrybucji adaptacji do szkół oraz rezerwy do kuratoriów oświaty przedstawiają się następująco:
• w systemie Braille’a - 05-10.08.2016 r.
• w druku powiększonym - 12-23.08.2016 r.
• dla uczniów mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się w tym niesłyszących, słabosłyszących z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją - 12-16.08.2016 r.
• dla uczniów niesłyszących z nagraniami w polskim języku migowym - 12-16.08.2016 r.

Przypominamy Państwu Dyrektorom o konieczności zapewnienia w ww. terminach dystrybucji obecności w szkołach osoby upoważnionej do odbioru przesyłki i dysponującej pieczęcią szkoły, która niezwłocznie sprawdzi, czy szkoła otrzymała wszystkie ujęte adaptacje składające się z odpowiedniej liczby tomów, czy adaptacje nie są uszkodzone lub wadliwe fabrycznie oraz zgłosi ewentualne wady /uszkodzenia Wykonawcy w celu dokonania niezwłocznej wymiany oraz potwierdzi w aplikacji odbiór adaptacji zgodnie z przyjętymi założeniami na etapie zbierania i generowania zamówień ze szkół.
 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2016-08-05 09:33:06
Data publikacji: 2016-08-05 09:35:02
Osoba sporządzająca dokument: Misiak Jolanta
Osoba wprowadzająca dokument: Misiak Jolanta
Liczba odwiedzin: 9104