Historie rodzinne. Konkurs genealogiczny „Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna” - II edycja

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
23 marca 2023

Organizatorzy, Archiwa Państwowe i Ministerstwo Edukacji i Nauki zapraszają do udziału w II edycji konkursu uczniów kl. IV-VII szkoły podstawowej

Głównym celem konkursu jest poznanie historii rodziny poprzez rozmowy
z najbliższymi, odkrywanie domowych pamiątek, dokumentów i starych fotografii, wykorzystanie zasobów bibliotek, Internetu oraz archiwaliów zgromadzonych
w archiwach państwowych.


Zadaniem uczestników będzie stworzenie drzewa genealogicznego własnej rodziny
w ramach projektu edukacyjnego z elementami pracy badawczej, pod opieką nauczyciela, na podstawie m.in. rozmów (wywiadów) z rodziną, kwerendy w archwium rodzinnym oraz w archiwach państwowych. 


Termin zgłoszenia pracy konkursowej - do 4 maja 2023 r.

Cele szczegółowe konkursu:
a) poznanie przez uczniów historii rodzinnej oraz zainteresowanie uczniów tematyką poszukiwań
genealogicznych, w szczególności w oparciu o zasoby archiwów państwowych, o których mowa
w art. 24 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnych (Dz. U. z 2020 r. poz.
164, z późn. zm.), 
b) rozbudzenie w uczniach zainteresowania kulturą i historią społeczności lokalnej, regionalnej, narodu lub państwa,
c) uwrażliwienie uczniów na kultywowanie pamięci i szacunek dla przeszłości, w tym kulturowe
dziedzictwo dokumentacyjne, na przykładzie genealogii rodziny,
d) rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości oraz umiejętności cyfrowych uczniów,
e) kształtowanie postaw patriotycznych oraz zwiększenie poczucia tożsamości narodowej uczniów,
f) propagowanie wśród uczniów wiedzy na temat gromadzenia i sposobów zabezpieczania pamiątek
przeszłości w archiwach rodzinnych.

 

Etapy konkursu i wyniki

Konkurs składa się z dwóch etapów.

W I etapie wojewódzkie komisje konkursowe wybiorą 3 finalistów, którzy przejdą do etapu ogólnopolskiego.

W II etapie kapituła konkursu wybierze spośród nich, 3 laureatów i przyzna 12 wyróżnień.

Finaliści zostaną uhonorowani okolicznościowymi dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez Archiwa Państwowe.

Laureaci oraz wyróżnieni uczniowie otrzymają okolicznościowe dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Ministra Edukacji i Nauki.

Listy finalistów zostaną ogłoszone najpóźniej do 31 maja 2023 roku.

Lista laureatów i wyróżnionych uczniów zostanie ogłoszona do 30 czerwca 2023 roku.

Szczegółowe informacje o konkursie  można znaleźć na stronie Archiwa Rodzinne Niepodległej  archiwarodzinne.gov.pl
oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki 
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/druga-edycja-konkursu-bez-korzeni-nie-zakwitniesz-moja-wielka-i-mala-ojczyzna

Uczestnik powinien przygotować projekt konkursowy w aplikacji pod opieką rodzica
i nauczyciela oraz w konsultacji z archiwistami z Archiwów Państwowych

https://lublin.ap.gov.pl/zapraszamy-do-udzialu-w-konkursie-bez-korzeni-nie-zakwitniesz-moja-wielka-i-mala-ojczyzna-2/

Zgłoszenia pracy konkursowej ucznia dokonuje nauczyciel - opiekun projektu, przez formularz zgłoszeniowy: https://archiwarodzinne.gov.pl/konkurs/formularz-zgloszeniowy

Regulamin Konkursu genealogicznego "Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna"Koordynatorzy konkursu:
Dominika Staszczyk - st.wizytator, Wydział Kształcenia Ogólnego, Kuratorium Oświaty w Lublinie
tel. 81 53 85 248, e-mail: dominika.staszczyk@kuratorium.lublin.pl
Jan Rećko - st. wizytator, Wydział Kształcenia Ogólnego, Kuratorium Oświaty w Lublinie
e-mail: jan.recko@kuratorium.lublin.pl

Galeria

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2023-03-23 08:00:32
Data publikacji: 2023-03-23 08:06:36
Osoba sporządzająca dokument: Staszczyk Dominika
Osoba wprowadzająca dokument: Staszczyk Dominika
Liczba odwiedzin: 1693