Nauczyciele uhonorowani odznaczeniami państwowymi i resortowymi

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
21 czerwca 2021

Z uwagi na sytuację epidemiczną w roku 2020 nie było możliwości zorganizowania uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej, na których nauczycieli i pracowników oświaty odznaczano medalami państwowymi i resortowymi. Biorąc pod uwagę obecne stopniowe znoszenie ograniczeń dotyczących m. in.  organizacji konferencji i spotkań, w dniach od 10 do 21 czerwca br. nauczyciele naszego województwa uczestniczyli w ceremoniach wręczenia odznaczeń – Złotych, Srebrnych i Brązowych Medali za Długoletnią Służbę oraz Medalu Komisji Edukacji Narodowej.
10 czerwca 2021 roku w Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” w Zamościu z udziałem Wojewody Lubelskiego i Lubelskiego Kuratora Oświaty odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych i resortowych nauczycielom z terenu powiatów biłgorajskiego, hrubieszowskiego, tomaszowskiego, zamojskiego i Miasta Zamość. W wydarzeniu uczestniczył również prezydent Zamościa Andrzej Wnuk. Odznaczenia państwowe, przyznane na mocy postanowienia prezydenta RP, nauczyciele i pracownicy oświaty otrzymali za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa a Medale Komisji Edukacji Narodowej -decyzją ministra edukacji za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, twórczości dla dzieci i młodzieży oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli.
- Życzę Państwu satysfakcji z tego, co robicie, satysfakcji mierzonej zadowoleniem uczniów i rodziców. Bo to jest najcenniejsze. To są momenty, kiedy człowiekowi chce się żyć, bo wie, że nie zmarnował tej energii, którą włożył w realizację swojej pracy – dodał Lech Sprawka. 
- Ze wszech miar na te odznaczenia zasługujecie. Chcę podziękować i pogratulować nie tylko za osiągnięcia, które zostały wpisane w Państwa wnioskach, ale i za ostatni rok trudnej pracy, którą w rozsądny sposób realizowaliście. Dziękuję dyrektorom, nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi. Jesteście nam bardzo potrzebni. Często powtarzam słowa św. Jana Pawła II: „To, co otrzymałem w latach szkolnych, do dzisiaj owocuje w moim życiu”. Życzę, by Państwa uczniowie też mieli taką refleksję, to będzie oznaczało, że swoje zadania wykonaliśmy wręcz perfekcyjnie – mówiła Teresa Misiuk.

14 czerwca 2021 roku ceremonia wręczenia odznaczeń państwowych i resortowych odbyła się w Chełmskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie. Osoby z powiatów chełmskiego, krasnostawskiego, włodawskiego i miasta Chełm zasłużone w służbie państwu i społeczeństwu udekorował odznaczeniami państwowymi wojewoda lubelski Lech Sprawka a Medalami Komisji Edukacji Naukowej - Lubelski Kurator Oświaty Teresa Misiuk. - O wartości edukacji decydują dwa czynniki: jak ona jest merytorycznie zaprogramowana i osoby, które tę obudowę programową realizują, czyli nauczyciele.  Jakość tych procesów decyduje o jakości kształcenia. Dziękuję za Waszą dotychczasową pracę. Te Medale są podsumowaniem tej pracy, za co bardzo dziękuję. Życzę, byście mieli jak najwięcej satysfakcji. Zawód nauczycielski ma tę przewagę, że miernikiem jakości pracy jest odbiór ze strony uczniów i rodziców. Życzę, byście mieli jak najwięcej pozytywnych doświadczeń – mówił wojewoda do nauczycieli.  Medal Komisji Edukacji Narodowej" jest zaszczytną odznaką za zasługi dla oświaty i wychowania i jest nadawany za wyróżniającą działalność w zakresie nauk pedagogicznych; jest najbardziej prestiżowym odznaczeniem w edukacji – podkreślała kurator.
16 czerwca 2021 roku w gościnnych murach Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Roskoszy odbyła się regionalna uroczystość  wręczenia odznaczeń państwowych i resortowych dla nauczycieli i pracowników oświaty z powiatów: bialskiego, parczewskiego, radzyńskiego i Miasta Biała Podlaska. Uczestniczyli w niej: Pan Bolesław Gzik - Wicewojewoda Lubelski, Pani Małgorzata Bogusz - Zastępca Dyrektora Biura Organizacji Kadr i Budżetu Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz dyrektorzy, uhonorowani nauczyciele, pracownicy szkół i placówek oświatowych.   Organizatorem tego doniosłego wydarzenia była Pani Teresa Misiuk -  Lubelski Kurator Oświaty, a gospodarzem miejsca był Pan Karol Sudewicz - Dyrektor Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Roskoszy. Wyróżniający się w pracy pedagodzy oraz inne osoby działające na rzecz oświaty zostali uhonorowani odznaczeniami państwowymi i medalami resortowymi. Medalem Złotym za Długoletnią Służbę odznaczono 21 osób, Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę - 10 osób, Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę - 11 osób. Medal Komisji Edukacji Narodowej wręczono 26 osobom.
W części oficjalnej okolicznościowe życzenia i gratulacje do wszystkich pracowników oświaty skierował Pan Bolesław Gzik - Wicewojewoda Lubelski oraz Pani Teresa Misiuk - Lubelski Kurator Oświaty.
18 oraz 21 czerwca 2021 roku miejscem uroczystości był Lubelski Urząd Wojewódzki; w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz Przemysława Czarnka, Ministra Edukacji i Nauki aktu dekoracji odznaczeniami państwowymi i resortowymi dokonali wojewoda lubelski Lech Sprawka wicewojewoda Robert Gmitruczuk oraz Lubelski Kurator Oświaty Teresa Misiuk i wicekurator Eugeniusz Pelak. Złote, Srebrne i Brązowe Medale za Długoletnią Służbę przyznane zostały za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej a Medale Komisji  Edukacji Narodowej – za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.
Podczas spotkania wojewodowie i kuratorzy podziękowali nauczycielom za wieloletni dorobek, ze szczególnym uwzględnieniem ostatniego okresu pracy zdalnej, wynikającej z pandemii. bez dobrego nauczyciela nie będzie dobrej szkoły. Nikt nauczyciela nie zastąpi - podkreślał wojewoda lubelski. -  Dziękuję, że zostawiacie istotny wkład w duszach dzieci. Dziękuję za szczególną odpowiedzialność za los wychowanków i ich szanse na godne życie i dalsze kształcenie. To, że tu jesteście, świadczy o tym, że pełnicie istotną rolę. Gratuluję dotychczasowej pracy i życzę poczucia bezpieczeństwa w wielu wymiarach i satysfakcji mierzonej zadowoleniem Waszych uczniów i ich rodziców. To jest najlepsza nagroda – mówił Lech Sprawka.

To wielka przyjemność, że możemy się spotkać w bezpośredni sposób. Mamy za co dziękować nauczycielom, wychowawcom, dyrektorom placówek i pracownikom oświaty. Ten rok sprawił, że wszyscy zauważyli, jak ważna jest szkoła i relacja nauczyciel-uczeń, nauczyciel-rodzic. Wartością dodaną tego trudnego roku była umiejętność dobrej współpracy w trudnych warunkach. Potrafimy współdziałać i radzić sobie w trudnej sytuacji. Nie wolno nam powiedzieć, że ten rok w jakiś sposób był stracony. Pracując z uczniami wiecie, jak wiele wysiłku musieliście włożyć w pracę, by w szkole wydarzyło się to wszystko, co powinno, czyli realizacja podstawy programowej, dostosowane programy do sytuacji, z którą mamy do czynienia, egzaminy zewnętrzne, konkursy przedmiotowe. Wiem, jak wiele wydarzyło się w szkołach, mimo tej trudnej pandemicznej sytuacji. Są powody do zadowolenia i satysfakcji – mówiła Teresa Misiuk.

Lista osób uhonorowanych podczas uroczystości jest dostępna pod adresem https://www.kuratorium.lublin.pl/?akc=akt&op=szcz&id=11339

Wszystkim odznaczonym nauczycielom i pracownikom oświaty serdecznie gratulujemy!


Link do galerii zdjęć - https://sway.office.com/u85fUyxwjqwWHACu?play

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2021-06-21 14:52:00
Data publikacji: 2021-06-21 14:55:04
Osoba sporządzająca dokument: Misiak Jolanta
Osoba wprowadzająca dokument: Misiak Jolanta
Liczba odwiedzin: 3393

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2021-06-23 11:29:22Noskowicz DariuszModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-06-23 09:06:39Misiak JolantaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-06-22 12:09:10Noskowicz DariuszModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-06-21 14:55:44Misiak JolantaModyfikacja treściPoprzednia wersja