Jesteś tutaj: Strona główna / Szkoła i organ prowadzący / artykuł

Program grantowy dla młodzieży "Generacja V4"

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
29 czerwca 2022

Zachęcamy szkoły, kluby sportowe i organizacje młodzieżowe do składania wniosków w ramach pilotażowej edycji programu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego „Generacja V4”. Na realizację wspólnych działań młodzieży (14-30 lat) z państw Grupy Wyszehradzkiej można otrzymać dofinansowanie do 10 tys. euro. Termin składania wniosków mija 1 sierpnia 2022 r.

Zasady dofinansowania

Projekt powinien obejmować mobilność młodych ludzi z co najmniej dwóch krajów Grupy Wyszehradzkiej. Może również zakładać współpracę z państwami sąsiadującymi z V4 (Austrią, Niemcami oraz Ukrainą). W ramach projektu należy zrealizować co najmniej:

 • jedno wspólne wydarzenie z udziałem obu/wszystkich stron,
 • jedną wspólną prezentację dla społeczności lokalnej (np. plakaty, eseje, blogi, spoty wideo, itp.).

Ponadto należy wybrać jeden z 6 obszarów tematycznych „Generacja V4” lub stworzyć własny:

 1. Zrównoważony rozwój i odporność
  Podnoszenie świadomości w zakresie zmian klimatycznych i zrównoważonego rozwoju oraz utraty bioróżnorodności; zwiększanie odporności na zmiany klimatu, wymiana know-how, projekty ekologiczne itp.
 2. Dziedzictwo i pamięć
  Wspólna historia i wspólna przyszłość, m.in. nauczanie/uczenie się wspólnej historii, zbieranie relacji świadków i projekty historii mówionej, przedstawianie historii lokalnej w kontekście regionalnym, promowanie (wspólnych) rocznic lub interesujących zabytków (przystąpienie do UE, rocznice 1956/1968).
 3. Zdrowie i aktywny styl życia
  Sport i inne aktywności sprzyjające aktywnemu trybowi życia, promocja zdrowej diety oraz zajęcia na rzecz dobrego samopoczucia oraz zdrowia fizycznego i psychicznego.
 4. Sztuka i kultura
  Wspólne tworzenie nowych spektakli, wymiana kulturalna w dziedzinie teatru, filmu, muzyki, literatury, tradycyjnego rzemiosła itp.
 5. Wartości demokratyczne i cnoty obywatelskie
  Wzmacnianie zainteresowania i udziału w procesach demokratycznych, zaangażowanie na rzecz wspólnego dobra, ułatwianie dialogu na temat praw człowieka, debaty, parlamenty studenckie, zaangażowanie w życie społeczności i wolontariat.
 6. Kompetencje praktyczne i przedsiębiorczość
  Wspieranie praktycznych wymian między szkołami zawodowymi, organizacjami pozarządowymi oraz między szkołami a przedsiębiorstwami oraz umożliwianie krótkoterminowych staży i szkoleń przy jednoczesnym wspieraniu ducha przedsiębiorczości i doskonaleniu konkretnych umiejętności.
Więcej informacji - https://www.visegradfund.org/news/new-granting-opportunity-youth-v4-gen-mini-grants/

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2022-06-29 09:42:17
Data publikacji: 2022-06-29 09:43:22
Osoba sporządzająca dokument: Misiak Jolanta
Osoba wprowadzająca dokument: Misiak Jolanta
Liczba odwiedzin: 1081