Komunikat Lubelskiego Kuratora Oświaty w sprawie zgłaszania przez komisje rekrutacyjne informacji o wolnych miejscach w publicznych przedszkolach, szkołach, centrach i placówkach województwa lubelskiego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
15 marca 2023

Szanowni Państwo Dyrektorzy,
publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów województwa lubelskiego
 
Na podstawie § 10 pkt 8 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 2431), mając na uwadze obowiązek udostępnienia na stronie Kuratorium Oświaty, informacji o wolnych miejscach, zobowiązuje się komisje rekrutacyjne do przekazania Lubelskiemu Kuratorowi Oświaty, informacji o liczbie wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole, placówce zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, w których jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne lub postępowanie uzupełniające oraz na kwalifikacyjnym kursie zawodowym, kształceniu ustawicznym w formach pozaszkolnych, zajęciach rozwijających zainteresowania lub zajęciach rozwijających uzdolnienia, na które jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne lub postępowanie uzupełniające. 

Informację o wolnych miejscach należy przesłać do Kuratorium Oświaty w Lublinie poprzez panel kontaktowy - system GSOK (Globalny System Obsługi Kuratorium), bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w następnym dniu roboczym po podaniu do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych w postepowaniu rekrutacyjnym oraz postepowaniu uzupełniającym.

Na podstawie danych przekazanych przez komisje rekrutacyjne, informacja o wolnych miejscach w publicznych szkołach, placówkach i centrach na terenie województwa lubelskiego, będzie dostępna na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Lublinie w zakładkach:
  • WYKAZ WOLNYCH MIEJSC W SZKOŁACH I PLACÓWKACH
Adres strony:  https://www.kuratorium.lublin.pl/?akc=rekr
wolne miejsca w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole, placówce zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania oraz na zajęciach rozwijających zainteresowania lub zajęciach rozwijających uzdolnienia, na które jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne lub postępowanie uzupełniające.
  •  WYKAZ KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH
Adres strony:  https://www.kuratorium.lublin.pl/kkz.php
wolne miejsca w formach pozaszkolnych kształcenia ustawicznego: na kwalifikacyjnym kursie zawodowym, kursie umiejętności zawodowych, kursie kompetencji ogólnych oraz na innych kurach umożliwiających uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, prowadzonych przez publiczne placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego oraz publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe.

                                                                                                                                                                                                            Lubelski Kurator Oświaty
                                                                                                                                                                                                                      Teresa Misiuk
 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2023-03-15 15:20:59
Data publikacji: 2023-03-16 07:55:59
Osoba sporządzająca dokument: Podkańska Ewa
Osoba wprowadzająca dokument: Denejko Elżbieta
Liczba odwiedzin: 3573