Jesteś tutaj: Strona główna / Nadzór / Kontrola / artykuł

Informacja o realizacji kontroli w miesiącu maj 2023 r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
05 czerwca 2023

W miesiącu marcu 2023 r. wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz wizytatorzy Delegatury w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu przeprowadzili 8 kontroli planowych, w tym: 
 • 5 kontroli w zakresie zgodności z przepisami prawa przyjmowania do szkół i wspomagania nauki osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi podlegającymi obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (szkoła podstawowa – 4, technikum – 1),
 • 2 kontrole w zakresie zgodności z przepisami prawa zwiększenia dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych (przedszkole – 2)
 • 1 kontrola w zakresie zgodności z przepisami prawa zwiększenia dostępności i jakości wsparcia udzielanego uczniom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych (szkoła podstawowa – 1).

Natomiast wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz wizytatorzy Delegatury w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu przeprowadzili 47 kontroli doraźnych, w tym: 
 • 11 kontroli wynikających ze skarg,
 • 11 kontroli w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły w roku szkolnym 2021/22 oraz 2022/23,
 • 7 kontroli dotyczących realizacji zaleceń,
 • 6 kontroli w zakresie  prowadzenia  przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej,
 • 6 kontroli w zakresie zgodności funkcjonowania szkoły / placówki z arkuszem organizacji i przepisami prawa w roku szkolnym 2022/2023,
 • 2 kontrole w zakresie zgodności przeprowadzania rekrutacji słuchaczy w latach 2021-2023,
 • 1 kontrola w zakresie spełniania warunków określonych w art.14 ust. 3 oraz art. 172 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) przez szkołę niepubliczną,
 • 1 kontrola w zakresie przestrzegania kompetencji rady pedagogicznej,
 • 1 kotrola dortycząca przestrzegania przez dyrektora szkoły przepisów dotyczących obowiązku szkolnego,
 • 1 kontrola w zakresie zgodności z prawem postanowień statutu szkoły.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2023-06-05 10:45:45
Data publikacji: 2023-06-05 10:45:52
Osoba sporządzająca dokument: Dudek Marek
Osoba wprowadzająca dokument: Dudek Marek
Liczba odwiedzin: 465