Wykaz kontroli doraźnych przeprowadzonych od 01.01.2023 do 31.12.2023

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
05 stycznia 2023

Zgodność prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania z przepisami prawa w latach szkolnych 2020/2021, 2021/2022 i 2022/2023Sygnatura protokołu
kontroli
Nazwisko i imię
wizytatora
przeprowadzającego
kontrolę
Termin kontroli Numer upoważnienia Zakres kontroli Nazwa, adres szkoły/placówki Zalecenia
DZ.5533.1.2023.DK Dorota Kurzyńska 02.02.2023 DZ.5533.1.2023.DK Przestrzeganie przez dyrektora organizacji pracy przedszkola zgodnie z przepisami prawa (planowania i organizowania pracy rady pedagogicznej, realizowania zadań zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej), udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole w kontekście badanej skargi. Przedszkole Miejskie nr 2 w Zamościu, ul. Gminna 32, 22-400 Zamość Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DZ.5533.4.2023.AP Agnieszka Pachla, Marzena Poździk 05.01.2023 DZ.5533.4.2023.AP Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, opieki i wychowania. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Werbkowicach, ul. Jana Pawła II 17, 22-550 Werbkowice Wydano 5 zaleceń - patrz protokół kontroli
DZ.5533.7.2023.MP Marzena Poździk 11.01.2023 DZ.5533.7.2023.MP Prawidłowość organizacji kształcenia specjalnego i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w kontekście wyjasnienia sprawy przekazanej w ramach interwencji Posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Przemysława Czarnka. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Błogosławionego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju, ul. 3-go Maja 3, 23-400 Biłgoraj Zaleceń nie wydano
DZ.5533.13.2023.AST Anna Startek 01.02.2023 DZ.5533.13.2023.AST Organizacja innej formy wychowania przedszkolnego Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Ks. Stanisława Staszica w Czerniczynie, Czerniczyn 79, 22-500 Hrubieszów Zaleceń nie wydano
DZ.5533.14.2023.AST Anna Startek 01.02.2023 DZ.5533.14.2023.AST Organizacja innej formy wychowania przedszkolnego Punkt Przedszkolny przy Publicznej Szkole Podstawowej w Dąbrowie, dąbrowa 31, 22-500 Hrubieszów Zaleceń nie wydano
DZ.5533.17.2023.MP Marzena Poździk 03.02.2023 DZ.5533.17.2023.MP Organizacja innej formy wychowania przedszkolnego. Publiczny Punkt Przedszkolny "Leśne skrzaty" w Żurawnicy, Żurawnica 85, 22-470 Zwierzyniec Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
DZ.5533.18.2023.MP Marzena Poździk 03.02.2023 DZ.5533.18.2023.MP Organizacja innej formy wychowania przedszkolnego Punkt Przedszkolny  w Wywłoczce, Wywłoczka 153, 22-470 Zwierzyniec Zaleceń nie wydano
DZ.5533.19.2023.MG Maria Gruszka 10.02.2023 DZ.5533.19.2023.MG Organizacja innej formy wychowania przedszkolnego Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Ślipczu z siedziba w Kozodawach, Kozodawy 83, 22-500 Hrubieszów Wydano 5 zaleceń - patrz protokół kontroli
DZ.5533.20.2023.MG Maria Gruszka 10.02.2023 DZ.5533.20.2023.MG Organizacja innej formy wychowania przedszkolnego Zamiejscowy Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mienianach z siedzibą w Cichobórzu, Cichobórz 81A, 22-500 Hrubieszów Wydano 3 zalecenia - patrz protokół kontroli
DZ.5533.23.2023.AP Agnieszka Pachla, Marzena Poździk 08.02.2023 DZ.5533.23.2023.AP Przestrzeganie przepisów prawa w zakresie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego wchodząca w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Werbkowicach, ul. Jana Pawła II 17, 22-550 Werbkowice Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DZ.5533.24.2023.MG Maria Gruszka 8,14.02.2023 DZ.5533.24.2023.MG Sytacja wychowawcza w klasie... w kontekście badanej skargi. Szkoła Podstawowa w Łabuniach im. Dzieci Zamojszczyzny w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w łabuniach, ul. Zamojska 1, 22-437 Łabunie Zaleceń nie wydano
DZ.5533.25.2023.DK Dorota Kurzyńska 14.02.2023 DZ.5533.25.2023.DK Zapewnienie berzpieczeństwa uczniom w szkole, w tym uczniom klasy II podczas zajęć wychowania fizycznego w dniu 26 października 2022 r. w kontekście badanej skargi. Szkoła Podstawowa im. Zołnierzy Września 1939 r. w Majdanie Górnym, ul. Długa 180, 22-600 Majdan Górny Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DZ.5533.37.2023.DK Dorota Kurzyńska 01.032.2023 DZ.5533.37.2023.DK Prawidłowość organizacji kształcenia specjalnego w latach 2018-2021 oraz zapewnienia bezpieczeństwa w czasie zajęć organizowanych przez szkołę w kontekście badanej skargi. Prywatna szkoła Podstawowa ICO w Tomaszowie Lubelskim, ul. Króla Zygmunta 63, 22-600 Tomaszów Lubelski Zaleceń nie wydano
DZ.5533.40.2023.AST Anna Startek 15.03.2023 DZ.5533.40.2023.AST Sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły:... Szkoła Podstawowa im. Szymona Szymonowica w Czernięcinie, Czernięcin Główny 159, 23-465 Turobin Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DZ.5533.41.2023.MG Maria Gruszka 16.03.2023 DZ.5533.41.2023.MG Zapewnienie bezpieczeństwa w szkole. Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu, ul. Łukasińskiego 30a, 22-400 Zamość Zaleceń nie wydano
DZ.5533.46.2023.MP Marzena Poździk, Agnieszka Pachla 03.04.2023 DZ.5533.46.2023.MP Zapewnienie bezpieczeństwa  uczniom oraz sposób organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej w Wielączy w kontekście rozpatrywanej skargi. Szkoła Podstawowa w Wielączy kolonii, Wielącza Kolonia 110,22-460 Szczebrzeszyn Wydano 3 zalecenia - patrz protokół kontroli
DZ.5533.47.2023.MP Marzena Poździk, Agnieszka Pachla 05.04.2023 DZ.5533.47.2023.MP Zapewnienie bezpieczeństwa  uczniom oraz sposób organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej w Sułowie w kontekście rozpatrywanej skargi. Szkoła Podstawowa w Sułowie, Sułów 64,22-448 Sułów Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DZ.5533.48.2023.MP Marzena Poździk, Agnieszka Pachla 20.04.2023 DZ.5533.48.2023.MP Zapewnienie bezpieczeństwa  uczniom oraz sposób organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej w Tworyczowie w kontekście rozpatrywanej skargi. Szkoła Podstawowa w Tworyczowie, Tworyczów 124,22-448 Sułów Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
DZ.5533.54.2023.KJ  Krzysztof jaremko 27.04.2023 DZ.5533.54.2023.KJ Udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej posiadającym opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz organizacja kształcenia specjalnego dzieci niepełnosprawnych. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Majdanie Sopockim Pierwszym, Majdan Sopocki Pierwszy 113, 22-672 Susiec Wydano 3 zalecenia- patrz protokół kontroli
DZ.5533.56.2023.ABT/KJ Aneta Bartoszczyk-Trochimiuk
Krzysztof Jaremko
18.05.2023 DZ.5533.56.2023.ABT/KJ Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w kontekście skargi nr CRS 160/2023. Szkoła Podstawowa im. gen. Nikodema Sulika w Lubyczy Królewskiej, ul. Jana III Sobieskiego 5, 22-680 Lubycza Królewska Zaleceń nie wydano
DZ.5533.61.2023.AST Anna Startek 12.06.2023 DZ.5533.61.2023.AST Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warynków nauki opieki i wychowania w kontekście zdarzenia, jakie miało miejsce w dniu 14 maja 2023 r. z udziałem ucznia szkoły. Szkoła Podstawowa im. dzieci Zamojszczyzny w Aleksandrowie, Aleksandrów Pierwszy 104, 23-408 Aleksandrów Wydano 1 zalecenie- patrz protokół kontroli
DZ.5533.62.2023.AST Anna Startek 16.06.2023 DZ.5533.62.2023.AST Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warynków nauki opieki i wychowania w kontekście zdarzenia, jakie miało miejsce w dniu 14 maja 2023 r. z udziałem ucznia szkoły. Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Biłgoraju, ul. Sienkiewicza 6, 23-400 Biłgoraj Zaleceń nie wydano
              WES.5533.31.2023.ICS                 Izabela Czajka-Szymona 03.01.2023 WES.5533.31.2023.ICS Zgodność z przepisami prawa organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka... Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Skrzydła" w Lublinie, ul. Jutrzenki 24. Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli.
DBP.5533.1.2023.KS.BBB Katarzyna Sierpotowska,
Barbara Bachonko-Breczko
04.01.2023 DBP.5533.1.2023.KS.BBB Realizacja zaleceń wydanych podczas kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniu 4 lipca 2022 roku. Technikum Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Parczewie, ul. Wojska Polskiego 1, 21-200 Parczew Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
DBP.5533.2.2023.BBB.EG Barbara
Bachonko - Breczko,
Edyta Gawryszuk
05.01.2023 DBP.5533.2.2023.BBB.EG Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zajęć ruchowych w klasie I oraz procedur przeprowadzania postępowania powypadkowego. Szkoła Podstawowa im. Błogosławionych Męczenników Podlaskich w Hrudzie, Hrud 33, 21-500 Biała Podlaska Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
DBP.5533.3.2023.BF Brygida Fabrycka 05.01.2023 DBP.5533.3.2023.BF Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2022/2023. Publiczne Przedszkole Nr 2 im. Janusza Korczaka w Parczewie,ul. Spółdzielcza 5, 21-200 Parczew Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
DBP.5533.4.2023.EK.BF Brygida Fabrycka,
Ewa Kwaśniewska
10.01.2023 DBP.5533.4.2023.EK.BF Realizacja zaleceń wydanych w wyniku kontroli przeprowadzonych w dniach 27 kwietnia 2022 r. i 5 lipca 2022 r. Zespół Oświatowy w Polskowoli, Polskowola 131, 21-302 Kąkolewnica Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
DBP.5533.5.2023.USz Urszula Szubińska 04.01.2023 DBP.5533.5.2023.USz Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2022/2023. Przedszkole Samorządowe w Zespole Placówek Oświatowych w Chotyłowie, ul. Zaleska 2, 21-530 Chotyłów Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DBP.5533.7.2023.KS Katarzyna Sierpotowska 11.01.2023 DBP.5533.7.2023.KS Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji i przpisami prawa w roku szkolnym 2022/2023. Technikum Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Marii Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim, ul. 3 Maja 40/42, 21-560 Międzyrzec Podlaski Wydano 3 zalecenia - patrz protokół kontroli
DBP.5533.8.2023.EK Ewa Kwaśniewska 13.01.2023 DBP.5533.8.2023.EK Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2022/2023. Przedszkole Samorządowe nr 3 im. Marii Kownackiej w Białej Podlaskiej, ul.Warszawska 19 C, 21-500 Biała Podlaska Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
DBP.5533.9.2023.BD Bożena Duklewska 27.01.2023 DBP.5533.9.2023.BD Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2022/2023. Przedszkole w Rzeczycy, ul. Gościniec 74, 21-560 Międzyrzec Podlaski Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DBP.5533.10.2023.AJ Agnieszka Jakubiak 11.01.2023 DBP.5533.10.2023.AJ Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2022/2023. Przedszkole Miejskie nr 1 w Radzyniu Podlaskim, ul. Armii Krajowej 12, 21-300 Radzyń Podlaski Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DBP.5533.12.2023.PG Przemysław Głowacki 12.01.2023 DBP.5533.12.2023.PG Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji i przpisami prawa w roku szkolnym 2022/2023. Szkoła Podstawowa im. J.I.Kraszewskiego w Milanowie, ul. Szkolna 12, 21-210 Milanów Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DBP.5533.13.2023.PG Przemysław Głowacki 13.01.2023 BP.5533.13.2023.PG Realizacja zaleceń wydanych w wyniku kontroli doraźnych przeprowadzanych w dniach 2 i 7 czerwca 2022 roku. Szkoła Podstawowa w Kodeńcu, Kodeniec 71, 21-211 Dębowa Kłoda Wydano 4 zalecenia - patrz protokół kontroli
DBP.5533.14.2023.PG Przemysław Głowacki 17.01.2023 DBP.5533.14.2023.PG Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji i przpisami prawa w roku szkolnym 2022/2023. Szkoła Podstawowa im. J.I.Kraszewskiego w Sosnówce, Sosnówka 117, 21-518 Sosnówka Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DBP.5533.15.2023.BF Brygida Fabrycka 12.01.2023 DBP.5533.15.2023.BF Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2022/2023. Publiczne Przedszkole nr 1 "Pod Krasnalem" w Parczewie, ul. Wojska Polskiego 8 a, 21-200 Parczew Zaleceń nie wydano
DBP.5533.16.2023.USz Urszula Szubińska 13.02.2023 DBP.5533.16.2023.USz Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji i przpisami prawa w roku szkolnym 2022/2023. Szkoła Podstawowa im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Neplach, ul. Parkowa 22, 21-514 Neple Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DBP.5533.17.2023.KS Katarzyna Sierpotowska 18.01.2023 DBP.5533.17.2023.KS Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji i przpisami prawa w roku szkolnym 2022/2023. Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Podlaskiej w Zespole Szkół Samorządowych w Komarówce Podlaskiej, ul. Waleriana Batki 20, 21-311 Komarówka Podlaska Zaleceń nie wydano
DBP.5533.19.2023.EK Ewa Kwaśniewska 24.01.2023 DBP.5533.19.2023.EK Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2022/2023. Samorządowe Przedszkole w Drelowie, ul. Bankowa 17, 21-570 Drelów Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DBP.5533.20.2023.USz Urszula Szubińska 24.01.2023 DBP.5533.20.2023.USz Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2022/2023. Przedszkole w Zespole Szkół im. Kornela Makuszyńskiego
w Małaszewiczach, ul. Wiejska 7a, 24-540 Małaszewicze
Wydano 4 zalecenia - patrz protokół kontroli
DBP.5533.21.2023.USz Urszula Szubińska 24.01.2023 DBP.5533.21.2023.USz Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji i przpisami prawa w roku szkolnym 2022/2023. Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w Małaszewiczach, ul. Wiejska 7a, 21-540 Małaszewicze Wydano 3 zalecenia - patrz protokół kontroli
DBP.5533.22.2023.USz Urszula Szubińska 27.01.2022 DBP.5533.5.2023.USz Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2022/2023. Przedszkole Samorządowe w Zespole Placówek Oświatowych w Janowie Podlaskim, ul. 1 Maja 5, 21-505 Janów Podlaski Wydano 4 zalecenia - patrz protokół kontroli
DBP.5533.24.2023.EK Ewa Kwaśniewska 31.01.2023 DBP.5533.24.2023.EK Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji i przpisami prawa w roku szkolnym 2022/2023. Publiczna Szkoła Podstawowa w Jeziorze, Jezioro 143, 21-220 Siemień Wydano 5 zaleceń - patrz protokół kontroli
DBP.5533.25.2023.KS Katarzyna Sierpotowska 02.02.2023 DBP.5533.25.2023.KS Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji i przpisami prawa w roku szkolnym 2022/2023. Technikum w Zespole Szkół Technicznych im. Unitów Podlaskich w Międzyrzecu Podlaskim, ul. Warszawska 30, 21-560 Międzyrzec Podlaski Wydano 3 zalecenia - patrz prtokół kontroli
DBP.5533.26.2023.KS Katarzyna Sierpotowska 02.02.023 DBP.5533.26.2023.KS Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji i przpisami prawa w roku szkolnym 2022/2023. Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół Technicznych im. Unitów Podlaskich w Międzyrzecu Podlaskim, ul. Warszawska 30, 21-560 Międzyrzec Podlaski Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
DBP.5533.27.2023.PG Przemysław Głowacki 02.02.2023 DBP.5533.27.2023.PG Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji i przpisami prawa w roku szkolnym 2022/2023. Szkoła Podstawowa w Podedwórzu w Zespole Placówek Oświatowych w Podedwórzu, Podedwórze 96, 21-222 Podedwórze Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DBP.5533.28.2023.PG Przemysław Głowacki 03.02.2023 DBP.5533.28.2023.PG Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji i przpisami prawa w roku szkolnym 2022/2023. Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Rudnie, Rudno 129b, 21-210 Milanów Wydano 3 zalecenia - patrz protokół kontroli
DBP.5533.29.2023.AJ Agnieszka Jakubiak 03.02.2023 DBP.5533.29.2023.AJ Srawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły/placówki; organizacja kształcenia specjalnego uczniów niepełnosprawnych; udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej; prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej; pełnienie przez dyrektora szkoły/placówki funkcji przewodniczącego rady pedagogicznej; zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, w związku z dokonywaną oceną pracy dyrektora szkoły/placówki. Szkoła Podstawowa nr 2 w Radzyniu Podlaskim, ul. Sitkowskiego 3, 21-300 Radzyń Podlaski Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
DBP.5533.30.2023.AJ Agnieszka Jakubiak 07.02.2023 DBP.5533.30.2023.AJ Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji i przpisami prawa w roku szkolnym 2022/2023. Szkoła Podstawowa nr 2 w Radzyniu Podlaskim, ul. Sitkowskiego 3, 21-300 Radzyń Podlaski Zaleceń nie wydano
DBP.5533.32.2023.PG Przemysław Głowacki 02.02.2023 DBP.5533.27.2023.PG Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2022/2023. Przedszkole Samorządowe w Podedwórzu w Zespole Placówek Oświatowych w Podedwórzu, Podedwórze 96, 21-222 Podedwórze Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DBP.5533.33.2023.EK Ewa Kwaśniewska 02.02.2023 DBP.5533.33.2023.EK Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji i przpisami prawa w roku szkolnym 2022/2023. Szkoła Podstawowa im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szóstce, Szóstka 8, 21-570 Drelów Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
DBP.5533.34.2023.KS Katarzyna Sierpotowska 07.02.2023 DBP.5533.34.2023.KS Zgodność funkcjonowania szkoły z art. 14 ust.3 oraz art. 172 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) przez szkołę niepubliczną. Szkoła Podstawowa z oddziałami przysposabiającymi do pracy w Radzyniu Podlaskim, ul. Lubelska 25, 21-300 Radzyń Podlaski Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DBP.5533.37.2023.KS Katarzyna Sierpotowska 13.02.2023 DBP.5533.37.2023.KS Zgodność funkcjonowania szkoły z art. 14 ust.3 oraz art. 172 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) przez szkołę niepubliczną w związku z rozszerzeniem kształcenia o zawód technik sterylizacji medycznej. Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak" w Białej Podlaskiej, ul. Plac Wolności 20-22, 21-500 Biała Podlaska Zaleceń nie wydano
DBP.5533.38.2023.KS Katarzyna Sierpotowska 10.02.2023 DBP.5533.38.2023.KS Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji i przpisami prawa w roku szkolnym 2022/2023. Technikum im. Wincentego Witosa w Zespole Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej, ul. Parkowa 7, 21-345 Borki Zaleceń nie wydano
DBP.5533.39.2023.KS Katarzyna Sierpotowska 10.02.2023 DBP.5533.39.2023.KS Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji i przpisami prawa w roku szkolnym 2022/2023. Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej, ul. Parkowa 7, 21-345 Borki Zaleceń nie wydano
DBP.5533.40.2023.BD Bożena Duklewska 15.02.2023 DBP.5533.40.2023.BD Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji i przepisami prawa w roku szkolnym 2022/2023. Zespół Oświatowy Szkoła Podstawowa w Kąkolewnicy, ul. Szkolna 4, 21-302 Kąkolewnica Zaleceń nie wydano
DBP.5533.41.2023.KS Katarzyna Sierpotowska 15.02.2023 DBP.5533.41.2023.KS Zgodność funkcjonowania szkoły z art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe. Szkoły Św. Tomasza z Akwinu - Szkoła Podstawowa , Brzozowy Kąt, 21-311 Komarówka Podlaska Zaleceń nie wydano
DBP.5533.42.2023.KS Katarzyna Sierpotowska 15.02.2023 BP.5533.42.2023.KS Zgodność funkcjonowania szkoły z art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe. Szkoły Św. Tomasza z Akwinu - Liceum Ogólnokształcące, Brzozowy Kąt, 21-311 Komarówka Podlaska Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DBP.5533.43.2023.EK Ewa Kwaśniewska 17.02.2023 DBP.5533.43.2023.EK Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji i przepisami prawa w roku szkolnym 2022/2023. Szkoła Podstawowa w Gródku Szlacheckim, Gródek Szlachecki 140, 21-220 Siemień Wydano 3 zalecenia - patrz protokół kontroli
DBP.5533.44.2023.BD Bożena Duklewska 20.02.2023 DBP.5533.44.2023.BD Sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora przedszkola w związku z dokonywaną oceną pracy dyrektora przedszkola. Przedszkole w Rzeczycy, ul. Gościniec 74, 21-560 Międzyrzec Podlaski Zaleceń nie wydano
DBP.5533.45.2023.PG Przemysław Głowacki 21.02.2023 DBP.5533.45.2023.PG Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji i przepisami prawa w roku szkolnym 2022/2023. Szkoła Podstawowa im. SGO "Polesie" w Jabłoniu, ul. Jadwigi Tokarskiej 2, 21-205 Jabłoń Zaleceń nie wydano
DBP.5533.86.2023.EG.BBB Edyta Gawryszuk, Barbara
Bachonko-Breczko
21.04.2023 DBP.5533.86.2023.EG.BBB Udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w kontekście badanej skargi CRS/92. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Adama Mickiewicza w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Białej Podlaskiej, ul. Leszczynowa 16, 21-500 Biała Podlaska Wydano 2 zalecenia-patrz protokół kontroli
DBP.5533.101.2023.EK.AJ Ewa Kwaśniewska,
Agnieszka Jakubiak
07.07.2023,
13.07.2023
DBP.5533.101.2023.EK.AJ Zapewnienie uczniowi bezpieczeństwa i pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz organizacja kształcenia specjalnego w kontekście badanej skargi CRS 203/2023. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej w Białej Podlaskiej, ul. Sportowa 7, 21-500 Biała Podlaska Wydano 4 zalecenia-patrz protokół kontroli
DCH.5533.1.2023.DS Dariusz Sułkowski 11.01.2023 DCH.5533.1.2023.DS Rekontrola zaleceń wydanych podczas kontroli w dniu 28 października 2022 r. Szkoła Podstawowa im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Żółkiewce, ul. Szkolna3, 22-335 Żółkiewka Zaleceń nie wydano
DCH.5533.2.2023.EL Ewa Lik-Matuła 7-8.01.2023 DCH.5533.2.2023.EL Prawidłowość organizacji i przebiegu egzaminów semestralnych w roku szkolnym 2022/2023. Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Chełmie, ul. Lwowska 12, 22-100 Chełm Wydano 6 zaleceń - patrz protokół kontroli
DCH.5533.3.2023.DK Dariusz Kostecki 08.01.2023 DCH.5533.3.2023.DK Prawidłowość organizacji i przebiegu egzaminów semestralnych w roku szkolnym 2022/2023. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Chełmie, ul. H. Sienkiewicza 22, 22-100 Chełm Wydano 4 zalecenia - patrz protokół kontroli
DCH.5533.4.2023.DS Dariusz Sułkowski 12.01.2023 DCH.5533.4.2023.DS Organizacja innej formy wychowania przedszkolnego. Punkt Przedszkolny "Bajeczne Przedszkole" w Krasnem w Szkole Podstawowej w Pawłowie, Krasne 31, 22-172 Pawłów Zaleceń nie wydano
DCH.5533.5.2023.DS Dariusz Sułkowski 12.01.2023 DCH.5533.5.2023.DS Organizacja innej formy wychowania przedszkolnego. Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lisznie, Liszno 52, 22-171 Kanie Zaleceń nie wydano
DCH.5533.6.2023.DS Dariusz Sułkowski 13.01.2023 DCH.5533.6.2023.DS Organizacja innej formy wychowania przedszkolnego. Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Stefana Wyszyńskiego w Kraśniczynie, ul. Szkolna 1, 22-310 Kraśniczyn zalecen nie wydano
DCH.5533.7.2023.DS Dariusz Sułkowski 17.01.2023 DCH.5533.7.2023.DS Organizacja innej formy wychowania przedszkolnego. Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Synów Pułku w Siennicy Różanej, 22-304 Siennica Różana 257 Zaleceń nie wydano
DCH.5533.8.2023.DS Dariusz Sułkowski 13.01.2023 DCH.5533.8.2023.DS Organizacja innej formy wychowania przedszkolnego. Punkt Przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej im. 9 Pułku Piechoty AK w Białopole Zaleceń nie wydano
DCH.5533.9.2023.KS Krystyna Sawicka 10.01.2023 DCH.5533.9.2023.KS Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2022/2023. Szkoła Podstawowa im. Romualda Traugutta w Uhrze, Uher 32, 22-100 Chełm Zaleceń nie wydano
DCH.5533.10.2023.MP Maria Pawłowicz 11.01.2023 DCH.5533.10.2023.MP Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2022/2023. Przedszkole nr 1 im. Słoneczna Jedyneczka w Krasnymstawie, ul. Sikorskiego 4, 22-300 Krasnystaw Zalecen nie wydano
DCH.5533.11.2023.MP Maria Pawłowicz 13.01.2023 DCH.5533.11.2023.MP Sprawowanie przez dyrektora  nadzoru pedagogicznego oraz organiacja w placówce pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Przedszkole Nr 14 w Chełmie, ul. Gen. Stefana Grota Roweckiego 4a, 22-100 Chełm Zalecen nie wydano
DCH.5533.12.2023.MP Maria Pawłowicz 13.01.2023 DCH.5533.12.2023.MP Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2022/2023. Przedszkole Nr 14 w Chełmie, ul. Gen. Stefana Grota Roweckiego 4a, 22-100 Chełm Zaleceń nie wydano
DCH.5533.14.2023.EW Elżbieta Wołczuk 17.01.2023 DCH.5533.14.2023.EW Organizacja innej formy wychowania przedszkolnego. Punkt Przedszkolny w Starym Brusie, Stary Brus 94, 22-244 Stary Brus Zalecen nie wydano
DCH.5533.15.2023.EW Elżbieta Wołczuk 17.01.2023 DCH.5533.15.2023.EW Organizacja innej formy wychowania przedszkolnego. Punkt Przedszkolny w Suchawie, Suchawa 8b, 22-200 Włodawa Zaleceń nie wydano
DCH.5533.16.2023.EW Elżbieta Wołczuk 17.01.2023 DCH.5533.16.2023.EW Organizacja innej formy wychowania przedszkolnego. Punkt Przedszkolny w Kaplonosach, Kaplonosy 73, 22-205 Wyryki Zaleceń nie wydano
DCH.5533.17.2023.MP Maria Pawłowicz 19.01.2023 DCH.5533.17.2023.MP Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2022/2023. Gminnej Przedszkole w Rejowcu, ul. Dąbrowskiego 1, 22-360 Rejowiec Zaleceń nie wydano
DCH.5533.18.2023.KS Krystyna Sawicka 24.01.2023 DCH.5533.18.2023.KS Organizacja innej formy wychowania przedszkolnego. Punkt Przedszkolny w Stężycy Kolonii Zaleceń nie wydano
DCH.5533.19.2023.KS Krystyna Sawicka 24.01.2023 DCH.5533.19.2023.KS Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2022/2023. Szkoła Podstawowa im. Batalinonów Chłopskich w Jaślikowie Zaleceń nie wydano
DCH.5533.20.2023.MP Maria Pawłowicz 24.01.2023 DCH.5533.20.2023.MP Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2022/2023. Przedszkole nr 5 im. Bajeczka w Krasnymstawie, ul. Poniatowskiego 13, 22-300 Krasnystaw Zaleceń nie wydano
DCH.5533.21.2023.EL Ewa Lik-Matuła 24.01.2024 DCH.5533.21.2023.EL Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2022/2023. Technikum nr 5 w Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie, ul. Jagiellońska 29, 22-100 Chełm Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
DCH.5533.22.2023.EL Ewa Lik-Matuła 24.01.2023 DCH.5533.22.2023.EL Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2022/2023. Branżowa Szkoła I Stopnia nr 5 w Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie, ul. Jagiellońska 29, 22-100 Chełm Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DCH.5533.23.EL.2023.EL Ewa Lik-Matuła 25.01.2023 DCH.5533.23.EL.2023.EL Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2022/2023. Branżowa Szkoła II Stopnia nr 5 w Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie, ul. Jagiellońska 29, 22-100 Chełm Zaleceń nie wydano
DCH.5533.24.2023.MP Maria Pawłowicz 26.01.2023 DCH.5533.24.2023.MP Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2022/2023. Przedszkole Miejskie nr 1 we Włodawie, ul.Słowackiego 16, 22-200 Włodawa Zaleceń nie wydano
DCH.5533.25.2023.MP Maria Pawłowicz 26.01.2023 DCH.5533.25.2023.MP Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2022/2023. Miejskie Przedszkole Integracyjne we Włodawie, ul. Szkolna 5, 22-200 Włodawa Zaleceń nie wydano
DCH.5533.26.2023.EO Eliza Orzeszko 09.02.2023 DCH.5533.26.2023.EO Organizacja innej formy wychowania przedszkolnego. Punkt Przedszkolny w Kamieniu, Kamień-Kolonia 55, 22-113 Kamień Zalecen nie wydano
DCH.5533.27.2023.EO Eliza Orzeszko 09.02.2023 DCH.5533.27.2023.EO Organizacja innej formy wychowania przedszkolnego. Punkt Przedszkolny nr 2 przy Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu, Kamień-Kolonia 55, 22-113 Kamień Zalecen nie wydano
DCH.5533.28.2023.EO Eliza Orzeszko 09.02.2023 DCH.5533.28.2023.EO Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2022/2023. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu, Kamień-Kolonia 55, 22-113 Kamień Zalecen nie wydano
DCH.5533.29.2023.KS Krystyna Sawicka 03.02.2023 DCH.5533.29.2023.KS Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2022/2023. Szkoła Podstawowa im. Bł. Jana Pawła II w Siedliskach Drugich Zaleceń nie wydano
DCH.5533.30.2023.EW Elżbieta Wołczuk 03.02.2023 DCH.5533.30.2023.EW Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2022/2023. Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Wyrykach, Wyryki Połód 208, 22-205 Wyryki Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DCH.5533.31.2023.EO Eliza Orzeszko 10.02.2023 DCH.5533.31.2023.EO Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2022/2023. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Ireny Sendlerowej w Chełmie, ul. Powstańców Warszawy 10, 22-100 Chełm Zaleceń nie wydano
DCH.5533.32.2023.MP Maria Pawłowicz 03.02.2023 DCH.5533.32.2023.MP Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2022/2023. Przedszkole Miejskie w Rejowcu Fabrycznym, ul. Lubelska 24, 22-170 Rejowiec Fabryczny Zaleceń nie wydano
WES.5533.1.2023.BW Beata Wójcik 19.01.2023 WES.5533.1.2023.BW Spełnianie warunków określonych w art.14 ust.3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) przez szkołę niepubliczną. Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Puławach, ul. dr Mieczysława Kowalskiego 3,
24-100 Puławy
Wydano 3 zalecenia - patrz protokół kontroli.
WES.5533.3.2023.BW Beata Wójcik 03.02.2023 WES.5533.3.2023.BW Spełnianie warunków określonych w art.14 ust.3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) przez szkołę niepubliczną. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Chełmie, ul. Partyzantów 27-29, 22-100 Chełm Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli.
WES.5533.4.2023.ICS Izabela Czajka
-Szymona
10.02.2023 WES.5533.4.2023.ICS Zgodność z przepisami prawa organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w okresie od 1 stycznia 2022 r. do dnia zakończenia kontroli. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno
-Pedagogiczna "Integra", ul. Dziewanny 23/80, 20-539 Lublin
Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli.
WES.5533.2.2023.AP Artur Pawłowski 03.02.2023 WES.55333.2.2023.AP Zgodność organizacji pracy placówki z arkuszem organizacji oraz prawdłowość prowadzenia dokumentacji przebiegu statutowej działalności placówki. Młodzieżowy Dom Kultury w Chełmie, ul. Pocztowa 41, 22-100 Chełm Wydano 5 zaleceń - patrz protokół kontroli.
WES.5533.6.2023.AP Artur Pawłowski 14.02.2023 WES.5533.6.2023.AP Zgodność organizacji pracy placówki z arkuszem organizacji oraz prawdłowość prowadzenia dokumentacji przebiegu statutowej działalności placówki. Młodzieżowy Dom Kultury w Krasnymstawie, ul. Piłsudskiego 5a, 22-300 Krasnystaw Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli.
WES.5533.7.2023.AP Artur Pawłowski 17.02.2023 WES.5533.7.2023.AP Realizacja przez dyrektora zadań w zakresie kryteriów oceny pracy, o których mowa w §9 ust. 1 pkt 6, 10, 11 rozporządzenia MEiN w sprawie oceny pracy nauczycieli. Młodzieżowy Dom Kultury w Krasnymstawie, ul. Piłsudskiego 5a, 22-300 Krasnystaw Wydano 4 zalecenia - patrz protokół kontroli.
DCH.5533.33.2023.EW Elżbieta Wołczuk 09.02.2023 DCH.5533.33.2023.EW Sprawowanie  nadzoru pedagogicznego, organizowanie dla uczniów pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz realizacja zaleceń wynikających z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Starym Brusie, Stary Brus 94, 22-244 Stary Brus Zaleceń nie wydano
DCH.5533.34.2023.MP Maria Pawłowicz 02.02.2023 DCH.5533.34.2023.MP Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2022/2023. Przedszkole nr 11 w Chełmie, ul. Piłsudskiego 25a, 22-100 Chełm Zaleceń nie wydano
DCH.5533.35.2023.DK Dariusz Kostecki 03.02.2023 DCH.5533.35.2023.DK Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2022/2023. II Liceum im. C.K. Norwida w Krasnymstawie, ul. Okrzei 5, 22-300 Krasnystaw Zaleceń nie wydano
DCH.5533.36.2023.EL Ewa Lik-Matuła 10.02.2023 DCH.5533.36.2023.EL Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2022/2023. Technikum nr 1 w Chełmie w Zespole Szkół Budowlanych i Geodezyjnych im. Żołnierzy 24 Pułku Artylerii Pancernej w Chełmie, ul. Batorego 1, 22-100 Chełm Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
DCH.5533.37.2023.EL Ewa Lik-Matuła 13.02.2023 DCH.5533.37.2023.EL Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2022/2023. Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 w Chełmie w Zespole Szkół Budowlanych i Geodezyjnych im. Żołnierzy 24 Pułku Artylerii Pancernej w Chełmie, ul. Batorego 1, 22-100 Chełm Wydano 1 zalecenia - patrz protokół kontroli
DCH.5533.38.2023.EL Ewa Lik-Matuła 13.02.2023 DCH.5533.38.2023.EL Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2022/2023. Branżowa Szkoła II Stopnia nr 1 w Chełmie w Zespole Szkół Budowlanych i Geodezyjnych im. Żołnierzy 24 Pułku Artylerii Pancernej w Chełmie, ul. Batorego 1, 22-100 Chełm Nie wydano zaleceń
DCH.5533.39.2023.EL Ewa Lik-Matuła 15.02.2023 DCH.5533.39.2023.EL Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2022/2023. Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie, ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw Nie wydano zaleceń
DCH.5533.40.2023.EL Ewa Lik-Matuła 16.02.2023 DCH.5533.40.2023.EL Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2022/2023. Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 w Zespole Szkół nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie, ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw Nie wydano zaleceń
DCH.5533.41.2023.KS Krystyna Sawicka 06.02.2023 DCH.5533.41.2023.KS Organizacja etapu rejonowego konkursu przedmiotowego z fizyki w dniu 31 stycznia 2023 r. zgodnie z regulaminem konkursów przedmiotowych. Szkoła Podstawowa im. ks. Józefa Dąbrowskiego w Żółtańcach, ul. Metalowa 89, 22-100 Żółtańce Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DCH.5533.42.2023.KS Krystyna Sawicka 06.02.2023 DCH.5533.42.2023.KS Realizacja zaleceń wydanych po kontroli przeprowadzonej w dniu 28 listopada i 7 grudnia 2022 r.  Szkoła Podstawowa im. ks. Józefa Dąbrowskiego w Żółtańcach, ul. Metalowa 89, 22-100 Żółtańce Wydano 4 zalecenia - patrz protokół kontroli
DCH.5533.43.2023.MP Maria Pawłowicz 07.02.2023 DCH.5533.43.2023.MP Zapewnienie opieki oraz udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej wychowankowi przedszkola. Przedszkole Miejskie nr 1 we Włodawie, ul.Słowackiego 16, 22-200 Włodawa Zaleceń nie wydano
DCH.5533.44.2023.MP Maria Pawłowicz 07.02.2023 DCH.5533.44.2023.MP Realizacja zaleceń wydanych po kontroli przeprowadzonej w dniu 6 października 2022 r. Miejskie Przedszkole Integracyjne we Włodawie, ul. Szkolna 5, 22-200 Włodawa  
DCH.5533.45.2023.EL Ewa Lik-Matuła 09.02.2023 DCH.5533.45.2023.EL Weryfikacja prawidłowości zgłoszenia do egzaminu zawodowego w sesji Zima 2023 uczestniczki kwlifikacyjnego kursu zawodowego w kwalifikacji SPO.05 Publiczna Szkoła Policealna "Edukacja" we Włodawie, ul. Szkolna 1, 22-200 Włodawa Wydano 5 zaleceń - patrz protokół kontroli
DCH.5533.46.2023.EL Ewa Lik-Matuła 14.02.2023 DCH.5533.46.2023.EL Organizacja pracy szkoły w roku szkolnym 2022/2023. Branżowa Szkoła I Stopnia we Włodawie, ul. Żołnierzy WiN 16, 22-200 Włodawa  Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DCH.5533.47.2023.DK Dariusz Kostecki 20.02.2023 DCH.5533.47.2023.DK Przestrzeganie praw ucznia, z uwzględnieniem kwestii zapewnienia uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w szkole, realizacji zadań w ramach nadzoru pedagogicznego pełnionego dyrektora szkoły nad pracą podległych nauczycieli, dostosowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej przez nauczycieli i specjalistów do indywidualnych potrzeb i możliwości. Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Romualda Traugutta w Siedliszczu, ul. Szkolna 34,22-130 Siedliszcze Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DCH.5533.48.2023.EL Dariusz Kostecki 
Ewa Lik-Matuła
24.02.2023
01.03.2023
DCH.5533.48.2023.EL Zgodność prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania z przepisami prawa w latach szkolnych 2020/2021, 2021/2022 i 2022/2023 Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK w Dubience, ul. 3 Maja 4, 22-145 Dubienka Wydano 5 zaleceń - patrz protokół kontroli
WKZ.5533.11.2023.HD Halina Dudzińska 09.03.2023 WKZ.5533.11.2023.HD Kontrola w zakresie warunków realizacji podstawy programowej w zawodzie florysta Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Lublinie, ul. Narutowicza 31/II, 20-019 Lublin Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
WKZ.5533.1.2023.EP Ewa Podkańska 19.01.2023 WKZ.5533.1.2023.EP Sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Bychawie, ul. Reymonta 4b, 23-100 Bychawa Wydano 5 zaleceń - patrz protokół kontroli
WKZ.5533.2.2023.MK Marzanna Kondratowicz 11.01.20232 WKZ.5533.2.2023.MK Sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły roku szkolnym 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe w Biłgoraju, ul. Kościuszki 127, 23-400 Biłgoraj Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
WKZ.5533.3.2023.MK Marzanna Kondratowicz 13.01.2023 WKZ.5533.3.2023.MK Prawidłowość prowadzenia i przechowywania dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe w Biłgoraju, ul. Kościuszki 127, 23-400 Biłgoraj Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
WKZ.5533.4.2023.MK Marzanna Kondratowicz 13.01.2023 WKZ.5533.4.2023.MK Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2022/2023. Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe w Biłgoraju, ul. Kościuszki 127, 23-400 Biłgoraj Nie wydano zaleceń
WKZ.5533.5.2023.BF Beata Filipowska 08.02.2023 WKZ.5533.5.2023.BF Kontrola w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w szkole podczas przerw międzylekcyjnych Technikum Zawodowe w Zespole Szkół w Ostrowie Lubelskim, ul. Unicka 5, 21-110 Ostrów Lubelski Wydano 5 zaleceń - patrz protokół kontroli
WES.5533.9.2023.ICS Izabela Czajka-Szymona 21.02.2023  WES.5533.9.2023.ICS Dontrola dotycząca realizacji zaleceń wydanych w wyniku kontroli przeprowadzonej w dniu 7 listopada 2022 r. Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Progresja" TWP w Lublinie, ul. Hanki Ordonówny 4A, lok. U2 Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli.
DCH.5533.49.2023.EO Eliza Orzeszko 28.02.2023 DCH.5533.49.2023.EO Zapewnienie uczennicy bezpiecznych warunków opieki i przestrzegania Statutu Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Reja w Rejowcu Fabrycznym w zakresie współpracy z rodzicami. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja w Rejowcu Fabrycznym, ul. Lubelska 18, 22-170 Rejowiec Fabryczny Zaleceń nie wydano
DCH.5533.50.2023.MP Maria Pawłowicz 28.02.2023 DCH.5533.50.2023.MP Sprawowanie przez dyrektora nadzoru pedagogicznego oraz organizacja w placówce pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Gminne Przedszkole im. Jana Brzechwy w Siennicy Nadolnej, 22-302 Siennica Nadolna Zaleceń nie wydano
DCH.5533.51.2023.MP Maria Pawłowicz 28.02.2023 DCH.5533.51.2023.MP Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2022/2023. Gminne Przedszkole im. Jana Brzechwy w Siennicy Nadolnej, 22-302 Siennica Nadolna Zaleceń nie wydano
DCH.5533.52.2023.EO Eliza Orzeszko 9.03.2023 13.03.2023 DCH.5533.52.2023.EO Udzielanie przez szkołę pomocy psychologiczno-pedagogicznej w kontekście zarzutów sformułowanych w piśmie rodziców jednego z uczniów Szkoła Podstawowa im.ks. Józefa Dąbrowskiego w Żółtańcach, ul. Metalowa 89, 22-100 Żółtańce Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
DCH.5533.54.2023.EL Ewa Lik-Matuła 16.03.2023 DCH.5533.54.2023.EL Współpraca szkoły z rodzicem ucznia. Technikum nr 5 w Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie, ul. Jagiellońska 29, 22-100 Chełm Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DCH.5533.55.2023.DK Dariusz Kostecki 17.03.2023
20.03.2023
DCH.5533.55.2023.DK W zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego, organizowania dla uczniów pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizacji pracy zgodnie z arkuszem organizacji, dokonywania oceny pracy nauczycieli. II Liceum Ogólnokształcące im. gen. Gustawa Orlicz-Dreszera w Chełmie, ul. Szpitalna 14, 22-100 Chełm Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DCH.5533.56.2023.EL Ewa Lik-Matuła
Dariusz Kostecki
24.02.2023
1-2.03.2023
DCH.5533.56.2023.EL Zgodność z przepisami prawa prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania działalności wychowawczej i opiekuńczej w latach szkolnych 2017/2018, 2018/2019 i 2019/2020. Liceum Ogólnokształcące im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty w Dubience, ul. 3 Maja 4, 22-145 Dubienka Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DCH.5533.57.2023.DK Dariusz Kostecki 24.03.2023 DCH.5533.57.2023.DK Organizacja pracy szkoły w roku szkolnym 2022/2023. II Liceum Ogólnokształcące im. gen. Gustawa Orlicz-Dreszera w Chełmie, ul. Szpitalna 14, 22-100 Chełm Zaleceń nie wydano
DCH.5533.58.2023.EO Eliza Orzeszko 30.03.2023 DCH.5533.58.2023.EO Sprawowanie nadzoru pedagogicznego, organizowanie dla uczniów pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz realizacja zaleceń wynikajacych z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego. Szkoła Podstawowa im. ks. Józefa Dąbrowskiego w Żółtańcach, ul. Metalowa 89, 22-100 Żółtańce Wydano 5 zaleceń - patrz protokół kontroli
DCH.5533.59.2023.DS Dariusz Sułkowski 30.03.2023 DCH.5533.59.2023.DS Współpraca dyrektora szkoły z Radą Rodziców w świetle zapisów Statutu Szkoły i Regulaminu Rady Rodziców oraz przestrzegania przepisów prawa w zakresie wyboru Rady Rodziców. Szkoła Podstawowa im. Prymasa Tysiaclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lisznie, Liszno 52, 22-171 Kanie Wydano 4 zalecenia - patrz protokół kontroli
DCH.5533.60.2023.DK Dariusz Kostecki 6.04.2023 DCH.5533.60.2023.DK Przestrzeganie statutu szkoły oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczniom, którzy nie uczęszczają na lekcje religii. IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. dr Jadwigi Młodowskiej w Chełmie, ul. Św. Mikołaja 4, 22-100 Chełm Zaleceń nie wydano
DCH.5533.61.2023.EO Eliza Orzeszko 14,17.04.2023 DCH.5533.2023.EO Sprawowanie nadzoru pedagogicznego, organizowanie dla uczniów pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz realizacja zaleceń wynikających z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Fajsławicach, Fajsławice 130A, 21-060 Fajsławice Zaleceń nie wydano
WES.5533.15.2023.AP Artur Pawłowski 28.03.2023  WES.5533.15.2023.AP Przestrzeganie statutu placówki w zakresie praw wychowowanka. Bursa Szkolna w Regionalnym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Puławach, ul. Norwida 8A, 24-100 Puławy Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli.
WKZ.5533.6.2023.RO Renata Olszewska 09.02.2023 WKZ.5533.6.2023.RO Sposób rozpatrywania skarg i wniosków oraz nadzór dyrektora szkoły nad pracą pedagoga. Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Nr 3 w Puławach, ul.Piłsudskiego 74, 24-1200 Puławy Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli.
WKZ.5533.7.2023.MK Marzanna Kondratowicz 23.02.2023 WKZ.5533.7.2023.MK Sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły roku szkolnym 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół w Radoryżu Smolanym, Radoryż Smolany 8c, 21-470 Krzywda Zaleceń nie wydano
WKZ.5533.8.2023.MK Marzanna Kondratowicz 23.02.2023 WKZ.5533.8.2023.MK Prawidłowość prowadzenia i przechowywania dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół w Radoryżu Smolanym, Radoryż Smolany 8c, 21-470 Krzywda Zaleceń nie wydano
DCH.5533.62.2023.EL Ewa Lik-Matuła
Dariusz Kostecki
15.04.2023 DCH.5533.62.2023.EL Weryfikacja, czy wszystkie osoby zgłoszone przez Publiczną Szkołę Policealną "Edukacja" we Włodawie do egzaminu zawodowego w sesji LATO 2023 byłu lub sa uczestnikami kwalifikacyjnych kursów zawodowych w kwalifikacjach, które zostały zgłoszone do egzaminu. Publiczna Szkoła Policealna "Edukacja" we Włodawie, ul. Szkolna 1, 22-200 Włodawa Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
DCH.5533.63.2023.DK Ewa Lik-Matuła
Dariusz Kostecki
19 i 20.04.2023 DCH.5533.63.2023.DK Zgodność prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania z przepisami prawa w latach szkolnych 2018/2019 i 2019/2020. Liceum Ogólnokształcące im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty w Dubience, ul. 3 Maja 4, 22-145 Dubienka Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
DCH.5533.64.2023.MP Maria Pawłowicz 19.04.2023 DCH.5533.64.2023.MP Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2022/2023. Przedszkole Miejskie nr 4 im. Kubusia Puchatka w Krasnymstawie, ul. Mickiewicza 12, 22-300 Krasnystaw Zaleceń nie wydano
DCH.5533.65.2023.EO Eliza Orzeszko
Katarzyna Śniatkowska
25.04.2023 DCH.5533.65.2023.EO Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2022/2023. Szkoła Podstawowa im.Konstytucji 3 Maja w Strachosławiu, Strachosław 76, 22-113 Kamień Zaleceń nie wydano
DCH.5533.66.2023.EO Eliza Orzeszko
Katarzyna Śniatkowska
25.04.2023 DCH.5533.66.2023.EO Organizacja innej formy wychowania przedszkolnego. Punkt Przedszkolny w Strachosławiu, Strachosław 76, 22-113 Kamień Zaleceń nie wydano
DCH.5533.67.2023.EO Eliza Orzeszko
Katarzyna Śniatkowska
25.04.2023 DCH.5533.67.2023.EO Organizacja innej formy wychowania przedszkolnego. Punkt Przedszkolny nr 2 przy Szkole Podstawowej im.Konstytucji 3 Maja w Strachosławiu, Strachosław 76, 22-113 Kamień Zaleceń nie wydano
DCH.5533.68.2023.MP Maria Pawłowicz 20.04.2023 DCH.5533.68.2023.MP Sprawowanie przyz dyrektora nadzoru pedagogicznego oraz organizacji w placówce pomocy psychologiczno-pedagogicznej Przedszkole Miejskie nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie, ul. Połaniecka 5, 22-100 Chełm  
DCH.5533.69.2023.MP Maria Pawłowicz 20.04.2023 DCH.5533.69.2023.MP Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2022/2023. Przedszkole Miejskie nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie, ul. Połaniecka 5, 22-100 Chełm  
DCH.5533.70.2023.PM Maria Pawłowicz 19 i 24.04.2023 DCH.5533.70.2023.MP Zapewnienie opieki, współpraca z rodzicami oraz udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej wychowance przedszkola Przedszkole Miejskie nr 4 im. Kubusia Puchatka w Krasnymstawie, ul. Mickiewicza 12, 22-300 Krasnystaw Wydano 1 zalecenie patrz protokół kontroli
DCH.5533.71.2023.DS Dariusz Sułkowski 17.04.2023 DCH.5533.71.2023.DS Sprawowanie nadzoru pedagogicznego, organizowanie dla uczniów pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz realizacja zaleceń wynikających z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Wereszczyńskiej, Wola Wereszczyńska 2, 22-234 Urszulin  Zaleceń nie wydano
DCH.5533.72.2023.KS Katarzyna Śniatkowska 28.04.2023 DCH.5533.72.2023.KS Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2022/2023. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Orchówku, ul. Szkolna 35, 22-200 Włodawa Zaleceń nie wydano
DCH.5533.73.2023.KS Katarzyna Śniatkowska 28.04.2023 DCH.5533.73.2023.KS Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2022/2023. Szkoła Podstawowa im. Róży Marii Zamoyskiej w Różance, 22-200 Włodawa Zaleceń nie wydano
WKZ.5533.9.2023.RO Renata Olszewska 09.03.2023 WKZ.5533.9.2023.RO Sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły w latach 2020/21, 2021/22, 2022/23. Technikum w Zespole Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym, ul. Nadwiślańska 9, 24-120 Kazimierz Dolny Zaleceń nie wydano
WKZ.5533.10.2023.RO Renata Olszewska 14.03.2023 WKZ.5533.10.2023.RO Prawidłowość prowadzenia i przechowywania dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej. Technikum w Zespole Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym, ul. Nadwiślańska 9, 24-120 Kazimierz Dolny Zaleceń nie wydano
WKZ.5533.12.2023.RO Renata Olszewska 14.03.2023 WKZ.5533.12.2023.RO Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2022/2023. Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym, ul. Nadwiślańska 9, 24-120 Kazimierz Dolny Zaleceń nie wydano
WKZ.5533.13.2023.HD Halina Dudzińska 20.03.2023 WKZ.5533.13.2023.HD Warunki dydaktyczno-wychowawcze oraz zapewnienie opieki psychologiczno-pedagogicznej w klasie I fsb Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Rykach Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Rykach, ul. Żytnia 5, 08-500 Ryki Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
WKZ.5533.14.2023.HD Halina Dudzińska 31.03.2023 WKZ.5533.14.2023.HD Spełnianie warunków określonych w art.14 ust.3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) przez szkołę niepubliczną. Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak" w Lublinie, ul. Narutowicza 30/II, Lublin Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
WKZ.5533.15.2023.BF Beata Filipowska 21.04.2023 WKZ.5533.15.2023.BF Realizacja zaleceń wydanych w wyniku kontroli doraźnej (WKZ.5533.33.2022.BF) z dnia 24 sierpnia 2022 roku w zakresie rozpatrywania skarg i wniosków. I Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 2 w Lubartowie, ul. Chopina 6, 21-100 Lubartów Zaleceń nie wydano
WKZ.5533.16.2023.SP Sebastian Płonka 18.04.2023 WKZ.5533.16.2023.SP Zapewnienie bezpieczeństwa podczas zajęć wychowania fizycznego uczniom klasy II Branżowej Szkoły Samochodowej I Stopnia w Lublinie w związku ze skargą. Branżowa Szkoła Samochodowa I Stopnia w Lublinie, Aleja Jana Długosza 10a, 20-054 Lublin Wydano 1 zalecenie patrz protokół kontroli
WKZ.5533.17.2023.RO Renata Olszewska
28.04.2023
12.05.2023
 
WKZ.5533.17.2023.RO Przestrzeganie przez szkołę niepubliczną warunków określonych w art.14 ust.3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900) Niepubliczne Technikum Programistyczne TECHNI SCHOOLS w Lublinie, ul. Narutowicza 55B, 20-016 Lublin Zaleceń nie wydano
WKZ.5533.18.2023.HD Halina Dudzińska 12.05.2023 WKZ.5533.18.2023.HD Kontrola w zakresie zgodności przeprowadzania rekrutacji słuchaczy w latach 2021-2023 z przepisami prawa. Policealna Szkoła CNiB "Żak" w Kraśniku Wydano 1 zalecenie patrz protokół kontroli
WKZ.5533.19.2023.HD Halina Dudzińska 12.05.2023 WKZ.5533.19.2023.HD Kontrola w zakresie zgodności przeprowadzania rekrutacji słuchaczy w latach 2021-2023 z przepisami prawa. Policealna Szkoła Opieki Medycznej "Żak" w Kraśniku Wydano 1 zalecenie patrz protokół kontroli
WKZ.5533.20.2023.HD Halina Dudzińska 24.05.2023 WKZ.5533.20.2023.HD Sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły w latach 2021/22, 2022/23. Technikum w Zespole Szkół w Piaskach Wydano 5 zaleceń - patrz protokół kontroli
WKZ.5533.21.2023.UG Urszula Gralewska 15.06.2023 WKZ.5533.21.2023.UG Zgodność z przepisami prawa przeprowadzania rekrutacji słuchaczy oraz organizacji kwalifikacyjnego kursu zawodowego Policealna Szkoła KURSOR w Lublinie, 20-013 Lublin, ul. Narutowicza 62 Wydano 1 zalecenie patrz protokół kontroli
WKZ.5533.22.2023.UG Urszula Gralewska 16.06.2023 WKZ.5533.22.2023.UG Warunki organizowania kształcenia dla ucznia posiadajacego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego Technikum w Zespole Szkół w Kijanach, 21-077 Spiczyn Wydano 2 zalecenia patrz protokół kontroli
WKZ.5533.24.2023.HD Halina Dudzińska 12.07.2023 WKZ.5533.24.2023.HD Kontrola w zakresie nieprawidłowości przy zgłaszaniu zdających do egzaminu zawodowego i przeprowadzeniu egzaminu z kwalifikacji R.03 Policealne Studium zawodowe w Rykach, ul. Warszawska 3b, 08-500 Ryki Wydano 4 zalecenia patrz protokół kontroli
WKZ.5533.25.2023.SP Sebastian Płonka 25.08.2023 WKZ.5533.25.2023.SP Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi w związku ze skargą CRS 231/2023 Zespół Szkół Samochodowych Technikum Samochodowe w Lublinie, al. Długosza 10a, 20-054 Lublin Wydano 3 zalecenia patrz protokół kontroli
WKZ.5533.26.2023.UG Urszula Gralewska 22.08.2023 WKZ.5533.26.2023.UG Zgodność z przepisami prawa przeprowadzanie rekrutacji Branżowa Szkoła Rzemieślnicza I Stopnia w Lublinie, ul. Chopina 28, 20-023 Lublin Wydano 1 zalecenie patrz protokół kontroli
WKZ.5533.28.2023.KP Krzysztof Paluch 20.09.2023 WKZ.5533.28.2023.KP Sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły Zespół Szkół Samochodowych Technikum Samochodowe w Lublinie, al. Długosza 10A, 20-054 Lublin Wydano 3 zalecenia patrz protokół kontroli
DCH.5533.74.2023.MP Maria Pawłowicz 31.05.2023 DCH.5533.74.2023.MP Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2022/2023. Przedszkole Miejskie nr 2 we Włodawie, ul. Z. Sierpińskiego 2, 22-200 Włodawa Zaleceń nie wydano
WKZ.5533.23.2023.BF Beata Filipowska 28.06.2023 WKZ.5533.23.2023.BF Nadzór dyrektora szkoły nad pracą nauczyciela w szczególności prawidłowością oceniania w obszarze informacji zawartych w skardze CRS 184/2023. Technikum Zawodowe w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie, ul. 1 Maja 82, 21-100 Lubartów Wydano 4 zalecenia - patrz protokół kontroli
DCH.5533.75.023.MP Maria Pawłowicz 31.05.2023 DCH.5533.75.023.MP Sprawowanie przyz dyrektora nadzoru pedagogicznego oraz organizacja w placówce pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Miejskie Przedszkole nr 2 we Włodwie, ul. Sierpińskiego 4, 22-200 Włodawa Zaleceń nie wydano
DCH.5533.76.2023.EO Eliza Orzeszko 07.06.2023 DCH.5533.76.2023.EO Sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły nad realizacją działań wychowawczych i profilaktycznych przez wychowawcę w II semestrze roku szkolnego 2022/2023. Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Chełmie, ul. Rejowiecka 76, 22-100 Chełm Zaleceń nie wydano
DCH.5533.77.2023.JK Janusz Korneluk 13.06.2023 DCH.5533.77.2023.JK Sprawowanie nadzoru pedagogicznego organizowania dla uczennicy pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zapewnienia bezpieczeństwa w kontekście zdarzenia z dnia 6.06.2023 r. Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Górskiego w Wierzbicy, ul. Pogodna 8, 22-150 Wierzbica Zaleceń nie wydano
DCH.5533.78.2023.EL Ewa Lik-Matuła 14.06.2023 DCH.5533.78.2023.EL Rekontrola zaleceń wydanych po przeprowadzeniu kontroli doraźnej w dniu 8 listopada 2022 roku. Branżowa Szkoła I Stopnia nr 4 w Chełmie w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. K.A. Jaworskiego w Chełmie, ul. Reformacka 13, 22-100 Chełm Zaleceń nie wydano
DCH.5533.79.2023.EL Ewa Lik-Matuła 14.06.2023 DCH.5533.79.2023.EL Sprawowanie przez dyrektora szkoły nadzoru nad diagnozowaniem zagrożeń w zespole klasowym i udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej w związku z wydarzeniem w dniu 7 czerwca 2023 roku. Branżowa Szkoła I Stopnia nr 4 w Chełmie w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. K.A. Jaworskiego w Chełmie, ul. Reformacka 13, 22-100 Chełm Zaleceń nie wydano
DCH.5533.80.2023.MP Maria Pawłowicz 06.06.2023 DCH.5533.80.2023.MP Sprawowanie przyz dyrektora nadzoru pedagogicznego oraz organizacja w placówce pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Miejskie Przedszkole Integracyjne we Włodawie, ul. Szkolna 5, 22-200 Włodawa Zaleceń nie wydano
DCH.5533.81.2023.DS Dariusz Sułkowski 20.06.2023 DCH.5533.81.2023.DS Rekontrola zaleceń wydanych podczas kontroli doraźnej w dniu 30 marca 2023 r. Szkoła Podstawowa im. Prymasa Tysiaclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lisznie, Liszno 52, 22-171 Kanie Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DCH.5533.82.2023.MP Maria Pawłowicz 23.06.2023 DCH.5533.82.2023.MP Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2022/2023. Przedszkole nr 6 "Za Żywopłotem" im. Marii Kownackiej w Krasnymstawie, ul. Poniatowskiego 42, 22-300 Krasnystaw Zaleceń nie wydano
DCH.5533.83.2023.EO Eliza Orzeszko
Januz Korneluk
26.06.2023 DCH.5533.83.2023.EO Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie wycieczki szkolnej i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w zwiazku ze zdarzeniem w dniu 16 czerwca 2023 r. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja w Rejowcu Fabrycznym, ul. Lubelska 18, 22-170 Rejowiec Fabryczny Wydano 3 zalecenia - patrz protokół kontroli
DCH.5533.84.2023.DK Ewa Lik-Matuła
Dariusz Kostecki
28.06.2023 DCH.5533.84.2023.DK Prawidłowość ustalania rocznych ocen klasyfikacyjnych, organizacji zajęć za nieobecnych nauczycieli oraz zapewnienia opieki uczniom w internacie. Liceum Ogólnokształcące im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty w Dubience, ul. 3 Maja 4, 22-145 Dubienka Wydano 5 zaleceń - patrz protokół kontroli
WES.5533.19.2023.AP Artur Pawłowski 20.04.2023 WES.5533.19.2023.AP Realizacja zaleceń po kontroli w dniu 03.02.2023 r. oraz realizacja przez dyrektora zadań w zakresie kryteriów oceny pracy, o których mowa w paragrafie 9 ust. 1 pkt 6, 10, 11 rozporządzenia MEiN w sprawie oceny pracy nauczycieli. Młodzieżowy Dom Kultury w Chełmie, ul. Pocztowa 41, 22-100 Chełm. Wydano 4 zalecenia - patrz protokół kontroli.
WES.5533.17.2023.ICS Izabela Czajka-Szymona 31.03.2023 WES.5533.17.2023.ICS Zgodność z przepisami prawa organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w okresie od 1 stycznia 2022 r. do dnia zakończenia kontroli. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna PCTS, ul. 3 Maja 18/7a, 20-078 Lublin Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli.
WES.5533.18.2023.ICS Izabela Czajka-Szymona 05.04.2023 WES.5533.18.2023.ICS Zgodność z przepisami prawa organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w okresie od 1 stycznia 2022 r. do dnia zakończenia kontroli. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "8ElementT", ul. Szmaragdowa 24, 20-570 Lublin Nie wydano zaleceń.
WES.5533.24.2023.ICS Izabela Czajka-Szymona 07.06.2023 WES.5533.24.2023.ICS Zgodność z przepisami prawa organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w okresie od 1 stycznia 2022 r. do dnia zakończenia kontroli. Prywatna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Nova", ul. Wojciecha Kiwerskiego 3, 20-240 Lublin Nie wydano zaleceń.
             
             

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2023-01-05 13:38:51
Data publikacji: 2023-01-09 09:28:10
Osoba sporządzająca dokument: Paluch Krzysztof
Osoba wprowadzająca dokument: Denejko Elżbieta
Liczba odwiedzin: 4117

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2023-09-28 13:16:18Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-09-28 13:13:56Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-09-28 12:57:28Pawłowski ArturModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-09-28 12:51:01Pawłowski ArturModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-09-28 12:44:48Pawłowski ArturModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-09-27 14:58:14Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-09-27 14:45:23Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-09-27 14:43:06Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-09-27 14:40:05Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-09-27 14:36:53Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-09-27 14:29:48Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-09-27 14:20:28Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-09-27 14:00:32Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-09-27 13:54:28Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-09-26 11:44:26Pawłowski ArturModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-09-26 11:37:10Pawłowski ArturModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-09-20 09:57:36Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-09-08 12:35:32Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-09-08 12:31:35Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-08-25 12:25:56Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-08-22 10:35:50Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-08-16 11:01:15Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-08-09 14:15:49Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-08-09 14:10:40Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-08-09 13:50:35Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-08-07 11:14:38Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-08-07 10:58:47Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-08-04 10:20:22Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-07-17 07:49:24Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-07-17 07:47:59Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-06-28 09:35:06Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-06-28 09:30:53Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-06-22 10:39:25Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-06-22 10:31:34Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-06-22 10:17:45Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-06-22 10:16:10Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-06-16 15:06:23Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-05-31 10:53:29Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-05-30 14:40:45Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-05-30 11:35:23Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-05-26 13:32:20Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-05-26 12:49:06Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-05-26 12:43:19Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-05-26 09:48:48Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-05-26 09:46:31Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-05-26 09:20:52Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-05-26 08:40:58Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-05-24 10:49:02Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-05-23 12:55:33Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-05-23 12:33:15Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-05-22 14:04:22Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-05-09 09:55:28Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-05-08 12:35:45Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-05-08 12:25:53Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-04-26 11:56:48Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-04-21 13:35:22Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-04-21 11:44:11Pawłowski ArturModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-04-20 09:58:37Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-04-11 11:11:09Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-03-30 10:30:01Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-03-29 13:25:39Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-03-27 12:22:24Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-03-27 12:16:02Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-03-22 12:08:13Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-03-22 12:07:20Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-03-22 12:05:52Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-03-21 13:21:03Pawłowski ArturModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-03-17 12:09:59Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-03-16 12:48:25Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-03-16 12:44:33Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-03-16 12:26:09Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-03-16 12:25:22Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-03-16 12:18:37Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-03-10 13:10:56Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-03-10 12:28:40Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-03-10 12:17:29Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-03-10 12:04:20Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-03-10 11:59:34Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-03-10 11:55:24Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-03-10 11:50:16Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-03-10 11:45:14Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-03-10 11:40:05Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-03-10 11:35:38Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-03-10 10:53:16Pawłowski ArturModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-03-10 10:44:26Pawłowski ArturModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-03-10 10:31:17Pawłowski ArturModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-03-10 10:18:02Pawłowski ArturModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-03-10 09:41:39Pawłowski ArturModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-03-10 09:39:50Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-03-10 09:29:31Pawłowski ArturModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-03-10 09:23:41Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-03-10 09:15:36Pawłowski ArturModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-03-09 13:37:03Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-03-06 11:59:18Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-03-06 11:09:57Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-03-03 13:37:23Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-03-03 13:35:17Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-02-22 09:00:00Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-02-21 12:37:42Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-02-21 12:28:48Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-02-21 11:26:30Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-02-21 11:02:37Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-02-15 13:56:06Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-02-01 10:53:13Pawłowski ArturModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-01-31 12:27:41Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja