Konkurs plastyczny pt. „Razem dbajmy o czyste powietrze”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
27 marca 2023

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego wspólnie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Kuratorium Oświaty w Lublinie serdecznie zapraszają dzieci z terenu województwa lubelskiego do udziału w kolejnej edycji konkursu plastycznego pt. „Razem dbajmy o czyste powietrze”. Głównym celem konkursu jest kształtowanie odpowiednich postaw, zachowań i działań proekologicznych związanych z ochroną powietrza wśród najmłodszej części społeczeństwa.

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:
  • dzieci przedszkolne,
  • uczniowie klas I-III szkół podstawowych.
Zadaniem uczestników będzie wymyślenie i narysowanie, namalowanie lub wyklejenie pracy inspirowanej tytułem konkursu. Najciekawsze z nich mają szansę nie tylko na nagrody rzeczowe, ale także na publikację w kalendarzu na 2024 rok. Praca musi zostać wykonana samodzielnie dowolną techniką plastyczną (np. rysunek, malunek, wydzieranka itp.), w formacie A3 lub A4 oraz w orientacji poziomej, a następnie przesłana w postaci skanu lub zdjęcia na adres srodowisko@lubelskie.pl. Żeby praca została zakwalifikowana, należy dodatkowo dostarczyć do organizatora wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia (można to zrobić pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną – wówczas dokument musi zawierać podpis elektroniczny). Termin składania zgłoszeń upływa 8 maja 2023 r.

Na autorów sześciu najciekawszych prac czekają nagrody rzeczowe o wartości około: 800 zł (I miejsce), 700 zł (II miejsce), 600 zł (III miejsce). Jury przyzna także po 50 wyróżnień w każdej z kategorii, czyli w sumie 100 równorzędnych nagród rzeczowych o wartości ok. 150 zł każda.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2023-03-27 08:17:52
Data publikacji: 2023-03-27 08:18:21
Osoba sporządzająca dokument: Brewczak Agnieszka
Osoba wprowadzająca dokument: Brewczak Agnieszka
Liczba odwiedzin: 2385