Informacja w sprawie ustalenia odpłatności obowiązującej w 2014 r. za akredytację placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych oraz placówek doskonalenia nauczycieli

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
27 lutego 2014

Zgodnie z:

  • § 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 227, poz. 2247 późn. zm.),
  • § 12 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. Nr 227, poz. 2248).

w oparciu o założenia przyjęte do projektu ustawy budżetowej na 2014 r. określające prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2014 roku na poziomie 102,4 %.

ustala się

wysokość opłaty wnoszonej w 2014 r. przez placówki i ośrodki prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych oraz placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o uzyskanie akredytacji w kwocie 952,84 zł (słownie złotych: dziewięćset pięćdziesiąt dwa 84/100).

Wpłaty należy dokonywać na rachunek bankowy Kuratorium Oświaty w Lublinie:
NBP O/O Lublin
95 1010 1339 0056 5622 3100 0000

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2010-12-29 12:16:43
Data publikacji: 2010-12-29 12:18:37
Osoba sporządzająca dokument: Siwek Paweł
Osoba wprowadzająca dokument: Siwek Paweł
Liczba odwiedzin: 10495