Jesteś tutaj: Strona główna / Kuratorium / Wsparcie finansowe / artykuł

Wyniki naboru wniosków o wsparcie finansowe Lubelskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 września do 14 grudnia 2022 roku

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
21 czerwca 2022

W dniu 21 czerwca 2022 roku odbyło się posiedzenie zespołu ds. przyznawania przez Lubelskiego Kuratora Oświaty wsparcia finansowego w zakresie organizacji olimpiad, konkursów, przeglądów oraz innych form współzawodnictwa i prezentacji osiągnięć uczniów na obszarze województwa lubelskiego, realizowanych w okresie od 1 września do 14 grudnia 2022 r. w celu wybrania i zarekomendowania Lubelskiemu Kuratorowi Oświaty przedsięwzięć spełniających warunki konkursu i kwalifikujących się do objęcia wsparciem finansowym.

W wyznaczonym terminie do Kuratorium Oświaty w Lublinie wpłynęło 9 ofert (zał. nr 1). W wyniku prac zespołu analizującego wnioski, wybrano i pozytywnie zarekomendowano Lubelskiemu Kuratorowi Oświaty 9 ofert, które spełniły formalne i merytoryczne warunki konkursu oraz uzyskały wymaganą punktację (zał. nr 2).

Wysokość przyznanego dofinansowania wynika z liczby uzyskanych punktów według zasady:

100 – 80 pkt – 100 % dofinansowania,
79 – 70 pkt – 90 % dofinansowania,
69 – 65 pkt – 80% dofinansowania,
64 – 60 pkt – 70% dofinansowania,

Z uwagi na niewyczerpanie środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania, postanowiono przyznać wsparcie podmiotowi, którego wniosek uzyskał poniżej minimalnej liczby 60 punktów według zasady:
59 – 50 pkt – 50% dofinansowania.

UWAGA:

Przypominamy, że na podstawie pkt 16 Regulaminu udzielania wsparcia przez Lubelskiego Kuratora Oświaty dla szkół, przedszkoli i placówek systemu oświaty, objętych nadzorem pedagogicznym Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie organizacji olimpiad, konkursów, przeglądów oraz innych form współzawodnictwa i prezentacji osiągnięć uczniów na obszarze województwa lubelskiego, organizowanych w okresie od 1 września do 14 grudnia 2022 r., podmioty, które otrzymały wsparcie Lubelskiego Kuratora Oświaty zobowiązane są do dostarczenia do Kuratorium Oświaty w Lublinie, w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników, zaktualizowanego harmonogramu i kosztorysu przedsięwzięcia oraz kopii udzielonego przez organ prowadzący pełnomocnictwa/upoważnienia do dokonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem jednostki, w tym do zawierania w imieniu organu prowadzącego umów.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2022-06-21 14:51:51
Data publikacji: 2022-06-21 14:52:52
Osoba sporządzająca dokument: Brewczak Agnieszka
Osoba wprowadzająca dokument: Brewczak Agnieszka
Liczba odwiedzin: 2971