Awans zawodowy nauczyciela dyplomowanego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
03 czerwca 2015

 

Przypominamy, że nauczyciel składający wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego powinien wypełnić również tzw. Kartę informacyjną i dołączyć ją do dokumentacji. Prosimy o czytelne wypełnianie kart oraz wpisywanie pełnych danych osobowych (w przypadku osób posiadających dwa imiona); zamieszczone w karcie dane będą podstawą sporządzenia decyzji będącej wynikiem postępowania administracyjnego.
Jednocześnie zwracamy uwagę, że w przypadku uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego wnioskodawca będzie zobowiązany do podania swojego numeru identyfikacyjnego PESEL w celu przekazania tych danych przez kuratora oświaty do bazy danych SIO. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2015 r., poz.45 z późn.  zm.) Lubelski Kurator Oświaty przekazuje do lokalnej bazy Systemu Informacji Oświatowej do zbioru danych nauczyciela dane identyfikacyjne i dziedzinowe w związku z nadanym stopniem awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Przekazanie do SIO danych obejmujących stopień awansu zawodowego jest możliwe po uprzednim pozyskaniu numeru identyfikacyjnego PESEL.
Zgodnie z:
1/ art. 94 ww. ustawy dane nauczyciela zgromadzone w zbiorze danych nauczyciela w lokalnej bazie danych SIO są przechowywane przez okres 5 lat od dnia wprowadzenia do zbioru ostatniej informacji. Po upływie okresu przechowywania dane nauczyciela zgromadzone w lokalnej bazie danych SIO zostają z niej niezwłocznie usunięte. Za zgodą nauczyciela, wyrażoną na piśmie, dane nauczyciela zgromadzone w lokalnej bazie danych SIO mogą być przechowywane w tej bazie przez okres dłuższy niż 5 lat od dnia wprowadzenia do zbioru ostatniej informacji;
2/ art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz.1182 ze zm.) przetwarzanie tych danych jest dopuszczalne, ponieważ jest to niezbędne dla spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.
Szczegółowe informacje dotyczące sposobu postępowania w tej sprawie uzyskają Państwo po zakończeniu etapu prac komisji kwalifikacyjnej.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2015-06-03 10:28:52
Data publikacji: 2015-06-03 10:32:49
Osoba sporządzająca dokument: Misiak Jolanta
Osoba wprowadzająca dokument: Misiak Jolanta
Liczba odwiedzin: 14650