Jesteś tutaj: Strona główna / BIP / Kuratorium / artykuł

Organizacja

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
07 grudnia 2022

Wydział Ekonomiczno-Administracyjny
Dyrektor: Bożena Dziuba
tel.: 81-538-52-18
e-mail: kurator@kuratorium.lublin.pl
Do zadań Wydziału Ekonomiczno-Administracyjnego należą w szczególności sprawy:
1) z zakresu planowania i wykonywania budżetu;
2) z
 zakresu spraw administracyjno–obsługowych;
3) 
z zakresu zadań archiwum zakładowego;
4) realizacja wniosków o udostępnienie informacji publicznej.


Główny Księgowy
Agnieszka Poważyńska
tel.: 81-538-52-19
e-mail: kurator@kuratorium.lublin.pl
Do zadań Głównego Księgowego należy wykonywanie obowiązków określonych w art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
Główny księgowy kieruje pracą Zespołu Księgowego.

Zespół Radców Prawnych
Radca prawny: Rafał Wereszczyński,
Radca prawny: Katarzyna Nastaj
e-mail: kurator@kuratorium.lublin.pl

Stanowisko ds. Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych
Jerzy Surma

tel.: 81-538-52-15
e-mail: kurator@kuratorium.lublin.pl

Stanowisko ds. BHP
Artur Smolarz
tel.: 81-538-52-64
e-mail: kurator@kuratorium.lublin.pl

Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Dyrektor: Elżbieta Denejko
tel.: 81-538-52-32
e-mail: kurator@kuratorium.lublin.pl
Do zadań Wydziału Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego należy w szczególności:
1) realizacja polityki oświatowej państwa w zakresie nadzoru pedagogicznego,

2) prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem oceny pracy dyrektorów szkół i placówek;
3) prowadzenie spraw związanych z wyrażaniem zgody na zatrudnienie osoby niebędącej nauczycielem oraz nauczyciela nieposiadającego wymaganych kwalifikacji do zajmowania danego stanowiska;
5) rozpatrywanie skarg i wniosków;
6) prowadzenie spraw związanych z działalnością eksperymentalną szkół;
7) prowadzenie postępowań, w tym sporządzanie decyzji administracyjnych dotyczących usunięcia uchybień polegających na prowadzeniu przez szkołę lub placówkę albo organ prowadzący działalności z naruszeniem przepisów
 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
8) zatwierdzanie programów kursów pedagogicznych nadających kwalifikacje pedagogiczne instruktorom praktycznej nauki zawodu oraz prowadzenie wykazu organizatorów tych kursów;

9) prowadzenie spraw związanych z akredytacją kształcenia ustawicznego prowadzonego w formie pozaszkolnej,
10) współpraca z instytucjami rynku pracy na rzecz dostosowania oferty szkolnictwa branżowego do potrzeb rynku pracy oraz gospodarkiWydział Kształcenia Ogólnego
e-mail: kurator@kuratorium.lublin.pl
Dyrektor: Marzanna Ostrowska
tel.: 81-538-52-47
zastępca dyrektora: Grażyna Dziechciarz
tel.: 81-538-52-46
Do zadań Wydziału Kształcenia Ogólnego należy w szczególności:
1) 
realizacja polityki oświatowej państwa w zakresie nadzoru pedagogicznego,

2) opracowywanie planu nadzoru pedagogicznego Kuratora na dany rok szkolny
3) opracowywanie sprawozdawczości z realizacji planu nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Kuratora w danym roku
4) prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem oceny pracy dyrektorów szkół;
5) prowadzenie spraw związanych z wyrażaniem zgody na zatrudnienie osoby niebędącej nauczycielem oraz nauczyciela nieposiadającego wymaganych kwalifikacji do zajmowania danego stanowiska;
7) rozpatrywanie skarg i wniosków;
8) prowadzenie spraw związanych z działalnością eksperymentalną szkół;
9) organizacja konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych.Wydział Edukacji Specjalnej i Wspomagania
e-mail: kurator@kuratorium.lublin.pl
Dyrektor: Aleksandra Sępoch
tel.: 81-538-52-13
zastępca dyrektora: Seweryn Gąbka
tel.: 81-538-52-09
Do zadań Wydziału Edukacji Specjalnej i Wspomagania należy w szczególności:
1) 
realizacja polityki oświatowej państwa w zakresie nadzoru pedagogicznego,

2) realizacja zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego
3) prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem oceny pracy dyrektorów szkół i placówek;
4) 
prowadzenie spraw związanych z wyrażaniem zgody na zatrudnienie osoby niebędącej nauczycielem oraz nauczyciela nieposiadającego wymaganych kwalifikacji do zajmowania danego stanowiska;
5) 
rozpatrywanie skarg i wniosków;
6) przyjmowanie zgłoszeń wycieczek zagranicznych;
7) realizacja zadań związanych z wypoczynkiem dzieci i młodzieży;

8) koordynacja spraw związanych z edukacją dla bezpieczeństwa na wszystkich poziomach edukacji oraz z edukacją w zakresie obronności w szkołach ponadpodstawowych,
9) koordynacja działań związanych z realizacją programu Szkoła Promująca Zdrowie i Przedszkole Promujące Zdrowie;

10) r
ozpatrywanie odwołań od orzeczeń dotyczących: potrzeby indywidualnego nauczania, kształcenia specjalnego oraz zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydanych przez zespoły orzekające działające w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i sporządzanie decyzji administracyjnych;Wydział Pragmatyki Zawodowej i Analiz
Dyrektor: Jolanta Misiak
tel.: 81-538-52-07
e-mail: kurator@kuratorium.lublin.pl
Do zadań Wydziału Pragmatyki Zawodowej i Analiz należy w szczególności:
1) prowadzenie zadań w zakresie awansu zawodowego nauczycieli;
2) prowadzenie zadań w zakresie pragmatyki zawodowej nauczycieli;
3) prowadzenie zadań w zakresie współpracy z organami prowadzącymi szkoły i placówki oraz dyrektorami szkół i placówek w sprawach związanych z powierzeniem stanowiska dyrektora szkoły;

4) prowadzenie zadań w zakresie koordynacji i prowadzenia spraw dotyczących skarg i wniosków;
5) prowadzenie spraw związanych z nagradzaniem nauczycieli i dyrektorów nagrodami kuratora i ministra oraz odznaczeniami państwowymi i resortowymi;

6) prowadzenie spraw dotyczących statystyki i informacji oświatowej

7) prowadzenie analiz i sprawozdawczości
10) wydawanie apostille i uwierzytelnianie świadectw ukończenia szkoły oraz indeksów wydawanych przez szkoły, przeznaczonych do obrotu prawnego za granicą;

11) realizowanie polityki informacyjnej Kuratorium

12) obsługa Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Lubelskim,


Zespół Obsługi Informatycznej
Koordynator: główny informatyk Piotr Puźniak
tel.: 81-538-52-65
e-mail: kurator@kuratorium.lublin.pl
Do zakresu działania Zespołu Obsługi Informatycznej należy w szczególności:
1) prowadzenie obsługi informatycznej Kuratorium, w tym nadzór nad wykorzystaniem sprzętu komputerowego, wyposażanie stanowisk pracy w sprzęt komputerowy i niezbędne oprogramowanie, zapewnienie prawidłowego działania serwerów, komputerów oraz sprzętu peryferyjnego;
2) administrowanie techniczne stroną internetową oraz Biuletynem Informacji Publicznej Kuratorium;
3) tworzenie i wdrażanie narzędzi informatycznych wspomagających zbieranie i opracowywanie danych;
4) 
koordynowanie działań Wydziałów w zakresie prowadzenia strony internetowej Kuratorium;Delegatura w Białej Podlaskiej
Dyrektor delegatury: Małgorzata Kiec
tel.: 83-306-84-00
e-mail: delegatura.bialapodlaska@kuratorium.lublin.plDelegatura w Chełmie
Dyrektor delegatury: Arkadiusz Kwieciński
tel.: 82-544-05-00
e-mail: delegatura.chelm@kuratorium.lublin.plDelegatura w Zamościu
Dyrektor delegatury: Monika Żur
tel.: 84-627-76-00
e-mail: delegatura.zamosc@kuratorium.lublin.pl

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2022-12-07 14:02:34
Data publikacji: 2022-12-07 14:14:50
Osoba sporządzająca dokument: Puźniak Piotr
Osoba wprowadzająca dokument: Puźniak Piotr
Liczba odwiedzin: 3139

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2023-01-24 08:20:06Puźniak PiotrModyfikacja treściPoprzednia wersja