Jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności / artykuł

Konkurs "Kierunek - innowacja"

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
14 czerwca 2021

W dniu 10 czerwca 2021 r. został ogłoszony Konkurs dla nauczycieli publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych - „Kierunek - innowacja” organizowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu przez nauczyciela opisu zrealizowanej w roku szkolnym 2019/2020 lub realizowanej przez niego w bieżącym roku szkolnym 2020/2021 działalności innowacyjnej. Opis powinien być przygotowany przez jednego nauczyciela, jednak może obejmować działalność innowacyjną realizowaną przez grupę nauczycieli. Opis działalności innowacyjnej przygotowuje nauczyciel za pomocą edytora dostępnego na jego koncie na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej znajdującej się pod adresem www.zpe.gov.pl.

W zgłoszeniu do Konkursu, którego nauczyciel dokonuje do 30 lipca 2021 r., musi się znaleźć: link do opisu, tytuł i forma opisu, kategoria, o której mowa w punkcie 2 regulaminu, pełna nazwa szkoły, imię i nazwisko, e-mail i numer telefonu nauczyciela zgłaszającego opis do Konkursu oraz uzasadnienie zawierające maksymalnie 2000 znaków, dlaczego zgłoszony opis powinien otrzymać nagrodę główną, a jego twórca/uczestnik Konkursu – tytuł laureata Konkursu (załącznik nr 4). Ponadto należy dołączyć skan oświadczenia uczestnika Konkursu o wyrażeniu zgody na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora Konkursu autorskich praw majątkowych do opisu (załącznik nr 1), a także skany oświadczeń osób występujących w opisie o wyrażeniu zgody na nieodpłatne wykorzystanie ich wizerunku i wypowiedzi za pomocą środków masowego przekazu lub środków elektronicznych we wszelkich działaniach promocyjnych Organizatora Konkursu (załącznik nr 2). Wszystkie ww. załączniki należy przesłać na adres e-mailowy: programy@kuratorium.lublin.pl.

Konkurs składa się z dwóch etapów:
 1. wojewódzkiego – w trakcie którego zostaną wyłonieni kandydaci do tytułu laureata Konkursu w dwóch kategoriach (szkoły podstawowe i ponadpodstawowe), przy czym rozstrzygnięcia etapu wojewódzkiego Konkursu dokona komisja powołana przez właściwego kuratora oświaty
 2. centralnego – w trakcie którego zostaną wyłonieni laureaci Konkursu w dwóch kategoriach, przy czym rozstrzygnięcia etapu centralnego Konkursu dokona komisja powołana przez Organizatora Konkursu
Wyłanianie laureatów Konkursu przebiega w następujący sposób:
 1. komisja konkursowa powołana przez kuratora oświaty wyłania z każdej kategorii trzech kandydatów do tytułu laureata Konkursu
 2. komisja konkursowa powołana przez Organizatora Konkursu wyłania, spośród kandydatów przedstawionych przez kuratorów oświaty, 16 laureatów Konkursu w każdej z kategorii
 3. komisja konkursowa powołana przez Organizatora Konkursu wyłania ponadto z każdej kategorii nauczyciela, któremu zostanie przyznane wyróżnienie.
Terminy rozstrzygnięć:
 1. komisja powołana przez kuratora oświaty wyłania kandydatów do tytułu laureata Konkursu do dnia 25 sierpnia  2021 r.
 2. komisja powołana przez Organizatora Konkursu wyłania laureatów Konkursu spośród kandydatów do tytułu laureata Konkursu wytypowanych przez kuratorów oświaty do 30 września 2021 r.;
 3. ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi nie później niż do 10 października 2021 r. poprzez umieszczenie listy nagrodzonych na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki. 
Załaczniki:
 • Regulamin konkursu "Kierunek - innowacja".docx
 • załącznik 1 - oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na Organizatora Konkursu.docx
 • załącznik 2 - oświadczenie w przedmiocie zgody na wykorzystanie wizerunku oraz zgody na przetwarzenie danych osobowych.docx
 • załącznik 3 - dane osobowe niezbędne do rozliczenia podatkowego nagrody rzeczowej dla laureata Konkursu
 • załącznik 4 - zgłoszenie do konkursu.xlsx

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2021-06-14 10:39:41
Data publikacji: 2021-06-14 10:40:00
Osoba sporządzająca dokument: Dudek Marek
Osoba wprowadzająca dokument: Dudek Marek
Liczba odwiedzin: 1393