Priorytet 3 "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025" - wyniki naboru wniosków na 2023 rok

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
10 marca 2023

W ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”  do Kuratorium Oświaty w Lublinie wpłynęło 455 wniosków dyrektorów placówek wychowania przedszkolnego, szkół i bibliotek pedagogicznych, opiewające na kwotę wsparcia w wysokości 2 582 060,00 zł.

Zgodnie z  przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” (Dz. U. z 2021 r., poz. 1675) Zespół powołany przez Lubelskiego Kuratora Oświaty dokonał analizy formalnej  wniosków o udzielenie wsparcia finansowego organom prowadzącym placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne.

Po przeprowadzeniu analizy formalnej, zgodnie z przepisem § 9 ust. 1 ww. rozporządzenia Zespół zakwalifikował do udzielenia wsparcia finansowego 239 wniosków:
  1. 68 placówek wychowania przedszkolnego,
  2. 171 szkół i bibliotek pedagogicznych,
opiewające na kwotę wsparcia w wysokości 1 323 480, 00 zł.

W załączeniu wykaz placówek wychowania przedszkolnego / szkół / bibliotek zakwalifikowanych do objęcia wsparciem finansowym w ramach ww. programu.

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2023-03-10 14:48:18
Data publikacji: 2023-03-10 14:48:28
Osoba sporządzająca dokument: Dudek Marek
Osoba wprowadzająca dokument: Dudek Marek
Liczba odwiedzin: 3350