Sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży z wizytą w Zamościu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
22 września 2022

          W dniach 20-21 września 2022 r. Lubelski Kurator Oświaty p. Teresa Misiuk wzięła udział w dwudniowym wyjazdowym posiedzeniu Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży w Zamościu. Celem posiedzenia było poznanie celów, form i metod promocji kształcenia zawodowego, realizowanych w ramach przedsięwzięcia „Zawodowy strzał w 10!”.
          20 września 2022 r. członkowie Komisji, pod przewodnictwem p. Mirosławy Stachowiak-Różeckiej, spotkali się z pracownikami Delegatury w Zamościu Kuratorium Oświaty w Lublinie i przedstawicielami władz samorządowych na terenie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu. Podczas spotkania, Lubelski Kurator Oświaty zapoznała obecnych z działaniami podejmowanymi w ramach akcji promocyjnej „Zawodowy strzał w 10!” na Lubelszczyźnie. Pracownicy Delegatury w Zamościu zaprezentowali genezę i historię lubelskiego projektu oraz cele, formy i efekty przedsięwzięć adresowanych do uczniów najstarszych klas szkół podstawowych, rodziców, szkolnych doradców zawodowych, nauczycieli realizujących w szkołach zadania z zakresu doradztwa zawodowego, dyrektorów szkół podlegających nadzorowi zamojskiej Delegatury.
Przykładami dobrych praktyk w zakresie rozwoju, podnoszenia jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego podzielili się z uczestnikami spotkania: p. Lidia Sternik dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu oraz p. Zbigniew Zienkiewicz dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Zamościu. Ważnym punktem wydarzenia była wizyta członków Sejmowej Komisji w nowoczesnych pracowniach warsztatowych Centrum (gdzie na co dzień odbywa się kształcenie branżowe) oraz spotkanie z wychowankami Bursy Międzyszkolnej Nr 1 w Zamościu. Członkowie Komisji skorzystali też z zaproszenia Starosty Zamojskiego p. Stanisława Grześko i odwiedzili Technikum im. Jana Zamoyskiego w Zwierzyńcu.

          W drugim dniu wyjazdowego posiedzenia kierownictwo i członkowie Komisji w towarzystwie Lubelskiego Kuratora Oświaty p. Teresy Misiuk i Prezydenta Miasta Zamość p. Andrzeja Wnuka wzięli udział w pokazach zawodów i prezentacjach oferty szkół zawodowych funkcjonujących na terenie miasta Zamość i powiatu zamojskiego. Przygotowane z najwyższą starannością stanowiska, dające szansę bliższego przyjrzenia się kształceniu zawodowemu, budziły zainteresowanie nie tylko uczniów i nauczycieli szkół podstawowych, ale też samych gości wydarzenia, w szczególności parlamentarzystów.

          Równolegle do branżowych pokazów, w ramach przedsięwzięcia „Zawodowy strzał w 10! – wybierz swoją przyszłość”, odbyła się konferencja adresowana do szkolnych doradców zawodowych i dyrektorów szkół. Lubelski Kurator Oświaty p. Teresy Misiuk, w swoim wystąpieniu skierowanym do uczestników konferencji, zwróciła uwagę na szczególną rolę szkolnego doradcy zawodowego w budowaniu pozytywnego wizerunku szkolnictwa zawodowego i promowaniu tej ścieżki kształcenia, podziękowała nauczycielom za ich dotychczasowy wysiłek i przekazała wszystkim uczestnikom konferencji pozdrowienia od prof. Przemysława Czarnka Ministra Edukacji i Nauki. Przewodnicząca Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży p. Mirosława Stachowiak-Różecka podkreśliła w swej wypowiedzi, że takie atrakcyjne przedsięwzięcia, w których jednocześnie aktywny udział biorą uczniowie szkół podstawowych, ich nauczyciele i szkolni doradcy zawodowi, znacznie zwiększają szanse na upowszechnianie kształcenia branżowego. Szczególne zainteresowanie uczestników konferencji wzbudziły merytoryczne wystąpienia: p. Iwony Lipiec – doradcy metodycznego LSCDN w Lublinie, mówiącej o nadzorze dyrektora szkoły nad realizacją zadań z zakresu doradztwa zawodowego, oraz p. Andrzeja Danilkiewicza, Wicedyrektora ds. Rynku Pracy WUP w Lublinie, który w niezwykle interesujący sposób przedstawił sposoby diagnozowania aktualnych i przyszłych potrzeb rynku pracy.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2022-09-22 14:14:12
Data publikacji: 2022-09-22 14:19:20
Osoba sporządzająca dokument: Krawczyk Barbara
Osoba wprowadzająca dokument: Pawelec Marta
Liczba odwiedzin: 1015