Jesteś tutaj: Strona główna / Nadzór / Kontrola / artykuł

Informacja o realizacji kontroli w miesiącu styczeń 2023 r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
02 lutego 2023

W miesiącu styczeń 2023 r. wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz wizytatorzy Delegatury w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu przeprowadzili 10 kontroli planowych, w tym: 

 • 6 kontroli w zakresie zgodności z przepisami prawa zwiększenia dostępności i jakości wsparcia udzielanego uczniom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych (2 - szkoła podstawowa, 1 - liceum ogólnokształcące, 2 - branżowa szkoła I stopnia, 1 - technikum),
 • 3 kontrole w zakresie zgodności z przepisami prawa realizacji zajęć wychowanie do życia w rodzinie (1 - liceum ogólnokształcące, 3 - technikum),
 • 1 kontrola w zakresie zgodności z przepisami prawa organizacji i realizacji turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników (1 – centrum kształcenia zawodowego).
 
Natomiast wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz wizytatorzy Delegatury w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu przeprowadzili 119 kontroli doraźnych, w tym: 
 • 32 kontrole wynikające ze skarg,
 • 38 kontroli w zakresie zgodności funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji i przepisami prawa w roku szkolnym 2022/2023,
 • 16 kontroli w zakresie organizacji innej formy wychowania przedszkolnego
 • 7 kontroli w zakresie organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
 • 7 kontroli dotyczących realizacji zaleceń,
 • 6 kontroli w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły w roku szkolnym 2021/22 oraz 2022/23,
 • 4 kontrole w zakresie  prowadzenia  przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej,
 • 2 kontrole w zakresie zapewnienia uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,
 • 2 kontrole w zakresie organizacji kształcenia specjalnego,
 • 2 kontrole dotyczące organizacji i przebiegu egzaminów semestralnych w roku szkolnym 2022/2023,
 • 1 kontrola w zakresie przestrzegania kompetencji rady pedagogicznej,
 • 1 kontrola dotycząca organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • 1 kontrola w zakresie z zgodności z przepisami prawa funkcjonowania monitoringu wizyjnego w szkole w związku zapewnieniem bezpieczeństwa uczniów.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2023-02-02 11:29:52
Data publikacji: 2023-02-02 11:30:12
Osoba sporządzająca dokument: Dudek Marek
Osoba wprowadzająca dokument: Dudek Marek
Liczba odwiedzin: 1859