Informacja w sprawie ustalenia odpłatności obowiązującej w 2010 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
28 grudnia 2009

Informacja w sprawie ustalenia odpłatności obowiązującej w 2010 r. za akredytację placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych oraz placówek doskonalenia nauczycieli.

Zgodnie z:
- § 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 227, poz. 2247),
- § 12 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. Nr 227, poz. 2248).

w oparciu o założenia przyjęte do projektu ustawy budżetowej na 2010 r. określające prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 2010 roku

ustala się

wysokość opłaty wnoszonej w 2010 r. przez placówki i ośrodki prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych oraz placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o uzyskanie akredytacji w kwocie 861,53 zł (słownie złotych: osiemset sześćdziesiąt jeden 53/100).

Wpłaty należy dokonywać na rachunek bankowy Kuratorium Oświaty w Lublinie:
NBP O/O Lublin

69 1010 1339 0056 5613 9150 0000
 

Lubelski Kurator Oświaty

Krzysztof Babisz

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2009-12-28 14:09:31
Data publikacji: 2009-12-28 14:09:43
Osoba sporządzająca dokument: Siwek Paweł
Osoba wprowadzająca dokument: Siwek Paweł
Liczba odwiedzin: 2345