Konkurs stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pochodzenia romskiego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
27 sierpnia 2012

W ramach realizowanego projektu "EDUKACJA - KROK DO LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI" Związek Romów Polskich ogłasza konkurs stypendialny stypendiów motywacyjnych Ministra Administracji i Cyfryzacji dla uczniów pochodzenia romskiego uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych.

Swoją kandydaturę mogą zgłosić Romowie, którzy mają obywatelstwo polskie, uczą się w szkołach ponadgimnazjalnych w systemie dziennym bądź złożyli papiery do szkoły ponadgimnazjalnej na pierwszy rok. Również absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, którzy ukończą naukę będą mogli otrzymać stypendium.
Osoby aplikujące powinny posługiwać się językiem romani oraz kultywować tradycje romskie. Jest to najważniejszym warunkiem otrzymania stypendium, który będzie skrupulatnie weryfikowany. Mile widziani będą także laureaci konkursów oraz olimpiad. Rekrutacja odbędzie się na terenie całej Polski. Aplikującymi mogą być uczniowie szkół zawodowych, techników, liceum ogólnokształcących. Status materialny stypendystów nie będzie brany pod uwagę.

Wszelkie informacje dotyczące konkursu stypendialnego oraz formularz zgłoszeniowy i spis wymaganych dokumentów do nadesłania dostępne są na stronie internetowej Związku Romów Polskich  www.romowie.com w zakładce Stypendia romskie.

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć lub przesłać do Związku Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 wrzesnia 2012 r.

W przypadku wniosku przesłanego pocztą decyduje data stempla pocztowego, wniosek musi być wysłany listem poleconym lub przesyłką kurierską.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2012-08-27 12:00:39
Data publikacji: 2012-08-29 09:41:13
Osoba sporządzająca dokument: Gmur Izabela
Osoba wprowadzająca dokument: Jaworowska Dorota
Liczba odwiedzin: 6162