Konferencja „Wychowanie to podstawa”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
31 maja 2021

Centrum Edukacji Obywatelskiej zaprasza dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych, a także szkolnych psychologów i pedagogów na konferencję organizowaną w ramach programu "Wychowanie to podstawa".

Jest to program skierowany do wychowawców klas 4-8 szkół podstawowych, a także rad pedagogicznych. Jego celem jest przygotowanie i upowszechnienie modelowego procesu planowania, tworzenia i wdrażania rozwiązań wzmacniających funkcję wychowawczą szkoły, nastawioną na kształcenie u uczniów kompetencji społecznych, obywatelskich i osobistych, przy jednoczesnym wzmocnieniu inkluzyjności działań edukacyjnych. Materiały wypracowane dotychczas w programie można znaleźć TUTAJ.

Konferencja będzie miała miejsce w dniu 8 czerwca 2021 r. (wtorek) w godzinach 10:00-16:00. W ramach konferencji odbędzie się panel dyskusyjny poświęcony budowaniu otwartej i przyjaznej wspólnoty szkolnej oraz 5 warsztatów pogłębiających kompetencje wychowawcze:
  1. Jak rozwijać własne umiejętności wychowawcze?
  2. Jak wzmacniać ucznia i uczennicę jako jednostkę?
  3. Jak pracować z klasą jako grupą?
  4. Jak pracować wychowawczo w obszarze samorządności uczniowskiej?
  5. Jak wykorzystać wychowawczo tematy lokalne i globalne?
Każdy uczestnik konferencji może wziąć udział w dwóch warsztatach z tej puli, jak również w warsztacie dodatkowym (o godzinie 16:00), prowadzonym przez Partnera projektu, Human Rights Academy z Oslo. Warsztat ten będzie poświęcony praktykom edukacji włączającej w Norwegii.

Udział w konferencji - zarówno w panelu, jak i w warsztatach - jest bezpłatny. Rejestracja pod linkiem: https://rejestracja.ceo.org.pl/content/konferencja-wtp-2021

Program "Wychowanie to podstawa" jest dofinansowany w 85% ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 (otrzymanych od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii) oraz w 15% z budżetu państwa.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2021-05-31 09:51:57
Data publikacji: 2021-05-31 09:52:30
Osoba sporządzająca dokument: Brewczak Agnieszka
Osoba wprowadzająca dokument: Brewczak Agnieszka
Liczba odwiedzin: 861