Informacja dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
08 lutego 2008

Informacja o szkołach
dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych
Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych mogą kontynuować naukę w:

  • 2 letnich uzupełniających liceach ogólnokształcących, które przygotowują absolwentów zasadniczych szkół zawodowych do uzyskania średniego wykształcenia ogólnokształcącego. Po zdaniu egzaminu maturalnego absolwent otrzymuje świadectwo dojrzałości, które będzie uprawniało go do ubiegania się o przyjęcie na wyższe uczelnie. Absolwenci liceum mogą kontynuować dalszą naukę w szkołach policealnych, uzyskując dodatkowe kwalifikacje zawodowe.
  • 3 letnich technikach uzupełniających, które przygotowują absolwentów zasadniczych szkół zawodowych do uzyskania kwalifikacji na poziomie średniego wykształcenia zawodowego. Kształcenie w tym technikum wymaga określonej podbudowy programowej – szkoły zasadniczej, ponieważ nauka jest kontynuacją nie tylko przedmiotów ogólnokształcących, ale także teoretycznej i praktycznej  nauki zawodu w danej specjalności. Po zdaniu egzaminu maturalnego absolwent otrzymuje świadectwo dojrzałości, które będzie uprawniało go do ubiegania się o przyjęcie na wyższe uczelnie. Absolwenci technikum mogą kontynuować dalszą naukę w szkołach policealnych, uzyskując dodatkowe kwalifikacje zawodowe

PODBUDOWA PROGRAMOWA DO KSZTAŁCENIA W 3-LETNIM TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCYM*

Nazwy zawodów (grup zawodów)
w zasadniczych szkołach zawodowych
stanowiących odpowiednią podbudowę programową do technikum uzupełniającego

Nazwa zawodu,
w którym może odbywać się kształcenie
w 3-letnim technikum uzupełniającym

 • Monter kadłubów okrętowych 721[02]

Technik budownictwa okrętowego  311[05]

 • Monter nawierzchni kolejowej  712[05]

Technik dróg i mostów kolejowych 311[06]

 • Monter - elektronik 725[01]
 • Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych  725[02]

Technik elektronik 311[07]

 • Wszystkie zawody z branży elektrycznej (z wyjątkiem elektromechanika pojazdów samochodowych)

Technik elektryk 311[08]

 • Garbarz skór 744[03]

Technik garbarz 311[09]

 • Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż  711[03]

Technik górnictwa odkrywkowego 311[13]

 • Górnik eksploatacji otworowej 811[01]

Technik górnictwa otworowego    311[14]

 • Górnik eksploatacji podziemnej 711[02]

Technik górnictwa podziemnego 311[15]

 • Operator maszyn i urządzeń metalurgicznych  812[02]
 • Operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej  812[01]

Technik hutnik 311[16]

 • Monter instrumentów muzycznych 731[02]

Technik instrumentów muzycznych 311[18]

 • Wszystkie zawody z branży mechanicznej

Technik mechanik 311[20]

 • Mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych 723[03]
 • Monter - instalator urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim  723[05]

Technik mechanizacji rolnictwa 311[22]

 • Obuwnik  744[02]

Technik obuwnik 311[25]

 • ·Modelarz odlewniczy 722[01]
  (nie znajduje się w aktualnym wykazie zawodów szkolnictwa zawodowego)
 • Operator maszyn i urządzeń odlewniczych 812[03]

Technik odlewnik 311[26]

 • Drukarz  825[01]
 • Introligator  734[02]

Technik poligraf 311[28]

 • Operator urządzeń przemysłu ceramicznego  813[01]

Technik technologii ceramicznej 311[30]

 • Operator urządzeń przemysłu chemicznego  815[01]

Technik technologii chemicznej 311[31]

 • Stolarz 742[01]
 • Tapicer 743[03]

Technik technologii drewna 311[32]

 • Operator urządzeń przemysłu szklarskiego 813[02]

Technik technologii szkła 311[33]

 • Krawiec  743[01]
 • Kuśnierz  743[02]

Technik technologii odzieży 311[34]

 • Kaletnik  744[01]

Technik technologii wyrobów skórzanych  311[35]

 • Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych 725[02]

Technik telekomunikacji 311[37]

 • Monter instalacji i urządzeń sanitarnych 713[02]
 • Monter instalacji gazowych 713[07]
 • Monter sieci komunalnych  713[03]

Technik urządzeń sanitarnych 311[39]

 • Operator maszyn w przemyśle włókienniczym  826[01]

Technik włókiennik 311[41]

 • Rękodzielnik wyrobów włókienniczych  743[04]

Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych 311[42]

 • Mechanik maszyn i urządzeń drogowych  833[01]

Technik drogownictwa 311[45]

 • Monter budownictwa wodnego  712[03]

Technik budownictwa wodnego 311[49]

 • Monter mechatronik  725[03]
 • Elektromechanik pojazdów samochodowych 724[02]

Technik mechatronik 311[50]

 • Fotograf 313[05]

Fototechnik 313[01]

 • Monter - elektronik 725[01]
 • Elektryk 742[01]

Technik urządzeń audiowizualnych 313[04]

 • Operator maszyn leśnych  833[02]

Technik leśnik 321[02]

 • Ogrodnik 621[01]

Technik ogrodnik 321[03]

 • Ogrodnik  621[01]

Technik architektury krajobrazu  321[07]

 • Pszczelarz  612[01]

Technik pszczelarz 321[04]

 • Rybak śródlądowy  632[01]

Technik rybactwa śródlądowego 321[06]

 • Wszystkie zawody z branży przetwórstwa spożywczego

Technik technologii żywności  321[09]

 • Kucharz (po ZSZ lub SZ)  (nie znajduje się w aktualnym wykazie zawodów szkolnictwa zawodowego)
 • Kelner 512[01]
 • Kucharz małej gastronomii  512[05]

Technik żywienia i gospodarstwa domowego 321[10]

 • Kucharz małej gastronomii  512[05]

Kucharz 512[02]

 • Optyk - mechanik  731[04]

Technik optyk  322[16]

 • Fryzjer  514[01]

Technik usług fryzjerskich  514[02]

 • Sprzedawca  522[01]
 

Technik handlowiec 341[03]

 •  Rolnik  613[01]

Technik hodowca koni 321[01]

 • Rolnik  613[01]

 Technik rolnik 321[05]

 • Rolnik  613[01]

Technik agrobiznesu 341[01]

 • Murarz 712[05]
 • Cieśla 712 [02]
 • Betoniarz - zbrojarz  712[01]
 • Malarz - tapeciarz
 • Posadzkarz  713[05]
 • Dekarz  714[01]
 • Technolog robót wykończeniowych w budownictwie  713[06]
 • Monter konstrukcji budowlanych  712[04]
 • Monter izolacji budowlanych  713[08]
 • Kamieniarz  711[04]
 • Monter instalacji i urządzeń sanitarnych  713[02]
 • Zdun  712[08]

Technik budownictwa 311[04]

 • Mechanik pojazdów samochodowych 723[04] **
 • Elektromechanik pojazdów samochodowych 724[02] **
Technik pojazdów samochodowych 311[52] **
* Zgodnie z informacjami Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Ministerstwa Edukacji Narodowej
** Zgodnie z Podstawą Programową Kształcenia w Zawodzie Technik Pojazdów Samochodowych (2007)

PRZYKŁADY:
 
Przykład 1: Absolwent zasadniczej szkoły zawodowej uzyskał tytuł sprzedawca 522[01](kod zawodu) może kontynuować naukę zawodu w technikum tylko w zawodzie technik handlowiec 341[03]
Przykład 2: Absolwent zasadniczej szkoły zawodowej uzyskał tytuł rolnik  613[01] może kontynuować naukę zawodu w technikum w 3  zawodach:
 • technik hodowca koni    321[01]
 • technik rolnik               321[05]
 • technik agrobiznesu      341[01]
Przykład 3: Absolwent  zasadniczej szkoły zawodowej który uzyskał jeden z 12  poniższych tytułów zawodowych:
 • murarz 712[05]
 • cieśla   712 [02]
 • betoniarz - zbrojarz  712[01]
 • malarz - tapeciarz
 • posadzkarz  713[05]
 • dekarz  714[01]
 • technolog robót wykończeniowych w budownictwie  713[06]
 • monter konstrukcji budowlanych  712[04]
 • monter izolacji budowlanych  713[08]
 • kamieniarz  711[04]
 • monter instalacji i urządzeń sanitarnych  713[02]
 • zdun  712[08]
może kontynuować naukę zawodu w technikum w zawodzie technik budownictwa 311[04]

Materiał przygotował: Bogdan Kruszakin st. wizytator WKZiU

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2008-02-08 12:16:17
Data publikacji: 2008-03-06 12:05:21
Osoba sporządzająca dokument: Podkańska Ewa
Osoba wprowadzająca dokument: Jaworowska Dorota
Liczba odwiedzin: 10243