Ważna informacja dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
14 października 2022

Przypominamy wszystkim organizatorom wypoczynku dzieci i młodzieży, że na podstawie obowiązujących od 1 października 2017 r. przepisów ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 152 z późn. zm.) pracodawca i inny organizator w zakresie działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi, przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby do innej działalności, o której mowa wyżej jest obowiązany do uzyskania informacji, czy dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze z dostępem ograniczonym lub w Rejestrze osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze. Dostęp do tej informacji jest nieodpłatny. Obowiązek ten jest konieczny w przypadku zatrudniania lub powierzania jakiejkolwiek działalności, nawet jeśli tylko potencjalnie związana ona być może z edukacją i opieką nad dziećmi.
Pracodawca obowiązany jest przed zatrudnieniem osoby uzyskać informację, czy dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (RSPTS) z dostępem ograniczonym. Dotyczy to także podejmowania współpracy np. w ramach wolontariatu, w zakresie działalności związanej z krajoznawstwem i turystyką czy profilaktyką i opieką zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, zajęciami dodatkowymi w placówkach oświatowych oraz instytucjach kultury.
Zgodnie z art. 23 ww. ustawy, dopuszczenie osoby do pracy lub innej działalności bez uzyskania informacji z RSPTS stanowi wykroczenie i podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1000 zł.
Ogólne informacje o Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym, Rejestr oraz akty prawne regulujące jego funkcjonowanie zamieszczone zostały na stronie Ministerstwa  Sprawied liwości: https://rps.ms.gov.pl/pl-PL/Public#/
Dopełnienie ww. obowiązku przez organizatora wypoczynku dzieci i młodzieży jest sprawdzane podczas kontroli wypoczynku.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2022-10-14 10:53:24
Data publikacji: 2022-10-14 10:56:11
Osoba sporządzająca dokument: Pawłowski Artur
Osoba wprowadzająca dokument: Sępoch Aleksandra
Liczba odwiedzin: 2920