Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
14 czerwca 2022

Zgodnie z przepisami Prawa oświatowego wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest organizowane od chwili wykrycia niepełnosprawności, a więc obejmuje okres od pierwszych miesięcy życia do rozpoczęcia nauki w szkole.
Zespół orzekający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, który wydaje  opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, powinien rozstrzygnąć, czy z posiadanej dokumentacji w sposób jednoznaczny wynika, że u dziecka wykryto niepełnosprawność.

Przepisy Prawa oświatowego nie wykluczają, by dzieci z Ukrainy korzystały z zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Jeśli zespół orzekający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej stwierdzi, że dziecko jest niepełnosprawne i wymaga wsparcia w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju, to możliwe jest wydanie opinii w tej sprawie.

Рання підтримка розвитку дитини - підтримка дітей з України

Відповідно до положень Закону про освіту, рання підтримка розвитку дитини організовується з моменту виявлення інвалідності і відповідно охоплює період від перших місяців життя до початку навчання в школі.
 
Суддівський колектив громадського психолого-педагогічного центру, яка дає висновок про необхідність раннього супроводу розвитку дитини, має вирішити, чи в документації чітко стверджено, що дитині встановлено інвалідність.

Положення Закону про освіту не забороняють дітям з України відвідувати заняття з підтримки раннього розвитку дитини.  Якщо суддівський колектив громадського психолого-педагогічного центру встановить, що дитина є інвалідом і потребує підтримки у сфері підтримки раннього розвитку, можна дати висновок з цього приводу.

Podstawa prawna (Правова основа): https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wczesne-wspomaganie-rozwoju-dziecka--wsparcie-dzieci-z-ukrainy

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2022-06-14 09:11:06
Data publikacji: 2022-06-14 09:11:18
Osoba sporządzająca dokument: Misiak Jolanta
Osoba wprowadzająca dokument: Misiak Jolanta
Liczba odwiedzin: 2876