Jesteś tutaj: Strona główna / Kuratorium / Wsparcie finansowe / artykuł

Wyniki naboru wniosków o wsparcie finansowe Lubelskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 roku

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
14 grudnia 2022

W dniu 13 grudnia 2022 roku odbyło się posiedzenie zespołu ds. przyznawania przez Lubelskiego Kuratora Oświaty wsparcia finansowego w zakresie organizacji olimpiad, konkursów, przeglądów oraz innych form współzawodnictwa i prezentacji osiągnięć uczniów na obszarze województwa lubelskiego, realizowanych w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r. w celu wybrania i zarekomendowania Lubelskiemu Kuratorowi Oświaty przedsięwzięć spełniających warunki konkursu i kwalifikujących się do objęcia wsparciem finansowym.

W wyznaczonym terminie do Kuratorium Oświaty w Lublinie wpłynęły 24 oferty (załącznik nr 1). Spośród wszystkich ofert, 1 wniosek nie spełnił wymogów formalnych konkursu (załącznik nr 2), w związku z czym nie zostały poddane merytorycznej ocenie.

W wyniku prac zespołu analizującego pozostałe 23 ofert, pozytywnie zarekomendowano Lubelskiemu Kuratorowi Oświaty 17 ofert, które spełniły formalne i merytoryczne warunki konkursu oraz uzyskały wymaganą punktację (załącznik nr 3). Według zasad i kryteriów określonych w regulaminie udzielania wsparcia, 6 wniosków zostało odrzuconych z uwagi na niewystarczającą liczbę przyznanych punktów.

Wysokość przyznanego dofinansowania wynika z liczby uzyskanych punktów według zasady:
100 – 90 pkt                100 % dofinansowania,
  89 – 85 pkt                  90 % dofinansowania,
  84 – 80 pkt                  80 % dofinansowania
  79 – 75 pkt                  70 % dofinansowania,
  74 – 70 pkt                  60 % dofinansowania
  69 – 60 pkt                  50 % dofinansowania.

UWAGA:
Przypominamy, że na podstawie pkt 16 Regulaminu udzielania wsparcia przez Lubelskiego Kuratora Oświaty dla szkół, przedszkoli i placówek systemu oświaty, objętych nadzorem pedagogicznym Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie organizacji olimpiad, konkursów, przeglądów oraz innych form współzawodnictwa i prezentacji osiągnięć uczniów na obszarze województwa lubelskiego, organizowanych w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r. podmioty, które otrzymały wsparcie Lubelskiego Kuratora Oświaty zobowiązane są do dostarczenia do Kuratorium Oświaty w Lublinie, w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników, zaktualizowanego harmonogramu i kosztorysu przedsięwzięcia oraz kopii udzielonego przez organ prowadzący pełnomocnictwa/upoważnienia do dokonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem jednostki, w tym do zawierania w imieniu organu prowadzącego umów.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2022-12-14 09:05:20
Data publikacji: 2022-12-14 09:06:19
Osoba sporządzająca dokument: Brewczak Agnieszka
Osoba wprowadzająca dokument: Brewczak Agnieszka
Liczba odwiedzin: 1806