Uwaga na oferty szkoleń rzekomo potwierdzających kwalifikacje

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
30 listopada 2023

Ministerstwo Edukacji i Nauki wydało komunikat dotyczący ofert szkoleń, których organizatorzy zapewniają potencjalnych uczestników o otrzymaniu „zaświadczenia na druku MEN/MEiN potwierdzającego kwalifikacje zawodowe". Należy zwrócić uwagę, że dkumenty wydawane po ukończeniu kształcenia prowadzonego w formach pozaszkolnych (na kursach) nie mają statusu dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (zob. ustawa oraz rozporządzenie). W obszarze oświaty (kształcenie na poziomie szkolnictwa branżowego, tj. w zakresie zawodów nauczanych w szkołach branżowych I i II stopnia, technikach i szkołach policealnych) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wydają okręgowe komisje egzaminacyjne po przeprowadzeniu egzaminu. Są to: świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, certyfikat kwalifikacji zawodowej, dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, dyplom zawodowy. Wzory tych dokumentów określają przepisy wydane na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Zaświadczenie o ukończeniu kursu jest wydawane przez organizatora kursu i potwierdza wyłącznie uczestnictwo w danym kursie, nie zaświadcza natomiast o uzyskanych efektach kształcenia i kwalifikacjach.  
Pełny komunikat jest dostępny pod adresem https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/uwaga-na-kursy-oferowane-przez-komercyjne-firmy-szkoleniowe

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2023-11-30 09:23:32
Data publikacji: 2023-11-30 09:24:58
Osoba sporządzająca dokument: Misiak Jolanta
Osoba wprowadzająca dokument: Misiak Jolanta
Liczba odwiedzin: 488