Kolejni pedagodzy uzyskali stopień nauczyciela dyplomowanego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
30 sierpnia 2021

Lubelski Kurator Oświaty zakończył postępowania kwalifikacyjne wszczęte na wnioski nauczycieli mianowanych z województwa lubelskiego, które wpłynęły do urzędu do dnia 30 czerwca 2021 roku. 30 sierpnia kurator Teresa Misiuk spotkała się z przedstawicielami nauczycieli dyplomowanych, by wręczyć im akty nadania oraz listy gratulacyjne. Nauczyciele reprezentowali tych pedagogów, którzy uzyskali najwyższą ocenę podczas rozmowy kwalifikacyjnej na stopień awansu nauczyciela dyplomowanego.
W tzw. sesji letniej do Kuratorium Oświaty w Lublinie, w tym właściwych delegatur, wpłynęło 228 wniosków nauczycieli mianowanych o wszczęcie postępowania na stopień awansu nauczyciela dyplomowanego. Najwięcej wniosków rozpatrzono w tzw. rejonie lubelskim – 124, następnie kolejno - 44 w Delegaturze KO w Zamościu, 35 – w Delegaturze KO w Białej Podlaskiej i 23 – w Delegaturze KO w Chełmie. Tegoroczny awans zawodowy przebiegał w reżimie sanitarnym, udało się jednak sprawnie powołać i przeprowadzić wszystkie komisje kwalifikacyjne.
Lubelski Kurator Oświaty wydał do 30 sierpnia br. 209 decyzji nadających nauczycielom najwyższy stopień awansu, 3 decyzje odmawiające nadanie stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego, 3 wnioski pozostawiono bez rozpoznania z uwagi na nieuzupełnienie przez wnioskodawców w wyznaczonym terminie braków w złożonej dokumentacji, pozostałe decyzje dotyczyły umorzeń postępowań z powodu złożenia przez nauczyciela prośby o wycofanie złożonego wniosku.
Wszystkim nauczycielom, którzy uzyskali wyższy stopień awansu zawodowego, serdecznie gratulujemy!
 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2021-08-30 11:10:27
Data publikacji: 2021-08-30 11:11:16
Osoba sporządzająca dokument: Misiak Jolanta
Osoba wprowadzająca dokument: Misiak Jolanta
Liczba odwiedzin: 2273

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2021-08-30 11:11:49Misiak JolantaModyfikacja treściPoprzednia wersja