Informacja w sprawie ustalenia odpłatności obowiązującej w 2015 r. za akredytację placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych oraz placówek doskonalenia nauczycieli

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
07 stycznia 2015

Zgodnie z:

  • § 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 227, poz. 2247 z późn. zm.),
  • § 12 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. Nr 227, poz. 2248 z późn. zm.)

w oparciu o założenia przyjęte do projektu ustawy budżetowej na 2015 r. określające prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2015 roku na poziomie 101,2 %.

ustala się

wysokość opłaty wnoszonej w 2015 r. przez placówki i ośrodki prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych oraz placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o uzyskanie akredytacji w kwocie 964,28 zł (słownie złotych: dziewięćset sześćdziesiąt cztery 84/100).

Wpłaty należy dokonywać na rachunek bankowy Kuratorium Oświaty w Lublinie:
NBP O/O Lublin

95 1010 1339 0056 5622 3100 0000

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2015-01-07 08:20:45
Data publikacji: 2015-01-07 08:20:50
Osoba sporządzająca dokument: Dariusz Noskowicz
Osoba wprowadzająca dokument: Dariusz Noskowicz
Liczba odwiedzin: 8164