Jesteś tutaj: Strona główna / Rodzice i uczniowie / Rekrutacja / artykuł

Zmiana zarządzeń nr 9/ 2016 i nr 10/ 2016 w sprawie harmonogramów czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
31 maja 2016

Szanowni Państwo
Prezydenci, Starostowie, Burmistrzowie, Wójtowie,
Dyrektorzy szkół i placówek
z województwa lubelskiego

W załączeniu poniżej publikujemy zarządzenia Lubelskiego Kuratora Oświaty zmieniające Zarządzenie nr 9/ 2016 i nr 10/ 2016 w sprawie harmonogramów czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół publicznych na terenie województwa lubelskiego na rok szkolny 2016/ 2017.

Wprowadzone zmiany są wynikiem licznych pytań kierowanych do Lubelskiego Kuratora Oświaty odnośnie do możliwości skrócenia okresu, w którym prowadzone będą poszczególne czynności wynikające z rekrutacji a także wątpliwości interpretacyjnych związanych z możliwością wcześniejszego, niż określa to brzegowy termin ujęty w zarządzeniach, opublikowania przez komisje rekrutacyjne listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Ww. zmiana spowoduje również rozłożenie w czasie wszystkich niezbędnych czynności związanych z badaniem przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy kandydatów do szkół prowadzących kształcenie zawodowe.

W związku z powyższym proszę o kierowanie się podczas podejmowania czynności rekrutacyjnych wyłącznie treścią ww. zarządzeń, z pominięciem pisma Lubelskiego Kuratora Oświaty do organów prowadzących z dnia 18 kwietnia 2016 roku nr WRE.537.8.2016.JM, w którym poruszono m. in. kwestie regulowane obecnie zapisami ww. zarządzeń zmieniających.

Kurator Oświaty w Lublinie
Teresa Misiuk

zmiana zarządzenie rekrutacja gimnazja.pdf
zmiana zarzadzenie rekrutacja ponadgimnazjalne.pdf

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2016-05-31 09:04:35
Data publikacji: 2016-05-31 09:32:36
Osoba sporządzająca dokument: Noskowicz Dariusz
Osoba wprowadzająca dokument: Noskowicz Dariusz
Liczba odwiedzin: 2853