Konkurs Grantowy Funduszu Polskich Organizacji Pozarządowych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
20 czerwca 2024

Rozpoczął się nabór wniosków projektowych do 3 edycji Konkursu Grantowego Funduszu Polskich Organizacji Pozarządowych (POP Fund). Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych projektów wspierających włączenie dzieci uchodźczych z Ukrainy w polski system edukacji. 

Nabór wniosków rozpoczął się 18 czerwca 2024 i potrwa do 10 lipca 2024 do godz. 23:59 przez system obsługi grantów dostępny pod linkiem: https://witkac.pl/#/Urzad/Index/382.

W ramach tej edycji Konkursu możliwe jest składanie wniosków wyłącznie w obszarze priorytetowym: Wsparcie włączenia i kontynuacji nauki dzieci-uchodźców w polskich szkołach, w ramach którego wskazane są następujące działania priorytetowe:
  1. „Szkoły sobotnie”, umożliwiające ukraińskim uczniom naukę języka ukraińskiego i utrzymanie ciągłości nauki w systemie edukacji w Ukrainie przy jednoczesnym uczęszczaniu stacjonarnie do polskich szkół. 
  2. Wsparcie językowe i edukacyjne dla uczniów najstarszych klas szkół ponadpodstawowych i maturzystów.
  3. Działania wspierające integrację uczniów polskich i ukraińskich w szkołach - projekty jedynie realizowane w partnerstwie z placówkami edukacyjnymi lub władzami samorządowymi.
  4. Zajęcia dotyczące funkcjonowania w lokalnej społeczności dla rodziców i uczniów - projekty jedynie realizowane w partnerstwie z placówkami edukacyjnymi lub władzami samorządowymi.
Korepetycje przedmiotowe i dodatkowa nauka języka polskiego, a także komponenty wsparcia psychospołecznego są dopuszczalne tylko w przypadku wbudowania w szerszy program wsparcia. W ramach działania 3 możliwe jest skierowanie części aktywności projektowych do nauczycieli w celu podnoszenia ich umiejętności pracy w środowisku wielokulturowym. Wyżej oceniane będą projekty zawierające różnorodne działania skierowane do sprecyzowanej grupy docelowej, w tym do grup szczególnie narażonych na wykluczenie, w tym romskich uchodźców z Ukrainy. Preferowane, a w działaniach 3 i 4 wymagane, jest zawarcie partnerstwa z placówkami edukacyjnymi lub władzami samorządowymi. 

Budżet Konkursu Grantowego wynosi 1.200 000 zł i przewidziane jest sfinansowanie: 
  • 12 projektów małych (o kwocie grantu do 50 000 zł),
  • 3 projektów średnich (o kwocie grantu do 200 000 zł).
Projekty będą mogły rozpocząć się 15 sierpnia 2024 i mogą trwać maksymalnie 10 miesięcy (do 15 czerwca 2025). Każdy wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek projektowy. Pełny regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępny jest na stronie: https://popfund.pl/wp-content/uploads/2024/06/Regulamin-3-edycji-konkursu-grantowego-POP-Fund.pdf

Ważne terminy:

  • 26 czerwca 2024 (środa) o godz. 11:00 - spotkanie informacyjne online dla wnioskodawców dotyczące przygotowania wniosków na platformie Google Meet, link: https://meet.google.com/pct-ydoe-zov 
  • 10 lipca 2024 (środa), godz. 23:59 - zakończenie naboru wniosków
  • 8 sierpnia 2024 (czwartek) - ogłoszenie wyników konkursu na stronie Funduszu: https://popfund.pl/

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2024-06-20 08:02:56
Data publikacji: 2024-06-20 08:03:04
Osoba sporządzająca dokument: Brewczak Agnieszka
Osoba wprowadzająca dokument: Brewczak Agnieszka
Liczba odwiedzin: 265