Jesteś tutaj: Strona główna / Nadzór / Kontrola / artykuł

Informacja o realizacji kontroli w miesiącu wrzesień 2022 r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
03 października 2022

W miesiącu wrzesień 2022 r. wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz wizytatorzy Delegatury w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu przeprowadzili 39 kontroli doraźnych, w tym: 

 • 18 kontroli wynikających ze skarg,
 • 10 kontroli w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły w roku szkolnym 2021/22 oraz 2022/23,
 • 2 kontrole w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły; organizacji kształcenia specjalnego uczniów niepełnosprawnych; udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej; prowadzenia i przechowywania dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej; pełnienie przez dyrektora szkoły funkcji przewodniczącego rady pedagogicznej; zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, w związku z dokonywaną oceną pracy dyrektora szkoły,
 • 1 kontrola w zakresie postępowania rekrutacyjnego przeprowadzonego do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2022/2023,
 • 1 kontrola dotycząca realizacji zaleceń,
 • 1 kontrola dotycząca przestrzegania przepisów awansu zawodowego,
 • 1 kontrola w zakresie zapewnienia uczniom przez publiczną szkołę podstawową możliwości korzystania ze świetlicy szkolnej zgodnie z przepisami prawa,
 • 1 kontrola dotycząca przestrzegania kompetencji rady pedagogicznej
 • 1 kontrola dotycząca organizacji spełniania obowiązku szkolnego/nauki poza szkołą w roku szkolnym 2020/21 i 2021/22
 • 1 kontrola w zakresie realizacji przez dyrektora szkoły zadań określonych przepisami art. 68 ust. 1 pkt 1, 3, 4, 6, 7, 9-11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) oraz art. 42 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 z późn. zm.),
 • 1 kontrola dotycząca zgodności z przepisami prawa powierzenia innego stanowiska kierowniczego we wskazanej placówce w sytuacji, kiedy stanowisko dyrektora tej placówki sprawuje osoba niebędąca nauczycielem,
 • 1 kontrola w zakresie zapewnienia pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi z trudnościami i współpraca z rodzicami ucznia w tym zakresie.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2022-10-03 07:37:32
Data publikacji: 2022-10-03 07:37:37
Osoba sporządzająca dokument: Dudek Marek
Osoba wprowadzająca dokument: Dudek Marek
Liczba odwiedzin: 872