Komunikat dotyczący kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
04 kwietnia 2024

Szanowni Państwo
Przypominamy,  że możliwość prowadzenia kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli mają wyłącznie akredytowane placówki doskonalenia nauczycieli, które uzyskały zgodę kuratora oświaty – właściwego ze względu na siedzibę placówki - na prowadzenie kursu kwalifikacyjnego, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2023 r., poz. 2738).

Kursy kwalifikacyjne mogą być prowadzone wyłącznie w  zakresie wymienionym  w  § 21 ust. 1 pkt 1 i 2 ww. rozporządzenia w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, tj.  w zakresie:
- przygotowania pedagogicznego dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu;
- pedagogiki specjalnej dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu;
- wychowania do życia w rodzinie;
- zarządzania oświatą.

Po ukończeniu kursu kwalifikacyjnego organizator kursu (akredytowana placówka doskonalenia nauczycieli) wydaje jego uczestnikowi świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego według wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.

Nie jest możliwe prowadzenie kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli z innego zakresu niż wskazany powyżej i przez inne jednostki niż akredytowane placówki doskonalenia nauczycieli.


Tylko kursy kwalifikacyjne prowadzone zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli umożliwiają nabycie kwalifikacji niezbędnych do zajmowania stanowiska nauczyciela, w rozumieniu przepisów
rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2023 r., poz. 2102).

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2024-04-04 14:06:36
Data publikacji: 2024-04-05 10:19:47
Osoba sporządzająca dokument: Michalska Eliza
Osoba wprowadzająca dokument: Sępoch Aleksandra
Liczba odwiedzin: 591