Jesteś tutaj: Strona główna / BIP / Kuratorium / artykuł

Status prawny

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
07 grudnia 2022

Kuratorium Oświaty w Lublinie działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.);
 2. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r., poz. 2230);
 3. ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r., poz. 1762 z późn. zm.);
 4. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2022 r., poz. 1691);
 5. ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2290 z późn. zm.);
 6. ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2022 r. poz. 135 z późn. zm.);
 7. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.);
 8. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur (Dz. U. z 2014 r., poz. 973 z późn. zm.);
 9. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1551 z późn. zm.);
 10. Statutu Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 473 Wojewody Lubelskiego z dnia 15 listopada 2012 roku w sprawie nadania Statutu Lubelskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Lublinie (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2012 r., poz. 4400 z późn. zm.);
 11. Statutu Kuratorium Oświaty w Lublinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 32 Wojewody Lubelskiego z dnia 18 lutego 2021 roku;
 12. Regulaminu Kuratorium Oświaty w Lublinie;
 13. innych przepisów odrębnych.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2022-12-07 14:02:46
Data publikacji: 2022-12-07 14:14:04
Osoba sporządzająca dokument: Puźniak Piotr
Osoba wprowadzająca dokument: Puźniak Piotr
Liczba odwiedzin: 1758