Jesteś tutaj: Strona główna / Kuratorium / Wsparcie finansowe / artykuł

Wyniki naboru wniosków o wsparcie finansowe Lubelskiego Kuratora Oświaty w zakresie przedsięwzięć organizowanych w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
18 grudnia 2023

W dniu 14 grudnia 2023 roku odbyło się posiedzenie zespołu ds. przyznawania przez Lubelskiego Kuratora Oświaty wsparcia finansowego w zakresie organizacji olimpiad, konkursów, przeglądów oraz innych form współzawodnictwa i prezentacji osiągnięć uczniów na obszarze województwa lubelskiego, realizowanych w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. w celu wybrania i zarekomendowania Lubelskiemu Kuratorowi Oświaty przedsięwzięć spełniających warunki konkursu i kwalifikujących się do objęcia wsparciem finansowym.
W wyznaczonym terminie do Kuratorium Oświaty w Lublinie wpłynęły 33 oferty (załącznik nr 1). Spośród wszystkich ofert, 6 wniosków nie spełniło wymogów formalnych konkursu (załącznik nr 2), w związku z czym nie zostały poddane merytorycznej ocenie.
W wyniku prac zespołu analizującego pozostałe 27 ofert, pozytywnie zarekomendowano Lubelskiemu Kuratorowi Oświaty 19 ofert, które spełniły formalne i merytoryczne warunki konkursu oraz uzyskały wymaganą punktację (załącznik nr 3). Według zasad i kryteriów określonych w regulaminie udzielania wsparcia, 8 wniosków zostało odrzuconych z uwagi na niewystarczającą liczbę przyznanych punktów.

Wysokość przyznanego dofinansowania wynika z liczby uzyskanych punktów według zasady:
100 – 95 pkt                100 % dofinansowania,
  94 – 90 pkt                  90 % dofinansowania,
  89 – 80 pkt                  80 % dofinansowania
  79 – 70 pkt                  70 % dofinansowania,
  69 – 60 pkt                  50 % dofinansowania.

UWAGA:
Przypominamy, że na podstawie pkt 16 Regulaminu udzielania wsparcia przez Lubelskiego Kuratora Oświaty dla szkół, przedszkoli i placówek systemu oświaty, objętych nadzorem pedagogicznym Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie organizacji olimpiad, konkursów, przeglądów oraz innych form współzawodnictwa i prezentacji osiągnięć uczniów na obszarze województwa lubelskiego, organizowanych w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. podmioty, które otrzymały wsparcie Lubelskiego Kuratora Oświaty zobowiązane są do dostarczenia do Kuratorium Oświaty w Lublinie, w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników, zaktualizowanego harmonogramu i kosztorysu przedsięwzięcia oraz kopii udzielonego przez organ prowadzący pełnomocnictwa/upoważnienia do dokonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem jednostki, w tym do zawierania w imieniu organu prowadzącego umów.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2023-12-18 08:34:41
Data publikacji: 2023-12-18 08:35:23
Osoba sporządzająca dokument: Brewczak Agnieszka
Osoba wprowadzająca dokument: Brewczak Agnieszka
Liczba odwiedzin: 833