XVII Regionalny Konkurs Informatyczny „Dzień Bezpiecznego Komputera”

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
22 lutego 2021

17 lutego 2021 roku w Zespole Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie 104 laureatów z 42 szkół Lublina i województwa lubelskiego uczestniczyło on-line
w eliminacjach XVII Regionalnego Konkursu Informatycznego “Dzień Bezpiecznego Komputera”. Wydarzenie objęte zostało honorowym patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty, Prezydenta Miasta Lublin, oddziału lubelskiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz Microsoft Polska.

Konkurs jest inicjatywą lokalną organizowaną corocznie w ramach światowego Dnia Bezpiecznego Internetu przez Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie przy współpracy z Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Jego celem jest promowanie bezpiecznego korzystania z sieci, środków multimedialnych, wskazywanie zagrożeń, przedstawianie prawnych aspektów działań użytkowników Internetu, inspirowanie poprzez prezentację ciekawych zastosowań TIK.
Za organizację i przebieg przedsięwzięcia odpowiedzialna była komisja konkursowa powołana
przez Dyrektora Zespołu Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie.

Przy realizacji konkursu szkoła współpracowała ze specjalistami w dziedzinie bezpieczeństwa sieciowego z Wojewódzkiej Komendy Policji w Lublinie, Straży Miejskiej w Lublinie, Polskim Towarzystwem Informatycznym, Wydziałem Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, firmami i instytucjami zajmującymi się bezpieczeństwem w Internecie, m.in. Microsoft Polska.
W szkolnym etapie konkursu uczestniczyło 1187 uczniów z Lublina i woj. lubelskiego uczęszczających do  24 szkół podstawowych, 10 liceów ogólnokształcących oraz 8 techników.
W przygotowaniu uczniów do konkursu zaagażowanych było 52 nauczycieli.

Podczas etapu regionalnego rozwiązywania testów konkursowych przesłało 104 uczniów, w tym 63 uczniów szkół podstawowych, 21 ucziów liceów ogólnokształcących i 20 uczniów technikum.

Uczestnicy przedsięwzięcia wysłuchali następujących wykładów tematycznych:

 • wykład I: Bezpieczeństwo w sieci, Pani Sylwia Kuc, Zastepca Naczelnika Oddziału Szkolno-Profilaktycznego Straży miejskiej Miasta Lublin;
 • wykład II: Cyberprzestępczość i jej konsekwencje, sierż. Mateusz Chmielewski, Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie, Wydział do Walki z Cyberprzestępczością;
 • wykład III: Sztuczna inteligencja a bezpieczeństwo, Pani Pamela Krzypkowska, Microsoft Polska;
 • wykład IV: Certyfikacja umiejętności informatycznych, Pan Wojciech Kulik, Regionalny Koordynator ECDL w Lublinie, Polskie Towarzystwo Informatyczne.
 
 19 lutego 2021 roku odbyła sie konferencjaon-line podsumoowująca XVII Regionalny Konkurs Informatyczny Dzień Bezpiecznego Komputera organizowany pod honorowym patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty, Prezydenta Miasta Lublin, Polskiego Towarzystwa Informatycznego oddział lubelski i Microsoft Polska.
Konferencję swoją obecnością zaszczycili:
 • Pan Eugeniusz Pelak, Lubelski Wicekurator Oświaty;
 • Pani Ewa Dumkiewicz-Sprawka, Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin;
 • Pan Wojciech Kulik, Regionalny Koordynator ECDL w Lublinie;
 • Pani Agata Kapica, Manager Programu Microsoft dla Edukacji, Microsoft Polska;
 • podkomisarz Marcin Czuryszkiewicz, Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie;
 • Pani Sylwia Kuc, Zastępca Naczelnika Wydziału Oddziału Szkolno – Profilaktycznego Straży Miejskiej Miasta Lublin;
 • Pan Mirosław Jarosiński, Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty i Wychowania UM Lublin;
 • Pani Sylwia Ginejko-Prażmo, Dyrektor firmy Super IQ w Lublinie;
oraz współorganizatorzy przedsięwzięcia:
 • Pani Anna Smolińska, Dyrektor Zespołu Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie;
 • Pan Krzysztof Staruch, Dyrektor Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
Uczestnicy konferencji wysłuchali informacji na temat działań promujących bezpieczeństwo sieciowe podejmowanych przez Komendę Wojewódzką Policji, Oddział Szkolno-Profilaktyczny Straży Miejskiej w Lublinie, Microsoft Polska, Polskie Towarzystwo Informatyczne i Zespół Szkół Energetycznych 
im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie.

Dyrektor szkoły Pani Anna Smolińska podkreśliła szczególne znaczenie organizowanego od 17 lat konkursu w dobie pandemii i zdalnego nauczania, wskazując na edukacyjny charakter przedsięwzięcia oraz nowe rozwiązania związane z wykorzystaniem Office 365, w szczególności aplikacji Teams użytej  do przeprowadzenia konkursu.
Kulminacyjnym punktem konferencji było ogłoszenie wyników XVII Regionalnego Konkursu Informatycznego Dzień Bezpiecznego Komputera, które zostały udostępnione na stronie szkoły pod adresem:
https://zsen.lublin.eu/xvii-regionalny-konkurs-informatyczny-dzien-bezpiecznego-komputera-konferencja-podsumowujaca/
Należy podkreślić, że standardem wśród uczestników przedsięwzięcia jest bardzo wysoki poziom wiedzy z zakresu bezpiecznego korzystania z Internetu i środków multimedialnych, a wydarzenia towarzyszące konkursowi stanowią okazję do poszerzenia kompetencji uczniów. 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2021-02-22 11:27:41
Data publikacji: 2021-02-22 11:27:52
Osoba sporządzająca dokument: Płonka Sebastian
Osoba wprowadzająca dokument: Płonka Sebastian
Liczba odwiedzin: 1321