Jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności / artykuł

Wzory sprawozdań z realizacji Programu Aktywna tablica za 2020 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
02 czerwca 2021

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica, podmioty uczestniczące w Programie objęte wsparciem finansowym w 2020 roku zobowiązane są do złożenia sprawozdania z realizacji zadania.

Harmonogram się nie zmienił, czyli zgodnie z rozporządzeniem do 15 czerwca 2021 r. sprawozdania do organu prowadzącego składają szkoły podstawowe i ponadpodstawowe oraz SOSW-y objęte wsparciem finansowym, zaś do 30 czerwca 2021 r. - organy prowadzące swoje sprawozdania składają do Wojewody Lubelskiego za pośrednictwem Kuratorium Oświaty.

Kompletne sprawozdanie organu prowadzącego, podpisane przez upoważnione osoby, można składać:
  • osobiście w godz. 7.30 – 15.30 w Kancelarii Kuratorium Oświaty w Lublinie przy ul. 3 Maja 6, z dopiskiem na kopercie: „Sprawozdanie Aktywna Tablica 2020"
  • w okresie pandemii z zachowaniem zasad funkcjonowania Urzędu – poprzez wrzutnię w głównych drzwiach wejściowych Kuratorium Oświaty w Lublinie, ul. 3 Maja 6 w godz. 7.30-15.30, z dopiskiem na kopercie: „Sprawozdanie Aktywna Tablica 2020"
  • korespondencyjnie – przesyłając sprawozdanie na adres: Kuratorium Oświaty w Lublinie, ul. 3 Maja 6, 20-950 Lublin, z dopiskiem na kopercie: „Sprawozdanie Aktywna Tablica 2020”
  • poprzez platformę ePUAP (adres skrytki: /kolublin/skrytka lub /kolublin/SkrytkaESP) opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufany\
Dokumenty przesyłane w formie elektronicznej powinny zawierać:
  • pismo przewodnie organu prowadzącego opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym
  • zeskanowane, w formie nieedycyjnej kompletne sprawozdania
Elektroniczną wersję sprawozdań sporządzonych przez organ prowadzący, tj.
  1. Organ_prowadzący_-_sprawozdanie_z_realizacji_Programu_Aktywna_tablica_za_2020_rok.docx
  2. Organ​_prowadzący​_-​_formularz​_sprawozdania​_merytorycznego​_i​_finansowego​_z​_realizacji​_Programu​_Aktywna​_tablica​_za​_2020​_rok.xlsx
proszę przesłać na adres: programy@kuratorium.lublin.pl

Wzory sprawozdań znajdują się na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2021-06-08 08:07:38
Data publikacji: 2021-06-08 08:07:48
Osoba sporządzająca dokument: Dudek Marek
Osoba wprowadzająca dokument: Dudek Marek
Liczba odwiedzin: 943